Ga naar de hoofdinhoud
Jongeman doet aan pensioensparen en geniet van muziek

Blog

Maximumbedragen voor pensioensparen als particulier | Blog AXA.be

Top

| 6 min lezen

Pensioensparen als particulier: hoeveel kan je in 2024 maximum sparen voor je aanvullend pensioen?

Man is gelukkig door de fiscale voordelen van het pensioensparen Man is gelukkig door de fiscale voordelen van het pensioensparen

Pensioensparen: hoe je pensioen optimaliseren?

Een oplossing om een mooi aanvullend pensioen op te bouwen en fiscaal voordeel te genieten.

ONTDEK ONZE FORMULES

De overheid bepaalt jaarlijks hoeveel je als particulier opzij kan zetten via fiscaal pensioensparen, langetermijnsparen of in bepaalde gevallen via een Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW). Hieronder vind je een overzicht van de fiscale maximumbedragen voor Pensioensparen, Langetermijnsparen en het Vrij Aanvullend Pensioen voor 2024.

Pensioensparen

Hoeveel je minstens stort bij pensioensparen bepaal je zelf.
De maximale bedragen voor pensioensparen zijn gestegen. In 2024 kan je kiezen tussen 2 fiscale maximumbedragen die jaarlijks wettelijk worden bepaald: 1 020 euro of 1 310 euro. In 2023 waren deze bedragen 990 euro of 1 270 euro.
Spaar je tot 1 020 euro, geniet je 30% belastingvermindering en kan je tot 306 euro terugkrijgen via je belastingen.

Wil je een groter bedrag storten, dan krijg je op het volledig gestorte bedrag 25% belastingvermindering. Je mag in dit geval tot maximum 1 310 euro storten en dan krijg je dus tot 327,50 euro terug van de belastingen.

Fiscale voordelen pensioensparen

Als je aan pensioensparen doet, moet je wel opletten voor de zogenaamde ‘pensioenval’. Spaar je tussen 1 020,01 euro en 1 310 euro, leidt dat tot een lagere belastingvermindering in vergelijking met een betaling van 1 020 euro.

Voorbeeld: Spaar je 1 100 euro, dan geeft je dat recht op een belastingvermindering van 25% of 275 euro, wat minder is dan 30% van 1 020 of 306 euro.

Spaar je 1 224 euro of meer geniet je wel meer fiscaal voordeel voor je pensioensparen dan wanneer je 1 020 euro zou storten.
Goed om te weten: als je je contract voor het pensioensparen afsluit voor de leeftijd van 55 jaar, wordt er volgens de huidige fiscale regels op je 60ste een belasting ingehouden van 8% op je pensioenspaarpot van dat moment. Bedragen die na 60 jaar gespaard worden, worden in principe niet meer belast. Als je je contract afsluit na de leeftijd van 55 jaar, betaal je 8% belasting aan het einde van het contract (of op de tiende verjaardag van het contract als het op dat moment nog niet is uitbetaald).

Het belastingtarief is echter hoger (33% + lokale toevoegingen) als je eerder wil opnemen wat je hebt gespaard. Pensioensparen is dus niet geschikt als je je geld op korte of middellange termijn wil terugkrijgen.

Langetermijnsparen

Of langetermijnsparen voor jou interessant is, wordt bepaald door het feit of je een hypothecair krediet hebt lopen, wanneer je dit hebt afgesloten en waar je woont. Je verzekeringsmakelaar zoekt dit graag voor je uit.

Als je een contract langetermijnsparen afsluit, bepaal je zelf hoeveel je stort, met een maximumbedrag.

Fiscale voordelen langetermijnsparen

Wat je mag sparen is afhankelijk van je inkomen, met een maximum van 2 450 euro.

Enkele voorbeelden:

Je jaarlijks netto belastbaar gezamenlijk beroepsinkomen € 30 000 € 50 000
Wat je jaarlijks kan sparen € 183,60 + 6% van € 30 000 = € 1 983,60* € 2 450**
Je fiscaal voordeel per jaar 30% van € 1 983,60 = € 595,08 30% van € 2 450 = € 735
Je fiscaal voordeel na 15 jaar (als het huidige fiscale regime van kracht blijft) € 8926,20 minder belastingen die je betaalt op 15 jaren € 11 025 minder belastingen die je betaalt op 15 jaren
* bovenstaande formule geldt voor een netto belastbaar gezamenlijk beroepsinkomen kleiner dan € 37 773,33
** maximum van € 2 350 is bereikt vanaf een netto belastbaar gezamenlijk beroepsinkomen van € 37 773,33

Goed om te weten: als je je contract voor langetermijnsparen afsluit voor de leeftijd van 55 jaar, wordt er volgens de huidige fiscale regels op je 60ste een belasting ingehouden van 10% op je pensioenspaarpot op dat moment. Bedragen die na 60 jaar gespaard worden, worden in principe niet meer belast. Als je je contract afsluit na de leeftijd van 55 jaar, betaal je 10% belasting aan het einde van het contract (of op de tiende verjaardag van het contract als het op dat moment nog niet is uitbetaald).
Het belastingtarief is echter hoger (33% + lokale toevoegingen) als je eerder wil opnemen wat je hebt gespaard. Pensioensparen is dus niet geschikt als je je geld op korte of middellange termijn wil terugkrijgen.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW)

Als je als loontrekkende geen of slechts een kleine groepsverzekering hebt, kan je sparen voor een aanvullend pensioen door het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) te onderschrijven. De bijdragen van het VAPW worden rechtstreeks van je nettoloon afgehouden.
Je bepaalt zelf hoeveel je werkgever van je nettoloon aftrekt om je aanvullend pensioen te sparen. Je moet hierbij rekening houden met een door de wet vastgelegd plafond. Dit plafond en de manier waarop het berekend wordt, vind je terug op MYPENSION.BE.

Hoe wordt het plafond van je VAPW bepaald?

  • Als je nog niet in een groepsverzekering of sectorplan spaart, wordt je plafond alleen bepaald door je referentieloon. Is je referentieloon hoger dan 63 666,67 euro, dan mag je tot 3% ervan sparen. Anders mag je tot 1910 euro sparen, waardoor je dus tot 573 euro terugkrijgt van de belastingen, of 30% van het bedrag.
  • Als je al in een groepsverzekering of sectorplan spaart, wordt het plafond van je VAPW verminderd door de bijdragen die je al in je groepsverzekering of sectorplan hebt gestort.

Hoe wordt het referentieloon van je VAPW bepaald?

Je referentieloon is je totale brutoloon (onderworpen aan sociale bijdragen en inclusief andere salariselementen zoals bonus, vakantiegeld, …) van het tweede jaar vóór het jaar waarin je effectief spaart. Je krijgt jaarlijks een overzicht van je referentieloon in het document ‘Individuele rekening’ dat je van je werkgever krijgt.

Goed om te weten: je ziet hoeveel je jaarlijks kan sparen op MYPENSION.BE in de rubriek 'Mijn aanvullend pensioen' onder de tab 'Zelf nog aanvullend pensioen opbouwen'.

Je vraagt je af of je je gespaarde pensioenkapitaal vroeger kan opvragen? Lees ons artikel om daar meer over te weten.

Man is gelukkig door de fiscale voordelen van het pensioensparen Man is gelukkig door de fiscale voordelen van het pensioensparen

Pensioensparen: hoe je pensioen optimaliseren?

Een oplossing om een mooi aanvullend pensioen op te bouwen en fiscaal voordeel te genieten.

ONTDEK ONZE FORMULES

DEEL DIT ARTIKEL