AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Vanaf 1 januari 2020 vallen de "kleine statuten" onder de wet op de arbeidsongevallen. Dit zijn leerlingen en stagiairs die al dan niet betaald werk verrichten in het kader van hun beroepsopleiding. Sinds 1 januari 2020 is de wet op de arbeidsongevallen ook van toepassing op personen die gebonden zijn aan een leercontract of een beroepsopleidingscontract.

2 types opleiding, 2 stelsels voor de dekking

Een opleiding moet binnen een wettelijk of reglementair kader vallen om de stagiair toegang te geven tot de bescherming van de wet op arbeidsongevallen.

Er zijn twee verschillende stelsels, het standaard- en het specifiek stelsel. Voor personen die een – beroepsinlevingsstage doen bij u of voor personen waarvoor u in een eventuele hoedanigheid van centrum van beroepsopleiding een arbeidsongevallenverzekering afsluit, geldt het specifiek stelsel.

Meer informatie over het wettelijk kader, de standaard/bijzondere regelingen en de toelagen kan je vinden op de website van FEDRIS (Federaal agentschap voor beroepsrisico's).

Moeten er nog formaliteiten worden vervuld?

Zodra een stagiair in dienst treedt vult zijn 'werkgever' een DIMONA-aangifte in bij de RSZ. En dit zelfs als de jongere niet onderworpen is aan de sociale zekerheid.

Als u bij AXA een verzekering arbeidsongevallen voor uw werknemers hebt afgesloten, dekt deze nu automatisch "kleine statuten". Als u een polis hebt bij een andere verzekeraar, vraagt u dit best even na. Als u een centrum van beroepsopleiding bent is een polis arbeidsongevallen op grond van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (privé sector) eveneens nodig.

Vragen?

Neem contact met ons team Publieke Sector.

Contacteer ons