Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

preventie in brand- en technische verzekeringen

beter voorkomen

U leidt een onderneming en kent dus het gevaar van een brand voor de veiligheid van uw werknemers, het vlotte verloop van het productieproces, en de kwaliteit van de goederen en de installaties. Kortom, het gevaar voor het voortbestaan van uw activiteit.

ons team safety advice services biedt u

  • hulp van een gespecialiseerde safety advisor bij de analyse en beheersing van de risico's verbonden aan uw goederen.
    Voorwaarde: uw onderneming heeft een brandverzekering of technische verzekering afgesloten bij ons.

Enkele voorbeelden van diensten

  • de diagnose van de interne en externe risico’s die de goede werking van uw bedrijf in het gedrang brengen
  • het opstellen van een preventieplan met de te nemen maatregelen
  • technisch advies en bijstand tijdens de bouw of inrichting van gebouwen
  • inlichtingen over de wetgeving, normen en reglementeringen
  • het antwoorden op vragen over de brandweerstand van bepaalde producten of bouwmaterialen, of over de conformiteit van de branddetectie-installaties
  • classificatieonderzoeken voor de installatie van sprinklers
  • een globale aanpak van sectorale risico's.

interessante informatie

We stellen nuttige documentatie en links ter beschikking van onze klanten.
Zie hier enkele voorbeelden

het team safety advice  services contacteren

adviceservices@axa.be - tel.: 02 622 76 90