AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

bijlage 2 van het KB van 24.02.2005

​De codes X komen in aanmerking voor de bepaling van een ernstig arbeidsongeval.

 

​code

bijlage 2: bij ongeval betrokken voorwerp​

00.00​ ​Geen betrokken voorwerp of geen informatie
00.01​ ​Geen betrokken voorwerp
00.02​ ​Geen informatie
00.99​ ​Overige situaties, behorend tot groep 0, maar hierboven niet vermeld
01.00​ ​Gebouwen, constructies, oppervlakken - gelijkvloers (binnen of buiten, vast of verplaatsbaar, tijdelijk of permanent) - niet gespecificeerd 
01.01​ ​Onderdelen van gebouwen, constructies - deuren, muren, wanden enz. en obstakels die als zodanig bedoeld zijn (ramen, schuiframen …)
​01.02 ​Oppervlakken of loopruimten gelijkvloers - vloeren (binnen of buiten, landbouwgrond, sportterreinen,. gladde vloeren, vloeren met obstakels, planken met spijkers… )
01.03​ ​Oppervlakken of loopruimten gelijkvloers - drijvend
01.99​ ​Overige gebouwen, constructies, oppervlakken - gelijkvloers, behorend tot groep 1, maar hierboven niet vermeld
02.00​ X​ ​Gebouwen, constructies, oppervlakken - in de hoogte (binnen of buiten) - niet gespecificeerd
02.01​ ​X ​Bovengrondse delen van gebouwen – vast (daken, terrassen, openingen, trappen, kades)
02.02​ ​X ​Constructies, oppervlakten in de hoogte - vast (loopbruggen, vaste ladders, pylonen)
02.03​ ​X ​Constructies, oppervlakten in de hoogte - beweegbaar (rolsteigers, verplaatsbare ladders, werkbakken, hefplatformen)
02.04​ ​X ​Constructies, oppervlakten in de hoogte - tijdelijk (tijdelijke steigers, harnasgordels en vanglijnen)
​02.05 ​X ​Constructies, oppervlakten in de hoogte - drijvend (boorplatformen, steigers op lichters)
02.99​ ​X ​Overige gebouwen, constructies, oppervlakken – in de hoogte, behorend tot groep 02, maar hierboven niet vermeld
​03.00 Gebouwen, constructies, oppervlakken - ondergronds (binnen of buiten) - niet gespecificeerd
03.01​ X​ ​Graafwerkzaamheden, geulen, putten, kuilen, steile hellingen, werkkuilen
03.02​ ​X ​Onderaardse gangen, tunnels
03.03​ ​X ​Onderwateromgeving
03.99​ ​Overige gebouwen, constructies, oppervlakken - ondergronds behorend tot groep 03, maar hierboven niet vermeld
04.00​ X​ ​Distributiesystemen voor materialen, aanvoer, leidingen - niet gespecificeerd
04.01​ ​X ​Distributiesystemen voor materialen, aanvoer, leidingen - vast - voor gassen, vloeistoffen, vaste stoffen, incl. laadtrechters
04.02​ ​X ​Distributiesystemen voor materialen, aanvoer, leidingen - verplaatsbaar
04.03​ ​X ​Drainage, rioleringen
04.99​ ​X ​Overige distributiesystemen voor materialen, toevoer, leidingen, behorend tot groep 04, maar hierboven niet vermeld
05.00​ ​X ​Motoren, systemen voor transmissie en opslag van energie - niet gespecificeerd
05.01​ ​X ​Motoren, generatoren (thermische, elektrische of stralingsenergie), incl. compressors, pompen
05.02​ X​ ​Systemen voor transmissie en opslag van energie (mechanisch, pneumatisch, hydraulisch, elektrisch, incl. batterijen en accu’s)
05.99​ ​X ​Overige systemen voor transmissie en opslag van energie, behorend tot groep 05, maar hierboven niet vermeld
06.00​ ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - niet gespecificeerd
06.01​ ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor zagen
​06.02 ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor snijden, snoeien (incl. scharen, kniptangen, snoeischaren)
​06.03 ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor slijpen, steken, beitelen, snoeien, maaien
​06.04 ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor krabben, polijsten, schuren
​06.05 ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor boren, draaien, schroeven
06.06​ ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor spijkeren, klinken, nieten
​06.07 ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor naaien, breien
​06.08 ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor lassen, lijmen
​06.09 ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor extractie van materialen en grondbewerking (incl. landbouwwerktuigen)
​06.10 ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor poetsen, smeren, wassen, schoonmaken
​06.11 ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor schilderen
06.12​ ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor vasthouden, grijpen
​06.13 ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor keukenwerkzaamheden (uitgezonderd messen)
​06.14 ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor medische en chirurgische doeleinden - prikkend, snijdend
​06.15 ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor medische en chirurgische doeleinden – overige, niet snijdend
06.99​ ​Overig handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor overige werkzaamheden, behorend tot groep 06, maar hierboven niet vermeld
07.00​ X​ ​Mechanisch gereedschap met de hand bediend - niet gespecificeerd
07.01​ ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor zagen
​07.02 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor snijden, snoeien (incl. scharen, kniptangen, snoeischaren)
​07.03 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor slijpen, steken, beitelen (grootte hagen zie 09.02), snoeien, maaien
​07.04 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor krabben, polijsten, schuren (incl. doorslijpmachine)
​07.05 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor boren, draaien, schroeven
​07.06 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor spijkeren, klinken, nieten
​07.07 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor naaien, breien
​07.08 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor lassen, lijmen
​07.09 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor extractie van materialen en grondbewerking (incl. landbouwmachines, betonbrekers)
​07.10 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor poetsen, smeren, wassen, schoonmaken (incl. stofzuiger, hogedrukreiniger)
​07.11 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor schilderen
​07.12 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor vasthouden, grijpen
​07.13 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor keukenwerkzaamheden (uitgezonderd messen)
​07.14 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor verwarmen (incl. droger, verfafbrander, strijkijzer)
​07.15 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor medische en chirurgische doeleinden - prikkend, snijdend
​07.16 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor medische en chirurgische doeleinden – overige, niet snijdend
​07.17 ​X ​Pneumatische spuitwerktuigen (zonder het werktuig nauwkeurig weer te geven)
07.99​ ​X ​Met de hand bediend mechanisch gereedschap, voor overige werkzaamheden, behorend tot groep 07, maar hierboven niet vermeld
08.00​ Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - niet gespecificeerd
08.01​ ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor zagen
​08.02 ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor snijden, afsnijden (incl. scharen, kniptangen, snoeischaren)
​08.03 ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor slijpen, steken, beitelen, snoeien, maaien
​08.04 ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor krabben, polijsten, schuren
​08.05 ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor boren, draaien, schroeven
​08.06 ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor spijkeren, klinken, nieten
​08.07 ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor naaien, breien
​08.08 ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor lassen, lijmen
​08.09 ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving – voor extractie van materialen en grondbewerking (incl. landbouwmachines)
​08.10 ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor poetsen, smeren, wassen, schoonmaken
08.11​ ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor schilderen
​08.12 ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor vasthouden, grijpen
​08.13 ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor keukenwerkzaamheden (uitgezonderd messen)
​08.14 ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor medische en chirurgische doeleinden - prikkend, snijdend
​08.15 ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor medische en chirurgische doeleinden – overige, niet snijdend
08.99​ ​Overig handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor overige werkzaamheden, behorend tot groep 08, maar hierboven niet vermeld
09.00​ X​ ​Machines en uitrusting - draagbaar of verplaatsbaar - niet gespecificeerd
09.01​ ​X ​Draagbare of verplaatsbare machines – voor opgravingen en grondbewerking - mijnbouw, steen/zandgroeven en machines voor de bouw, openbare werken
​09.02 ​X ​Draagbare of verplaatsbare machines – voor grondbewerking, landbouw
​09.03 ​X ​Draagbare of verplaatsbare machines (niet voor grondbewerking) - voor bouwplaatsen
​09.04 ​X ​Verplaatsbare vloerreinigingsmachines
09.99​ ​X ​Overige draagbare of verplaatsbare machines, behorend tot groep 09, maar hierboven niet vermeld
10.00​ ​X ​Machines en uitrusting - vast gemonteerd - niet gespecificeerd
10.01​ ​X ​Vast gemonteerde machines voor opgravingen en grondwerkzaamheden
​10.02 ​X ​Machines voor het voorbewerken van materialen, breken, vermalen, filteren, scheiden, mengen, kneden
10.03​ ​X ​Machines voor het verwerken van materialen - chemische procédés (reactoren, fermentatoren)
​10.04 ​X ​Machines voor het verwerken van materialen - warmteprocédés (oven, drooginstallaties, droogruimtes)
​10.05 ​X ​Machines voor het verwerken van materialen - koudeprocédés (koudeopwekking)
​10.06 ​X ​Machines voor het verwerken van materialen - andere procédés
​10.07 ​X ​Machines voor vormen - persen, pletten
​10.08 ​X ​Machines voor vormen - kalanderen, lamineren, machines met rollen (incl. voor papierfabricage)
​10.09 X ​Machines voor vormen - door injectie, extrusie, inblazing, spinnen, afgieten, smelten
​10.10 ​X ​Bewerkingsmachines - voor schaven, frezen, vlakslijpen, slijpen, polijsten, draaien, boren
​10.11 ​X ​Bewerkingsmachines - voor zagen
​10.12 ​X ​Bewerkingsmachines - voor snijden, splijten, snoeien (incl. decoupeerpers, schaar, snijden, snijbrander)
​10.13 ​X ​Machines voor oppervlakbewerking - schoonmaken, wassen, drogen, schilderen, drukken
​10.14 ​X ​Machines voor oppervlakbewerking - galvaniseren, elektrolytische oppervlakbehandeling
​10.15 ​X ​Machines voor assembleren (lassen, lijmen, spijkeren, schroeven, klinken, spinnen, kabeldraaien, naaien, nieten)
​10.16 ​X ​Machines voor conditioneren, verpakken (vullen, etiketteren, sluiten enz.)
​10.17 ​X ​Overige machines voor specifieke industriële doeleinden (machines voor controle, testen, diverse machines)
​10.18 ​X ​Speciale machines voor landbouw, veeteelt, niet behorend tot de hierboven genoemde machines
10.99​ ​X ​Overige machines en uitrusting - vast gemonteerd - behorend tot groep 10, maar hierboven niet vermeld
11.00​ ​X ​​Systemen voor gesloten of opentransport en opslag - niet gespecificeerd
11.01​ ​X ​Vaste transportbanden, materialen en systemen voor ononderbroken transport – loopbanden, roltrappen, kabelbanen, rolbanden …
​11.02 ​X ​Vracht- en personenliften, hefinstallaties - goederenlift, hijsemmer, krik
​11.03 ​X ​Vaste of verplaatsbare kranen, op voertuigen gemonteerd, loopkranen, hefmaterieel voor hangende lasten
​11.04 ​X ​Verplaatsbare transportsystemen, transportwagentjes (al dan niet gemotoriseerd) – kruiwagen, palethefwagentje enz
​11.05 ​X ​Installaties voor heffen, vastmaken, grijpen, en diverse transportmiddelen (incl. stroppen, haken, takels enz.)
​11.06 ​X ​Systemen voor opslag, verpakking, containers, (silo's, reservoirs, tanks, bassins) - vast gemonteerd
​11.07 ​X Systemen voor opslag, transport, containers, laadbakken - verplaatsbaar
​11.08 ​X ​Hulpmiddelen voor opslag, stellingen, palletstellingen, palletten
​11.09 ​X ​Diverse verpakkingen, klein en middelgroot, verplaatsbaar (diverse bakken en vaten, flessen, kisten, gasflessen, brandblusser enz.)
11.99​ ​X ​Overige systemen voor gesloten of open transport en opslag, behorend tot groep 11, maar hierboven niet vermeld
12.00​ ​X ​Voertuigen voor transport over land - niet gespecificeerd
12.01​ X ​Zware voertuigen – vrachtwagens (goederenvervoer) bussen en touringcars (personenvervoer)
​12.02 ​X ​Lichte voertuigen - vracht- of personenvervoer
​12.03 ​X ​Voertuigen - met twee of drie wielen, al dan niet gemotoriseerd
​12.04 ​X ​Overige vervoermiddelen over land: ski’s, rolschaatsen …
12.99​ ​X ​Overige voertuigen voor transport over land, behorend tot groep 12, maar hierboven niet vermeld
13.00​ ​Overige transportvoertuigen - niet gespecificeerd
13.01​ ​Voertuigen - op rails, incl. hangende monorail: vrachtvervoer
​13.02 ​Voertuigen - op rails, incl. hangende monorail: personenvervoer
​13.03 ​Vaartuigen: vrachtvervoer
​13.04 ​Vaartuigen: personenvervoer
13.05​ ​Vaartuigen: visserij
​13.06 ​Luchtvoertuigen: vrachtvervoer
​13.07 ​Luchtvoertuigen: personenvervoer
13.99​ ​Overige transportvoertuigen, behorend tot groep 13, maar hierboven niet vermeld
14.00​ ​Materialen, voorwerpen, producten, onderdelen van machines, breukmateriaal, stof - niet gespecificeerd
​14.01 ​Bouwmaterialen - groot en klein: prefabelementen, bekistingsonderdelen, balken, bakstenen, dakpannen enz.
​14.02 ​Bouwmateriaal of onderdelen van machines, voertuigen: chassis, kettingzaag, kruk, wiel enz.
​14.03 ​Bewerkte stukken of elementen, machinewerktuigen (incl. deeltjes en splinters afkomstig van deze voorwerpen)
​14.04 ​Assemblage-elementen: schroeven, spijkers, bouten enz.
​14.05 ​Deeltjes, stof, scherven, stukjes, spatten, splinters en andere breukdeeltjes
​14.06 ​Landbouwproducten (incl. graankorrels, stro, overige landbouwproducties)
​14.07 ​Producten - voor de landbouw, veeteelt (incl. meststoffen, veevoeder)
​14.08 ​Opgeslagen producten - incl. voorwerpen en verpakkingen in opslag
​14.09 ​Opgeslagen producten - in rollen, klossen
​14.10 X ​Lasten - d.m.v. mechanisch transportmiddel verplaatst
​14.11 X ​Lasten - hangend aan hefinstallaties, kraan
​14.12 ​Lasten - met de hand gebruiken
14.99​ ​Overige materialen, voorwerpen, producten, onderdelen van machines, behorend tot groep 14, maar hierboven niet vermeld
15.00​ X​ ​Chemische stoffen, explosieven, radioactieve stoffen, biologische stoffen - niet gespecificeerd
15.01 X ​Bijtende, corrosieve stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig)
​15.02 ​X ​Schadelijke, giftige stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig)
​15.03 ​X ​Ontvlambare stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig)
​15.04 ​X ​Explosieven, reactieve stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig)
​15.05 ​X ​Gassen, dampen zonder specifieke uitwerking (biologisch inert, verstikkend)
​15.06 ​X ​Radioactieve stoffen
​15.07 ​X ​Biologische stoffen
​15.08 ​X ​Stoffen, materialen zonder specifieke risico's (water, inerte materialen, enz.)
15.99​ ​X ​Overige chemische stoffen, explosieven, radioactieve stoffen, biologische stoffen, behorend tot groep 15, maar hierboven niet vermeld
16.00​ X​ Veiligheidssystemen en veiligheidsuitrusting - niet gespecificeerd
16.01​ ​X ​Veiligheidssystemen - op machines
​16.02 ​X ​Persoonlijke beschermingssystemen
​16.03 ​X ​Systemen en uitrusting voor hulpverlening
16.99​ ​X ​Overige veiligheidssystemen en veiligheidsuitrusting, behorend tot groep 16, maar hierboven niet vermeld
17.00​ ​Kantooruitrusting en persoonlijke uitrusting, sportuitrusting, wapens, huishoudelijke apparaten - niet gespecificeerd
17.01​ ​Meubilair
​17.02 ​Apparatuur – informatica, bureautica, reprografie, communicatie
​17.03 ​Benodigdheden - voor onderwijs, schrijven, tekenen (schrijfmachine, frankeermachine, vergrotingsapparatuur, prikklok)
17.04​ ​Artikelen en uitrusting voor sport en spel
​17.04 ​X ​Wapens
​17.05 ​Persoonlijke bezittingen, kleding
​17.06 ​Muziekinstrumenten
17.07​ ​Huishoudelijke apparaten, gebruiksartikelen, voorwerpen, linnengoed (voor professioneel gebruik)
​17.99 ​Overige kantooruitrusting en persoonlijke uitrusting, sportuitrusting, wapens, behorend tot groep 17, maar hierboven niet vermeld
18.00​ ​Levende organismen en mensen - niet gespecificeerd
18.01​ ​Bomen, planten, kweekproducten
​18.02 ​Dieren - huisdieren, vee
​18.03 X​ ​Dieren - wilde dieren, insecten, slangen
​18.04 ​X ​Micro-organismen
​18.05 ​X ​Virussen
18.06​ ​Mensen
18.99​ ​Overige levende organismen, behorend tot groep 18, maar hierboven niet vermeld
19.00​ ​Bulkafval - niet gespecificeerd
19.01​ ​Bulkafval - stoffen, producten, materialen, voorwerpen
​19.02 ​X ​Bulkafval - chemische stoffen
​19.03 ​X ​Bulkafval - biologische, plantaardige, dierlijke stoffen
19.99​ ​Overig bulkafval, behorend tot groep 19, maar hierboven niet vermeld
20.00​ Fysische verschijnselen en natuurlijke elementen - niet gespecificeerd
20.01​ ​Fysische verschijnselen - lawaai, natuurlijke straling, licht, lichtboog, overdruk, onderdruk, druk
​20.02 ​Natuurlijke en atmosferische elementen (incl. watervlaktes, modder, regen, hagel, sneeuw, ijzel, windstoot enz.)
​20.03 ​Natuurrampen (overstroming, vulkanisme, aardbeving, vloedgolf, vuur, brand enz.)
20.99​ ​Overige fysische verschijnselen en natuurlijke elementen, behorend tot groep 20, maar hierboven niet vermeld
99.00​ ​Overige betrokken voorwerpen die niet in deze lijst vermeld worden