Ga naar de hoofdinhoud

Blog

Verzekering objectieve aansprakelijkheid? | Blog AXA.be

Top

| 3 min lezen

Hoe zit het een paar decennia na de brand in de Innovation met de objectieve aansprakelijkheid?

Eind mei 2017 heeft de overheid de brand herdacht die 50 jaar geleden de Innovation in het hartje van Brussel in de as legde. Bij deze ramp van een nooit eerder in België geziene omvang kwamen 251 mensen om het leven. De ramp resulteerde in een strafproces waarbij niemand aansprakelijk kon worden gesteld. 10 jaar na het einde van het proces legde een wet de contouren van de Objectieve BA vast, om de foutloze aansprakelijkheid te regelen van de exploitant van een inrichting die toegankelijk is voor het publiek, zodat de slachtoffers kunnen vergoed worden die tot dusver met lege handen waren achtergebleven.

Ook de gemeenten

De gemeentebesturen worden, soms zonder het te weten, rechtstreeks getroffen door deze wettelijke verplichting. Inderdaad, de inrichtingen die gewoonlijk toegankelijk zijn voor het publiek, zoals bibliotheken, culturele centra, polyvalente zalen of scholen vallen immers onder het toepassingsdomein van deze wet.

Als exploitant is de gemeente verplicht om zich te verzekeren voor alle schade, vooral lichamelijk, die een derde oploopt op deze plaatsen ten gevolge van een brand of ontploffing.

Hetzelfde geldt als de gemeente de lokalen verhuurt aan sportclubs, culturele verenigingen of personen die een privé-evenement zoals een familiefeest willen organiseren. Het is aan het gemeentebestuur om als uitbater van deze ruimtes de verplichte verzekering af te sluiten.

Veel meer dan alleen een af te sluiten dekking

Het is algemeen geweten: voorkomen is beter dan genezen. De verzekering is dan wel verplicht voor de overheid, maar ze stelt de gemeentelijke instanties niet vrij van andere taken zoals de gebruikers van de lokalen sensibiliseren voor de te treffen preventiemaatregelen, voor de te vormen nummers in geval van nood of, bij voorbeeld, voor de toegang tot de nooduitgangen.

Al deze maatregelen zouden idealiter vermeld moeten zijn in het contract voor de terbeschikkingstelling van de lokalen. En hoewel ze niet dwingend zijn, hebben ze toch de verdienste de aandacht van de gebruikers op de potentiële gevaren te vestigen.

Een verplichte verzekering

De wet houdt de verplichting in om zich te verzekeren bij een erkende verzekeraar. De verzekeringsmaatschappijen beconcurreren elkaar op het niveau van hun tarief en de service die ze kunnen bieden, zowel op het vlak van de afsluiting als in geval van een schadegeval. We wijzen erop – en dat kan belangrijk zijn – dat AXA niet zoals veel andere maatschappijen een lijst eist van alle gebouwen en plaatsen die verzekerd moeten worden.

Interesseert deze problematiek u, zowel op het vlak van de dekking als van de preventiemaatregelen? Moet u een bijzondere signaletiek opstellen? Wilt u een afspraak voor een volledige check-up? Contacteer ons via mail op het adres public.sector@axa.be . Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op met u.

DEEL DIT ARTIKEL