Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

het toepassingsgebied van de onderzoeksprocedure voor ernstige arbeidsongevallen

​wat verstaan we onder een ‘ernstig arbeidsongeval’?

Het gaat dus om een ongeval op de arbeidsplaats dat een specifiek onderzoek vereist met het oog op het nemen van preventiemaatregelen om een herhaling te vermijden. Het ernstig karakter van het ongeval ligt in de oorzaak of de gevolgen ervan.

Concreet gaat het om:

 1. ​Een ongeval op de werkplaats dat aanleiding geeft tot het overlijden;
  OF
 2. ​Een ongeval op de werkplaats
     • ​A. waarvan het gebeuren in direct verband staat met
      • ​ofwel een gebeurtenis die afwijkt van de normale uitvoering van het werk en die voorkomt op de volgende lijst (bijlage 1)
      • ofwel het voorwerp dat bij het ongeval betrokken is en voorkomt op de volgende lijst (bijlage 2), 

EN

     • ​B. dat aanleiding heeft gegeven tot:
      • ofwel een blijvend letsel
      • ofwel een tijdelijk letsel dat voorkomt op de volgende lijst (bijlage 3).

Overzichtstabel

wat verstaan we onder ‘werknemers’?

  • werknemers met arbeidscontract
  • personen die onder gezag, leiding en toezicht werken
  • personen in beroepsopleiding, stagiairs, studenten, jobstudenten
  • werknemers op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, van onderaannemers, nevenaannemers
  • uitzendkrachten.

wie wordt er beschouwd als de 'werkgever' bij het werken met derden, uitzendarbeid of tijdelijke of mobiele bouwplaatsen?

De betrokken werkgevers, gebruikers, uitzendbureaus, bouwdirecties, (onder)aannemers en zelfstandigen (alle rechtspersonen en fysische personen) moeten vooraf afspreken wie aan de opgelegde verplichtingen zal voldoen.