Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

De voordelen van een wagenpark verzekering

EEN TARIEFBENADERING OP MAAT PER VOERTUIGTYPE

Dankzij de globale visie van het wagenpark geniet u van een concurrentiële tariefbenadering en van dekkingen op maat.

 • Keuze van de verzekerde waarden
 • Keuze van de afschrijving
 • Specifieke optie: Sistership-clausule

VEREENVOUDIGD BEHEER VAN UW WAGENPARK

 • Geen uitgifte van bijvoegsel in geval van toevoeging of verwijdering van een voertuig
 • Per voertuigtype:
  - één polisnummer
  - één kwitantie
  - één jaarlijkse afrekening

DUIDELIJK ZICHT OP DE KOSTPRIJS VAN DE VERZEKERINGEN

Volledig transparant zicht op het gevraagde bedrag bij de toevoeging van een nieuw voerutuig:

 • vereenvoudigd tariefplan dankzij semi-forfaitaire premies, vaste vrijstelling,…
 • jaarlijkse, halfjaarlijkse of driemaandelijkse voorschotten, één keer per jaar geregulariseerd op basis van de voertuigen die effectief gedekt worden.

Een globale visie op het wagenpark

Alle polissen van de voertuigen worden gebundeld in één enkele overeenkomst met voor elk voertuigtype de bijzondere voorwaarden en de tarieven.

U kunt vragen om het geheel van uw voertuigen te beheren als u beschikt over minstens 10 voertuigen die verzekerbaar zijn in BA auto:

 • in eigendom of onder een contract van langetermijnhuur
 • ongeacht de categorie.
Bekijk de film

Het Wagenparkverzekering is een schadeverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. De verzekering wordt onderschreven voor de duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen.

Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

In geval van een klacht kunt u een beroep doen op onze dienst Customer Protection (Troonplein 1 te 1000 Brussel, e-mail : customer.protection@axa.be). Indien u van mening bent dat u op deze manier niet de beste oplossing heeft verkregen, kunt u zich wenden tot de dienst Ombudsman Verzekeringen, Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

Uw makelaar staat altijd klaar om u te helpen

Onze 3 000 makelaars geven u graag het beste advies om de ideale dekking te vinden.

Een makelaar vinden