AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In
Verzekering voor vrachtwagen

global truck insurance

Uw vrachtwagenvloot en uw chauffeurs zijn van essentieel belang voor het succes van uw onderneming. U wenst ze dus optimaal te beschermen. De verzekering global truck insurance is een verzekerings- en bijstandspackage voor motorvoertuigen of getrokken voertuigen met een MTM van meer dan 3,5 ton, bestemd voor het vervoer van zaken en voor de bemanning ervan.

Alles weten over global truck insurance

Voordelen

Opties

Extra assistance

Wenst u een zo volledig mogelijke bijstand voor uw vrachtwagens en bemanningsleden? De formule extra assistance is de ideale aanvulling op first assistance.
Extra assistance biedt bijstand aan het voertuig bij mecanische pech of bandenpech, evenals logistieke bijstand met specifieke diensten voor de 
bemanning.

Assistance on demand

Ongeacht het probleem waarmee een van uw voertuigen te maken krijgt, pech of ongeval, in België of in het buitenland, assistance on demand vindt altijd een oplossing.

Alle bijstandsprestaties aan het voertuig die niet verzekerd zijn in first assistance of extra assistance kunnen verzorgd worden door assistance on demand. Enige voorwaarde: uw voertuig is bij AXA verzekerd in casco alle risico’s behalve.

Assistance on demand stelt u zijn net van gespecialiseerde dienstverleners ter beschikking en keurt samen met u het totaalbedrag goed van de kosten die u moet betalen. U ontvangt vervolgens een factuur van de bijstandsprestaties. 

Verzekering van de vervoerde koopwaar

Makelaarskantoor Jean Verheyen N.V., lid van de AXA Groep, verzekert de vervoerde koopwaar. Een ideale aanvulling op global truck insurance.

De N.V. Jean Verheyen geniet een uitstekende reputatie en is de specialist bij uitstek van deze verzekeringstak. Lading, transport voor eigen rekening, verhuizingen, beurzen… voor iedereen is er een oplossing op maat. 

 

Rechtsbijstand LAR

AXA vertrouwt het geschillenbeheer toe aan LAR.

LAR is een onafhankelijke firma die gespecialiseerd is in rechtsbijstand. LAR informeert u over uw rechten en zoekt naar een snelle en aanvaardbare minnelijke schikking in geval van een conflict met de tegenpartij van een ongeval waarbij uw voertuig betrokken was. Als er geen minnelijke regeling mogelijk is, komt LAR tussen in de procedurekosten en de erelonen van uw advocaat.

Voorbeelden

 • Een vrachtwagen rijdt niet meer na een ongeval. AXA Assistance sleept hem naar de dichtstbijzijnde garage en neemt de sleepkosten ten laste.
 • Tenlasteneming van de eventuele medische kosten van een ongeval in het buitenland.
 • Uw vrachtwagen loopt vast in de modder door de slechte weersomstandigheden. AXA Assistance stuurt een takelwagen om de vrachtwagen naar een begaanbaar terrein te slepen.

BESCHERMING VAN DE KLANT

 • MiFID regelgeving voor verzekeringen
 • uw rechten en bescherming

  Het product GLOBAL TRUCK INSURANCE is een schadeverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. De verzekering wordt onderschreven voor de duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen.

  Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

  In geval van een klacht kunt u een beroep doen op onze dienst Customer Protection (Troonplein 1 te 1000 Brussel, e-mail : customer.protection@axa.be). Indien u van mening bent dat u op deze manier niet de beste oplossing heeft verkregen, kunt u zich wenden tot de dienst Ombudsman Verzekeringen, Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).