Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Waarom een bijstandsverzekering ?

Auto gestolen, pech of een ongeval? Geen paniek! AXA Assistance, onze bijstandsverlener, beschikt over het grootste bijstandsnetwerk van de wereld. AXA Assistance is dag en nacht, 7 dagen op 7, telefonisch bereikbaar en zal altijd al het mogelijke doen om een oplossing te vinden voor uw probleem.

De bijstand voor bedrijfsvoertuigen interesseert mij of is belangrijk voor mijn activiteit.

Onze experten kunnen u meer vertellen

In een notendop

Profiteer nu al van deze eerste hulp, inbegrepen in de verzekering BA afgesloten voor uw wagen of bestelwagen. Kies de dekking omni assistance van AXA en geniet nog een heleboel andere, heel nuttige voordelen voor uw bedrijfsvoertuig, maar ook voor uzelf en uw gezin.

Voor uw wagen of bestelwagen

Gratis vervangwagen
in België en in het buitenland

24/24
7/7 bereikbaar

Bijstand voor u en uw gezin

Samenvatting

Eerste hulp

Kosten Inbegrepen in de BA
Voertuig Auto Bestelwagen
Waar? In België en tot 30 kilometer buiten de landsgrenzen
Omstandigheden Ongeval, diefstal, brand, poging tot diefstal
Type vervangvoertuig Categorie B Bestelwagen van 10 m3 met GPS
Duur 24 uur volgend op het schadegeval (+ weekend en feestdagen) 3 dagen volgend op het schadegeval (+ weekend en feestdagen)

Bijstand bestelwagen

Kosten Betalende uitbreiding
Voertuig Bestelwagen
Waar? In België en tot 30 kilometer buiten de landsgrenzen
Omstandigheden ongeval, diefstal, brand, poging tot diefstal en pech
Type vervangvoertuig Bestelwagen van 10 m3 met GPS
Duur vanaf de immobilisering, max. 15 dagen; max. 30 dagen bij diefstal

Omni assistance

Kosten Betalende uitbreiding
Voertuig Auto en bestelwagen
Waar? In België en in het buitenland
Omstandigheden Ongeval, diefstal, brand, poging tot diefstal en pech
Type vervangvoertuig Categorie B
Duur Vanaf de immobilisering, max. 15 dagen; max. 30 dagen bij diefstal; max. 7 dagen als u zich in het buitenland bevindt
Eerste hulp Bijstand bestelwagen Omni assistance
Kosten Inbegrepen in de BA Betalende uitbreiding Betalende uitbreiding
Voertuig Auto Bestelwagen Bestelwagen Auto en bestelwagen
Waar In België en tot 30 kilometer buiten de landsgrenzen In België en in het buitenland
Omstandigheden Ongeval, diefstal, brand, poging tot diefstal Ongeval, diefstal, brand, poging tot diefstal en pech
Type vervangvoertuig Categorie B Bestelwagen van 10 m3 met GPS Bestelwagen van 10 m3 met GPS Categorie B
Duur 24 uur volgend op het schadegeval (+ weekend en feestdagen) 3 dagen volgend op het schadegeval (+ weekend en feestdagen) Vanaf de immobilisering, max. 15 dagen; max. 30 dagen bij diefstal Vanaf de immobilisering, max. 15 dagen; max. 30 dagen bij diefstal; max. 7 dagen als u zich in het buitenland bevindt

Eerste hulp

Als u uw autoverzekering afsluit, kunt u rekenen op de gratis dienst "eerste hulp". Waar u zich ook bevindt in België en tot 30 kilometer buiten de landsgrenzen.

Omni assistance

Wilt u altijd mobiel blijven?

Dat kan, dankzij omni assistance! Omni assistance omvat uitgebreide dekkingen die evenwaardig zijn aan die van andere, gespecialiseerde dienstverleners.
Het enige verschil is de prijs! 119 euro, incl. btw, per jaar voor bijstandsdiensten voor voertuig, personen en woning. Onze dienstverlener AXA Assistance staat 24/24, 7/7 in voor deze verschillende diensten op het nummer 02 550 05 55.

Omni assistance voertuig

Uw auto of bestelwagen is van essentieel belang in uw beroepsleven?

Autopech, een banale aanrijding of zelfs een foute brandstof en de problemen beginnen! AXA Assistance staat tot uw dienst, zowel in België als in het buitenland.

Hebt u meer dan één voertuig ?

Voor het tweede voertuig kunt u enkel het deel "bijstand voertuig" afsluiten. U geniet immers al de woning- en personenbijstand dankzij de omni assistance die u voor het eerste voertuig hebt afgesloten.

Omni assistance personen

Ziekte, ongeval of overlijden in het buitenland (wereldwijd)?

AXA Assistance neemt de dringende maatregelen:

 • repatriëring naar België of hospitalisatie ter plaatse. Wij bekijken wat de beste oplossing is voor u
 • terugbetaling van medische en vervoerkosten tot 50.000 euro per persoon en per schadegeval
 • langdurige hospitalisering van uw minderjarige kinderen? Wij zorgen ervoor dat uw gezinsleden hen kunnen bezoeken
 • tussenkomst in de kosten na overlijden (lijkkist, repatriëring van het stoffelijk overschot...) en repatriëring van de overige verzekerden

Tegenslag op vakantie?

Maakt u zich geen zorgen, AXA Assistance is er voor u, om…

 • u te helpen bij verlies of diefstal van uw bank- of kredietkaarten, reisdocumenten of bagage, of in geval van gerechtelijke vervolging
 • de extra verblijfkosten, tot 650 euro terug te betalen als u langer in het buitenland moet verblijven door weersomstandigheden, een staking of in geval van overmacht
 • specifieke bijstand te verschaffen voor kinderen jonger dan 18 jaar

Ook in België!

 • U of een van uw naaste familieleden moet dringend worden opgenomen in een ziekenhuis? Een ambulance komt u ophalen en brengt u naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Bij een ziekenhuisopname van ten minste 3 dagen kunt u een beroep doen op een specifieke bijstand (bv. huishoudhulp of oppas voor uw minderjarige kinderen).

Omni assistance woning

Uw huis is onbewoonbaar door een zwaar schadegeval?

 • wij kiezen een hotel voor u
 • wij zorgen dat uw beschadigde goederen worden bewaard
 • wij voorzien in de gepaste oppas voor uw kinderen van minder dan 18 jaar en uw huisdieren
 • u ontvangt een voorschot voor uw eerste uitgaven, een noodkoffer, een huurbestelwagen

Onze interventies zijn beperkt in duur en bedrag.

Verlies of diefstal van uw huissleutels?

 • AXA Assistance stuurt een slotenmaker naar u toe en betaalt zijn interventie
  Onze interventies zijn beperkt in duur en bedrag.

Bijstand bestelwagen

Is uw bestelwagen essentieel voor uw onderneming? AXA biedt u een vervangingsbestelwagen van 10 m³ met gps aan, die kan worden gebruikt tot 500 km per dag en waar 2 verschillende chauffeurs mogen mee rijden. Er bestaan 2 luiken: "Eerste hulp bestelwagen" en "Bijstand bestelwagen"

Eerste hulp bestelwagen

Deze dienst is inbegrepen in uw verzekering BA Auto. U krijgt een vervangingsbestelwagen ter beschikking:

 • gedurende maximaal 3 dagen (verlengd met eventuele feestdagen en weekends)
 • bij een verkeersongeval, diefstal, poging tot diefstal of brand in België of tot 30 km buiten de landsgrenzen

Bijstand bestelwagen

Dit is een betalende uitbreiding van de omni assistance:

Bij pech of een verkeersongeval in België

 • sturen we een pechverhelper ter plaatse
 • als de bestelwagen niet meer rijdt, zal hij naar de garage worden gesleept
 • gedurende de tijd van de herstelling, met een maximum van 15 dagen, krijgt u een vervangingsbestelwagen ter beschikking (in een geconventioneerde garage)
 • organiseren en betalen wij het vervoer van de inzittenden naar hun bestemming (max. 125 euro) of naar huis

Bij diefstal of poging tot diefstal in België

 • krijgt u een vervangingsbestelwagen ter beschikking gedurende maximaal 30 dagen (in een geconventioneerde garage)
 • organiseren en betalen wij het vervoer van de inzittenden naar hun bestemming (max. 125 euro) of naar huis

Bij pech, een ongeval of diefstal in het buitenland (de landen van de groene kaart*), hebt u de keuze tussen:

 • een vervangwagen (categorie B),
  of
 • als het voertuig binnen de 5 dagen weer rijklaar is: tussenkomst in de hotelkosten of de kosten van een taxi om terug te keren naar huis of om naar de bestemming te rijden
  of
 • als het voertuig niet binnen de 5 dagen rijklaar is: de terugkeer naar huis met de trein of het vliegtuig op onze kosten

*Landen van de groene kaart:
De landen van de Europese Unie, Andorra, Bosnië-Herzegovina, IJsland, Liechtenstein, Macedonië (FYROM), Marokko, Monaco, Montenegro, Noorwegen, San Marino, Servië (uitgezonderd Kosovo), Tunesië, Turkije, Vaticaanstad en Zwitserland.

Verwante producten

Mini-omnium
Meer weten

Omnium 24+
Meer weten

Omnium
Meer weten

Veiligheid van de bestuurder
Meer weten

Rechtsbijstand
Meer weten

BA Auto & Bestelwagen
Meer weten

Bescherming van de klant

Uw rechten en beschermingen

Dit product, Comfort Auto, is een verzekering die de dekkingen voor aansprakelijkheid, bescherming van het voertuig (omnium, omnium 24+, mini-omnium, …), bescherming van personen (waaronder de veiligheid van de bestuurder), rechtsbijstand en bijstand combineert. Comfort Auto werd ontwikkeld door AXA Belgium, een Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen aan het Belgische recht. De verzekeringsovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Aarzel niet om een beroep te doen op uw verzekeringstussenpersoon voor meer informatie of een offerte. Hij staat voor u klaar en is het best geplaatst om een voorstel te doen dat bij uw situatie past. Wij raden u aan om de productfiche te raadplegen alsook algemene voorwaarden alvorens het product af te sluiten. Daarin vindt u de aangeboden dekkingen en de eventuele beperkingen en uitsluitingen van de waarborgen. Dit document is gratis te verkrijgen bij uw verzekeringstussenpersoon.

Bij klachten kunt u contact opnemen met de dienst Customer Protection (Troonplein 1 te 1000 Brussel) via het klachtenformulier. Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, kunt u zich wenden tot de dienst Ombudsman Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).


MiFID-regelgeving voor verzekeringen
Meer weten

Segmentatiecriteria
Meer weten

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).