Ga naar de hoofdinhoud
Axa Verzekeringen, homepagina

Begeleidingsprogramma van AXA bij terugkeer naar het werk na een arbeidsongeschiktheid

AXA biedt mensen die arbeidsongeschikt zijn door psychologische problemen (inclusief depressie en burn-out) of door spier- en skeletaandoeningen een gratis begeleidingsdienst om opnieuw hun evenwicht en motivatie te vinden en hun terugkeer naar het werk te bevorderen.

Een specifieke expertise in alle vertrouwen

AXA doet een beroep op een externe dienstverlener om in alle vertrouwen (zowel naar AXA als naar de werkgever toe) en op vrijwillige basis een objectieve en professionele aanpak te waarborgen met een specifieke en multidisciplinaire expertise.

AXA neemt contact op met de arbeidsongeschikte werknemer en stelt hem voor om deel te nemen aan een individueel begeleidingsprogramma.

Als de werknemer akkoord gaat, wordt er een gepersonaliseerd programma uitgewerkt. Het betreft een multidisciplinaire aanpak (fysiotherapeut, psycholoog, diëtist, bemiddelaar, ergotherapeut, enz.).

Eens de werknemer de individuele begeleiding goedkeurt, kan het gepersonaliseerde programma van start gaan.

Hoe kan deze dienst de terugkeer naar het werk bevorderen?

 • Erkenning van de traumatiserende gevolgen van een burn-out
 • Begrip van het proces dat tot een burn-out geleid heeft
 • Identificatie van de verbeteringen in de levensstijl van de medewerker
 • Identificatie van de bronnen van individuele en sociale behoeften
 • Begrip van de ervaring van burn-out
 • Zich bewust worden van de eigen verwachtingen en doelstellingen
 • Spierversterking om het lichaam weer in evenwicht te brengen en de beweeglijkheid te ontwikkelen
 • De strategieën bepalen om te reageren bij moeilijkheden
 • Wensen op professioneel vlak uiten
 • Tools activeren
 • Ondersteuning tijdens de werkhervatting
 • Preventie van het risico op herval

Voor meer informatie over deze dienst kunt u contact opnemen met uw commercieel verantwoordelijke.