Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

bijlage 2 van het KB van 24.02.2005

​De codes X komen in aanmerking voor de bepaling van een ernstig arbeidsongeval.

 

​code

bijlage 2: bij ongeval betrokken voorwerp​

00.00​ ​Geen betrokken voorwerp of geen informatie
00.01​ ​Geen betrokken voorwerp
00.02​ ​Geen informatie
00.99​ ​Overige situaties, behorend tot groep 0, maar hierboven niet vermeld
01.00​ ​Gebouwen, constructies, oppervlakken - gelijkvloers (binnen of buiten, vast of verplaatsbaar, tijdelijk of permanent) - niet gespecificeerd 
01.01​ ​Onderdelen van gebouwen, constructies - deuren, muren, wanden enz. en obstakels die als zodanig bedoeld zijn (ramen, schuiframen …)
​01.02 ​Oppervlakken of loopruimten gelijkvloers - vloeren (binnen of buiten, landbouwgrond, sportterreinen,. gladde vloeren, vloeren met obstakels, planken met spijkers… )
01.03​ ​Oppervlakken of loopruimten gelijkvloers - drijvend
01.99​ ​Overige gebouwen, constructies, oppervlakken - gelijkvloers, behorend tot groep 1, maar hierboven niet vermeld
02.00​ X​ ​Gebouwen, constructies, oppervlakken - in de hoogte (binnen of buiten) - niet gespecificeerd
02.01​ ​X ​Bovengrondse delen van gebouwen – vast (daken, terrassen, openingen, trappen, kades)
02.02​ ​X ​Constructies, oppervlakten in de hoogte - vast (loopbruggen, vaste ladders, pylonen)
02.03​ ​X ​Constructies, oppervlakten in de hoogte - beweegbaar (rolsteigers, verplaatsbare ladders, werkbakken, hefplatformen)
02.04​ ​X ​Constructies, oppervlakten in de hoogte - tijdelijk (tijdelijke steigers, harnasgordels en vanglijnen)
​02.05 ​X ​Constructies, oppervlakten in de hoogte - drijvend (boorplatformen, steigers op lichters)
02.99​ ​X ​Overige gebouwen, constructies, oppervlakken – in de hoogte, behorend tot groep 02, maar hierboven niet vermeld
​03.00 Gebouwen, constructies, oppervlakken - ondergronds (binnen of buiten) - niet gespecificeerd
03.01​ X​ ​Graafwerkzaamheden, geulen, putten, kuilen, steile hellingen, werkkuilen
03.02​ ​X ​Onderaardse gangen, tunnels
03.03​ ​X ​Onderwateromgeving
03.99​ ​Overige gebouwen, constructies, oppervlakken - ondergronds behorend tot groep 03, maar hierboven niet vermeld
04.00​ X​ ​Distributiesystemen voor materialen, aanvoer, leidingen - niet gespecificeerd
04.01​ ​X ​Distributiesystemen voor materialen, aanvoer, leidingen - vast - voor gassen, vloeistoffen, vaste stoffen, incl. laadtrechters
04.02​ ​X ​Distributiesystemen voor materialen, aanvoer, leidingen - verplaatsbaar
04.03​ ​X ​Drainage, rioleringen
04.99​ ​X ​Overige distributiesystemen voor materialen, toevoer, leidingen, behorend tot groep 04, maar hierboven niet vermeld
05.00​ ​X ​Motoren, systemen voor transmissie en opslag van energie - niet gespecificeerd
05.01​ ​X ​Motoren, generatoren (thermische, elektrische of stralingsenergie), incl. compressors, pompen
05.02​ X​ ​Systemen voor transmissie en opslag van energie (mechanisch, pneumatisch, hydraulisch, elektrisch, incl. batterijen en accu’s)
05.99​ ​X ​Overige systemen voor transmissie en opslag van energie, behorend tot groep 05, maar hierboven niet vermeld
06.00​ ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - niet gespecificeerd
06.01​ ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor zagen
​06.02 ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor snijden, snoeien (incl. scharen, kniptangen, snoeischaren)
​06.03 ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor slijpen, steken, beitelen, snoeien, maaien
​06.04 ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor krabben, polijsten, schuren
​06.05 ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor boren, draaien, schroeven
06.06​ ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor spijkeren, klinken, nieten
​06.07 ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor naaien, breien
​06.08 ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor lassen, lijmen
​06.09 ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor extractie van materialen en grondbewerking (incl. landbouwwerktuigen)
​06.10 ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor poetsen, smeren, wassen, schoonmaken
​06.11 ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor schilderen
06.12​ ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor vasthouden, grijpen
​06.13 ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor keukenwerkzaamheden (uitgezonderd messen)
​06.14 ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor medische en chirurgische doeleinden - prikkend, snijdend
​06.15 ​Handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor medische en chirurgische doeleinden – overige, niet snijdend
06.99​ ​Overig handgereedschap - niet gemotoriseerd - voor overige werkzaamheden, behorend tot groep 06, maar hierboven niet vermeld
07.00​ X​ ​Mechanisch gereedschap met de hand bediend - niet gespecificeerd
07.01​ ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor zagen
​07.02 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor snijden, snoeien (incl. scharen, kniptangen, snoeischaren)
​07.03 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor slijpen, steken, beitelen (grootte hagen zie 09.02), snoeien, maaien
​07.04 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor krabben, polijsten, schuren (incl. doorslijpmachine)
​07.05 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor boren, draaien, schroeven
​07.06 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor spijkeren, klinken, nieten
​07.07 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor naaien, breien
​07.08 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor lassen, lijmen
​07.09 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor extractie van materialen en grondbewerking (incl. landbouwmachines, betonbrekers)
​07.10 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor poetsen, smeren, wassen, schoonmaken (incl. stofzuiger, hogedrukreiniger)
​07.11 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor schilderen
​07.12 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor vasthouden, grijpen
​07.13 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor keukenwerkzaamheden (uitgezonderd messen)
​07.14 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor verwarmen (incl. droger, verfafbrander, strijkijzer)
​07.15 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor medische en chirurgische doeleinden - prikkend, snijdend
​07.16 ​X ​Mechanisch handgereedschap - voor medische en chirurgische doeleinden – overige, niet snijdend
​07.17 ​X ​Pneumatische spuitwerktuigen (zonder het werktuig nauwkeurig weer te geven)
07.99​ ​X ​Met de hand bediend mechanisch gereedschap, voor overige werkzaamheden, behorend tot groep 07, maar hierboven niet vermeld
08.00​ Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - niet gespecificeerd
08.01​ ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor zagen
​08.02 ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor snijden, afsnijden (incl. scharen, kniptangen, snoeischaren)
​08.03 ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor slijpen, steken, beitelen, snoeien, maaien
​08.04 ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor krabben, polijsten, schuren
​08.05 ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor boren, draaien, schroeven
​08.06 ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor spijkeren, klinken, nieten
​08.07 ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor naaien, breien
​08.08 ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor lassen, lijmen
​08.09 ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving – voor extractie van materialen en grondbewerking (incl. landbouwmachines)
​08.10 ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor poetsen, smeren, wassen, schoonmaken
08.11​ ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor schilderen
​08.12 ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor vasthouden, grijpen
​08.13 ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor keukenwerkzaamheden (uitgezonderd messen)
​08.14 ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor medische en chirurgische doeleinden - prikkend, snijdend
​08.15 ​Handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor medische en chirurgische doeleinden – overige, niet snijdend
08.99​ ​Overig handgereedschap - zonder aanduiding over aandrijving - voor overige werkzaamheden, behorend tot groep 08, maar hierboven niet vermeld
09.00​ X​ ​Machines en uitrusting - draagbaar of verplaatsbaar - niet gespecificeerd
09.01​ ​X ​Draagbare of verplaatsbare machines – voor opgravingen en grondbewerking - mijnbouw, steen/zandgroeven en machines voor de bouw, openbare werken
​09.02 ​X ​Draagbare of verplaatsbare machines – voor grondbewerking, landbouw
​09.03 ​X ​Draagbare of verplaatsbare machines (niet voor grondbewerking) - voor bouwplaatsen
​09.04 ​X ​Verplaatsbare vloerreinigingsmachines
09.99​ ​X ​Overige draagbare of verplaatsbare machines, behorend tot groep 09, maar hierboven niet vermeld
10.00​ ​X ​Machines en uitrusting - vast gemonteerd - niet gespecificeerd
10.01​ ​X ​Vast gemonteerde machines voor opgravingen en grondwerkzaamheden
​10.02 ​X ​Machines voor het voorbewerken van materialen, breken, vermalen, filteren, scheiden, mengen, kneden
10.03​ ​X ​Machines voor het verwerken van materialen - chemische procédés (reactoren, fermentatoren)
​10.04 ​X ​Machines voor het verwerken van materialen - warmteprocédés (oven, drooginstallaties, droogruimtes)
​10.05 ​X ​Machines voor het verwerken van materialen - koudeprocédés (koudeopwekking)
​10.06 ​X ​Machines voor het verwerken van materialen - andere procédés
​10.07 ​X ​Machines voor vormen - persen, pletten
​10.08 ​X ​Machines voor vormen - kalanderen, lamineren, machines met rollen (incl. voor papierfabricage)
​10.09 X ​Machines voor vormen - door injectie, extrusie, inblazing, spinnen, afgieten, smelten
​10.10 ​X ​Bewerkingsmachines - voor schaven, frezen, vlakslijpen, slijpen, polijsten, draaien, boren
​10.11 ​X ​Bewerkingsmachines - voor zagen
​10.12 ​X ​Bewerkingsmachines - voor snijden, splijten, snoeien (incl. decoupeerpers, schaar, snijden, snijbrander)
​10.13 ​X ​Machines voor oppervlakbewerking - schoonmaken, wassen, drogen, schilderen, drukken
​10.14 ​X ​Machines voor oppervlakbewerking - galvaniseren, elektrolytische oppervlakbehandeling
​10.15 ​X ​Machines voor assembleren (lassen, lijmen, spijkeren, schroeven, klinken, spinnen, kabeldraaien, naaien, nieten)
​10.16 ​X ​Machines voor conditioneren, verpakken (vullen, etiketteren, sluiten enz.)
​10.17 ​X ​Overige machines voor specifieke industriële doeleinden (machines voor controle, testen, diverse machines)
​10.18 ​X ​Speciale machines voor landbouw, veeteelt, niet behorend tot de hierboven genoemde machines
10.99​ ​X ​Overige machines en uitrusting - vast gemonteerd - behorend tot groep 10, maar hierboven niet vermeld
11.00​ ​X ​​Systemen voor gesloten of opentransport en opslag - niet gespecificeerd
11.01​ ​X ​Vaste transportbanden, materialen en systemen voor ononderbroken transport – loopbanden, roltrappen, kabelbanen, rolbanden …
​11.02 ​X ​Vracht- en personenliften, hefinstallaties - goederenlift, hijsemmer, krik
​11.03 ​X ​Vaste of verplaatsbare kranen, op voertuigen gemonteerd, loopkranen, hefmaterieel voor hangende lasten
​11.04 ​X ​Verplaatsbare transportsystemen, transportwagentjes (al dan niet gemotoriseerd) – kruiwagen, palethefwagentje enz
​11.05 ​X ​Installaties voor heffen, vastmaken, grijpen, en diverse transportmiddelen (incl. stroppen, haken, takels enz.)
​11.06 ​X ​Systemen voor opslag, verpakking, containers, (silo's, reservoirs, tanks, bassins) - vast gemonteerd
​11.07 ​X Systemen voor opslag, transport, containers, laadbakken - verplaatsbaar
​11.08 ​X ​Hulpmiddelen voor opslag, stellingen, palletstellingen, palletten
​11.09 ​X ​Diverse verpakkingen, klein en middelgroot, verplaatsbaar (diverse bakken en vaten, flessen, kisten, gasflessen, brandblusser enz.)
11.99​ ​X ​Overige systemen voor gesloten of open transport en opslag, behorend tot groep 11, maar hierboven niet vermeld
12.00​ ​X ​Voertuigen voor transport over land - niet gespecificeerd
12.01​ X ​Zware voertuigen – vrachtwagens (goederenvervoer) bussen en touringcars (personenvervoer)
​12.02 ​X ​Lichte voertuigen - vracht- of personenvervoer
​12.03 ​X ​Voertuigen - met twee of drie wielen, al dan niet gemotoriseerd
​12.04 ​X ​Overige vervoermiddelen over land: ski’s, rolschaatsen …
12.99​ ​X ​Overige voertuigen voor transport over land, behorend tot groep 12, maar hierboven niet vermeld
13.00​ ​Overige transportvoertuigen - niet gespecificeerd
13.01​ ​Voertuigen - op rails, incl. hangende monorail: vrachtvervoer
​13.02 ​Voertuigen - op rails, incl. hangende monorail: personenvervoer
​13.03 ​Vaartuigen: vrachtvervoer
​13.04 ​Vaartuigen: personenvervoer
13.05​ ​Vaartuigen: visserij
​13.06 ​Luchtvoertuigen: vrachtvervoer
​13.07 ​Luchtvoertuigen: personenvervoer
13.99​ ​Overige transportvoertuigen, behorend tot groep 13, maar hierboven niet vermeld
14.00​ ​Materialen, voorwerpen, producten, onderdelen van machines, breukmateriaal, stof - niet gespecificeerd
​14.01 ​Bouwmaterialen - groot en klein: prefabelementen, bekistingsonderdelen, balken, bakstenen, dakpannen enz.
​14.02 ​Bouwmateriaal of onderdelen van machines, voertuigen: chassis, kettingzaag, kruk, wiel enz.
​14.03 ​Bewerkte stukken of elementen, machinewerktuigen (incl. deeltjes en splinters afkomstig van deze voorwerpen)
​14.04 ​Assemblage-elementen: schroeven, spijkers, bouten enz.
​14.05 ​Deeltjes, stof, scherven, stukjes, spatten, splinters en andere breukdeeltjes
​14.06 ​Landbouwproducten (incl. graankorrels, stro, overige landbouwproducties)
​14.07 ​Producten - voor de landbouw, veeteelt (incl. meststoffen, veevoeder)
​14.08 ​Opgeslagen producten - incl. voorwerpen en verpakkingen in opslag
​14.09 ​Opgeslagen producten - in rollen, klossen
​14.10 X ​Lasten - d.m.v. mechanisch transportmiddel verplaatst
​14.11 X ​Lasten - hangend aan hefinstallaties, kraan
​14.12 ​Lasten - met de hand gebruiken
14.99​ ​Overige materialen, voorwerpen, producten, onderdelen van machines, behorend tot groep 14, maar hierboven niet vermeld
15.00​ X​ ​Chemische stoffen, explosieven, radioactieve stoffen, biologische stoffen - niet gespecificeerd
15.01 X ​Bijtende, corrosieve stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig)
​15.02 ​X ​Schadelijke, giftige stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig)
​15.03 ​X ​Ontvlambare stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig)
​15.04 ​X ​Explosieven, reactieve stoffen (vast, vloeibaar of gasvormig)
​15.05 ​X ​Gassen, dampen zonder specifieke uitwerking (biologisch inert, verstikkend)
​15.06 ​X ​Radioactieve stoffen
​15.07 ​X ​Biologische stoffen
​15.08 ​X ​Stoffen, materialen zonder specifieke risico's (water, inerte materialen, enz.)
15.99​ ​X ​Overige chemische stoffen, explosieven, radioactieve stoffen, biologische stoffen, behorend tot groep 15, maar hierboven niet vermeld
16.00​ X​ Veiligheidssystemen en veiligheidsuitrusting - niet gespecificeerd
16.01​ ​X ​Veiligheidssystemen - op machines
​16.02 ​X ​Persoonlijke beschermingssystemen
​16.03 ​X ​Systemen en uitrusting voor hulpverlening
16.99​ ​X ​Overige veiligheidssystemen en veiligheidsuitrusting, behorend tot groep 16, maar hierboven niet vermeld
17.00​ ​Kantooruitrusting en persoonlijke uitrusting, sportuitrusting, wapens, huishoudelijke apparaten - niet gespecificeerd
17.01​ ​Meubilair
​17.02 ​Apparatuur – informatica, bureautica, reprografie, communicatie
​17.03 ​Benodigdheden - voor onderwijs, schrijven, tekenen (schrijfmachine, frankeermachine, vergrotingsapparatuur, prikklok)
17.04​ ​Artikelen en uitrusting voor sport en spel
​17.04 ​X ​Wapens
​17.05 ​Persoonlijke bezittingen, kleding
​17.06 ​Muziekinstrumenten
17.07​ ​Huishoudelijke apparaten, gebruiksartikelen, voorwerpen, linnengoed (voor professioneel gebruik)
​17.99 ​Overige kantooruitrusting en persoonlijke uitrusting, sportuitrusting, wapens, behorend tot groep 17, maar hierboven niet vermeld
18.00​ ​Levende organismen en mensen - niet gespecificeerd
18.01​ ​Bomen, planten, kweekproducten
​18.02 ​Dieren - huisdieren, vee
​18.03 X​ ​Dieren - wilde dieren, insecten, slangen
​18.04 ​X ​Micro-organismen
​18.05 ​X ​Virussen
18.06​ ​Mensen
18.99​ ​Overige levende organismen, behorend tot groep 18, maar hierboven niet vermeld
19.00​ ​Bulkafval - niet gespecificeerd
19.01​ ​Bulkafval - stoffen, producten, materialen, voorwerpen
​19.02 ​X ​Bulkafval - chemische stoffen
​19.03 ​X ​Bulkafval - biologische, plantaardige, dierlijke stoffen
19.99​ ​Overig bulkafval, behorend tot groep 19, maar hierboven niet vermeld
20.00​ Fysische verschijnselen en natuurlijke elementen - niet gespecificeerd
20.01​ ​Fysische verschijnselen - lawaai, natuurlijke straling, licht, lichtboog, overdruk, onderdruk, druk
​20.02 ​Natuurlijke en atmosferische elementen (incl. watervlaktes, modder, regen, hagel, sneeuw, ijzel, windstoot enz.)
​20.03 ​Natuurrampen (overstroming, vulkanisme, aardbeving, vloedgolf, vuur, brand enz.)
20.99​ ​Overige fysische verschijnselen en natuurlijke elementen, behorend tot groep 20, maar hierboven niet vermeld
99.00​ ​Overige betrokken voorwerpen die niet in deze lijst vermeld worden