Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

De voordelen van de familiale verzekering

Wat als uw hond een bezoeker bij u thuis bijt? Of u maakt een kras op een geparkeerde auto? Kleine voorvallen kunnen grote financiële gevolgen hebben. Tenzij u een goede familiale verzekering hebt. Met onze verzekering comfort privéleven stappen u en uw gezin in alle vertrouwen door het leven.​

Totale gemoedsrust, overal ter wereld

Uw familiale verzekering vergoedt de schade die u, en al wie bij u inwoont, veroorzaakt aan derden. Zo bent u financieel beschermd, ook als uw minderjarige kinderen een misstap begaan. En uw contract evolueert mee met uw dagelijkse situatie. Het beschermt ook uw dochter die op taalkamp is in Spanje, de vriendjes van uw zoon voor wie u verantwoordelijk bent tijdens een verjaardagsfeestje,... en dit overal ter wereld.

Fietsbijstand inbegrepen

Een lekke band, een diefstal of een technisch probleem met uw (elektrische) fiets tijdens uw fietstocht? U geniet dankzij uw familiale verzekering bij AXA, zonder bijbetalen, fietsbijstand ter plaatse in België en tot 30 km over de grens.

U geniet een mooie korting...

​Als u de familiale verzekering afsluit als aanvulling bij uw brandverzekering van AXA.

Extra bescherming

​U leent wel eens gereedschap bij uw buurman of speelt af en toe BOB in het weekend? 5 optionele premiumwaarborgen bieden u en uw gezin extra bescherming.

U bent verzekerd:

 • voor de materiële schade aan gratis geleende voorwerpen in de privésfeer, zoals bijvoorbeeld de kettingzaag of grasmaaier van uw buurman
 • voor de materiële schade in een feestzaal die u huurt ter gelegenheid van een familiefeest, zoals bijvoorbeeld de communie/het lentefeest van uw kinderen of van uw verjaardag
 • voor de huurschade aan het (gemeubelde) studentenkot van uw zoon of dochter: deuken in de muur, koelkast beschadigd, …
 • voor de materiële schade in gehuurde vakantiewoningen: TV gevallen, krassen op het parket, …
 • als u BOB bent voor vrienden en een ongeval in fout veroorzaakt. De optie premium dekt de materiële schade aan dit voertuig.

Meer informatie vindt u in de algemene voorwaarden.

Andere opties: ​rechtsbijstand privéleven

 • Hebt u een conflict met de tegenpartij bij een schadegeval dat door uw basisdekking wordt verzekerd? Dan:
  • wordt u geïnformeerd over uw rechten,
  • wordt er gezocht naar een snelle en aanvaardbare minnelijke schikking,
  • is er geen minnelijke schikking mogelijk dan komt deze dekking tussen in de procedurekosten en de erelonen van uw advocaat.
 • Een derde heeft u een lichamelijk letsel toegebracht maar kan de onkosten niet betalen? Dan draagt uw rechtsbijstand een financieel steentje bij (tot 12.500 euro).
 • U wordt, naar aanleiding van een gedekt schadegeval, aangehouden en in voorlopige hechtenis genomen door een buitenlandse overheid? Dan schiet deze dekking u de borgsom voor die voor uw vrijlating wordt geëist (tot max. 25.000 euro).
 • Een van uw kinderen, jonger dan 16, verdwijnt? Dan nemen wij de kosten en erelonen van een advocaat ten laste maar geven u als ouder ook medisch-psychologische bijstand.
 • Uw buurman weigert zijn veel te hoge haag te snoeien en u wilt weten wat uw rechten en plichten zijn? Aarzel in een dergelijk geval niet om een beroep te doen op de infolijn (078/15.15.55) waar specialisten u telefonisch juridische info geven in het kader van uw dekkingen ‘rechtsbijstand’.

Meer informatie en specifieke voorwaarden vindt u in algemene voorwaarden.

Bent u eigenaar van rijpaarden?

De waarborg dekt automatisch 2 paarden in eigendom; voor meer dan 2 paarden kunt u de optie "BA-rijpaarden" onderschrijven. U kunt ook toevallige schade aan uw paarden en hun zadeltuig verzekeren (bijvoorbeeld kosten voor dierenarts of zadelherstel); uw aansprakelijkheid voor paarden die u huurt of leent van derden wordt automatisch gedekt, alsook, tot maximaal EUR 4.000, voor schade aan deze paarden.

De specifieke voorwaarden vindt u in de algemene voorwaarden.

U bent onthaalmoeder met erkenning van Kind en Gezin?

Een van uw kindjes klautert uit bed en kwetst zich? Een overenthousiaste peuter mikt zijn lepel vakkundig in het oog van zijn vriendje?

Dan verzekert u zich met deze optie voor de schade aan de kinderen die u thuis opvangt of schade die zij toebrengen aan derden.

Deze waarborg geldt voor 5 kinderen die u opvangt.

Verzekerde bedragen

  Vergoeding (per schadegeval) in euro Eigen risico in euro
Basisformule
 • lichamelijke schade
 • materiële schade
 
 • 25.704.652*
 • 5.140.930*
 
 • 0
 • 257,02*
Premium
 • BOB-waarborg
 • andere premiumwaarborgen
 
 • 25.000
 • 50.000
 
 • 500 niet geïndexeerd
 • 257,02*
Rechtsbijstand
 • basisdekkingen
 • insolventie van derden
 
 • 25.000
 • 12.500
 
 • 257,02*
 • 257,02*
Burgerlijke aansprakelijkheid eigendom paard idem basisformule 257,02*

*Alle bedragen zijn berekend op basis van index 209,48 van februari 2018 (basis 100 = 1981).

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).