Ga naar de hoofdinhoud
Axa Verzekeringen, homepagina

Toegangsaanvraag Dail

U bent klant bij AXA en hebt nog geen toegang tot Dail, de beheertool voor werkgevers? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. Wij antwoorden u zo snel mogelijk.

Neem contact met ons op

Beheertools

Dail EB

Aanvraag van nieuwe toegangscodes tot Dail EB, onze tool voor werkgevers voor het online beheer van groepsverzekeringen (pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid).

Gegevens vertegenwoordiger van de vennootschap
Gegevens onderneming
Gegevens bevoegde gebruikers
Bevoegde gebruiker #1
Bevoegde gebruiker #2 (optioneel)
Bevoegde gebruiker #3 (optioneel)

Disclaimer

Wordt beschouwd als de vertegenwoordiger van de verzekeringnemer ("de Vertegenwoordiger") de persoon die verantwoordelijk is voor de personeelsafdeling die een collectieve verzekering bij AXA Belgium heeft afgesloten en die de persoonlijke gegevens van de verzekerden personen doorgeeft. De Vertegenwoordiger gaat akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden en deze die vermeld staan op Dail Employee Benefits met betrekking tot de website Dail Employee Benefits aangeboden door AXA Belgium.

  1. De Vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de website Dail Employee Benefits, in overeenstemming met de algemene gebruiksvoorwaarden waarvan hij/zij verklaart op de hoogte te zijn.
  2. De Vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de toegang van andere leden van zijn organisatie, inclusief het sociaal secretariaat van de verzekeringnemer of een andere externe dienstverlener die door hem gemachtigd wordt, en zal hun persoonlijke toegang per e-mail vragen aan AXA Belgium. Hiervoor moeten de naam, voornaam, functie en e-mail aan ons worden meegedeeld. De Vertegenwoordiger verbindt zich ertoe alle mogelijke wijzigingen in de verleende toegang mee te delen.
  3. De Vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor een goed beheer van de gegevens die uitgevoerd worden in Dail Employee Benefits door de leden van zijn organisatie, met inbegrip van het sociaal secretariaat van de verzekeringnemer of een andere externe dienstverlener die door hem is gemachtigd. De Vertegenwoordiger neemt daarom tijdig alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de dekking die wordt verleend krachtens het groepsverzekeringsreglement altijd volledig, nauwkeurig en actueel is.
  4. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten ervan, verbindt de Vertegenwoordiger zich ertoe om namens, hem en die van de andere personen van zijn organisatie voor wie hij toegang heeft gevraagd, inclusief het sociaal secretariaat van de verzekeringnemer of een andere externe dienstverlener die door hem is gemachtigd, om het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te respecteren, evenals de gegevens die specifiek zijn aan de vezerkeringsmaatschappij AXA Belgium. Dit zijn de gegevens die hem/haar ter beschikking worden gesteld bij het gebruik van de website Dail Employee Benefits.
  5. De Vertegenwoordiger verbindt zich ertoe om, indien nodig, onmiddellijk de identiteit en de contactgegevens van zijn vervanger of opvolger bij AXA Belgium (adres, telefoonnummer, e-mailadres) mee te delen.