Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

in BA:

  • aansprakelijkheid van dief of heler
  • schade aan het verzekerde voertuig
  • schade niet veroorzaakt door het gebruik van het voertuig maar enkel te wijten aan vervoerde goederen of aan handelingen vereist voor dit vervoer
  • dekkingsbeperking voor schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dag ten laste blijft van de verzekerde). De eigen risico’s worden vermeld in de algemene en bijzondere voorwaarden

Bescherming van het voertuig:

  • schade aan vervoerde voorwerpen
  • schade door slecht laden, door gladde banden, motorbreuk of defecten

Het product Global Truck Insurance is een schadeverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering worden onderschreven voor een duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Opties

Extra assistance

Wenst u een zo volledig mogelijke bijstand voor uw vrachtwagens en bemanningsleden? De formule extra assistance is de ideale aanvulling op first assistance. Extra assistance biedt bijstand aan het voertuig bij mecanische pech of bandenpech, evenals logistieke bijstand met specifieke diensten voor de bemanning.

Assistance on demand

Ongeacht het probleem waarmee een van uw voertuigen te maken krijgt, pech of ongeval, in België of in het buitenland, assistance on demand vindt altijd een oplossing.

Alle bijstandsprestaties aan het voertuig die niet verzekerd zijn in first assistance of extra assistance kunnen verzorgd worden door assistance on demand. Enige voorwaarde: uw voertuig is bij AXA verzekerd in casco alle risico’s behalve.

Assistance on demand stelt u zijn net van gespecialiseerde dienstverleners ter beschikking en keurt samen met u het totaalbedrag goed van de kosten die u moet betalen. U ontvangt vervolgens een factuur van de bijstandsprestaties.

Verzekering van de vervoerde koopwaar

Makelaarskantoor Jean Verheyen N.V., lid van de AXA Groep, verzekert de vervoerde koopwaar. Een ideale aanvulling op global truck insurance.

De N.V. Jean Verheyen geniet een uitstekende reputatie en is de specialist bij uitstek van deze verzekeringstak. Lading, transport voor eigen rekening, verhuizingen, beurzen… voor iedereen is er een oplossing op maat.

Rechtsbijstand LAR

AXA vertrouwt het geschillenbeheer toe aan LAR.

LAR is een onafhankelijke firma die gespecialiseerd is in rechtsbijstand. LAR informeert u over uw rechten en zoekt naar een snelle en aanvaardbare minnelijke schikking in geval van een conflict met de tegenpartij van een ongeval waarbij uw voertuig betrokken was. Als er geen minnelijke regeling mogelijk is, komt LAR tussen in de procedurekosten en de erelonen van uw advocaat.

Voorbeelden

  • Een vrachtwagen rijdt niet meer na een ongeval. AXA Assistance sleept hem naar de dichtstbijzijnde garage en neemt de sleepkosten ten laste.
  • Tenlasteneming van de eventuele medische kosten van een ongeval in het buitenland.
  • Uw vrachtwagen loopt vast in de modder door de slechte weersomstandigheden. AXA Assistance stuurt een takelwagen om de vrachtwagen naar een begaanbaar terrein te slepen. Talensia
  • De dekkingen die uw onderneming echt nodig heeft.
Meer info

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).