Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

De bijzondere onderzoeksprocedure voor ernstige arbeidsongevallen

Indien zich een ernstig arbeidsongeval voordoet, bent u als werkgever wettelijk verplicht een specifieke onderzoeksprocedure op te starten die resulteert in concrete preventiemaatregelen.

Deze procedure verloopt in grote lijnen als volgt:

 • 1. U kijkt na of de procedure inderdaad van toepassing is op het ongeval in kwestie.
  voor meer uitleg
 • 2. Indien dat zo is, geeft u onmiddellijk een opdracht aan uw preventiedienst om het ongeval te onderzoeken. En bij een zéér ernstig ongeval doet u ook onmiddellijk aangifte aan de ambtenaar TWW.
  voor meer uitleg
 • 3. De preventiedienst maakt een verslag op waarin hij preventiemaatregelen voorstelt en dat u aanvult met een concreet actieplan. Deze elementen vormen samen het omstandig verslag. U bezorgt dit verslag binnen de 10 dagen aan de ambtenaar TWW.
  voor meer uitleg
 • 4. De ambtenaar TWW onderzoekt het verslag, vraagt eventueel bijkomende inlichtingen en geeft dan al dan niet zijn goedkeuring.
  voor meer uitleg
 • 5. Indien u deze verplichtingen niet naleeft, kan de ambtenaar TWW een externe deskundige aanstellen.
  voor meer uitleg

Aan de hand van vragen leiden wij u doorheen deze procedure.

Voor een overzicht van de wetgeving

Hoe kunt u arbeidsongevallen voorkomen?

Neemt u voldoende maatregelen ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​