Ga naar de hoofdinhoud
Axa Verzekeringen, homepagina

De voordelen van onze groepsverzekering

Voor u

De groepsverzekering is een voordeel dat erg op prijs wordt gesteld door medewerkers. Het betreft immers een essentiële troef om personeel aan te werven en te binden.

Door een groepsverzekering af te sluiten voor uw medewerkers geniet u tal van (para)fiscale voordelen. Namelijk:

  • de stortingen met betrekking tot het pensioen zijn aftrekbaar als beroepskosten, op voorwaarde dat de fiscale 80%-regel wordt nageleefd
  • de stortingen met betrekking tot de overlijdensdekking zijn aftrekbaar als beroepskosten
  • de bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 8,86% en de taks van 4,4% op de premies zijn duidelijk lager dan de RSZ-werkgeversbijdragen (ongeveer 35%) die worden toegepast op de bezoldigingen die rechtstreeks aan de medewerkers worden toegekend
  • de premies die worden gestort in het kader van de dekking arbeidsongeschiktheid zijn aftrekbaar als beroepskosten, op voorwaarde dat de fiscale 100%-regel wordt nageleefd - geldt niet voor Bonus & Benefits‌

Dankzij ons online platform, Dail EB, kan u een aantal gegevens van uw groepsverzekeringcontracten in enkele muisklikken raadplegen, beheren en wijzigen.

De meeste groepsverzekeringen kunnen met de volgende dekkingen worden aangevuld: overlijdenskapitaal, arbeidsongeschiktheid, hospitalisatieverzekering en verzekering ambulante zorgen. Aan u de keuze!

Met de groepsverzekering beslist u als werkgever zelf hoeveel uw bijdrage bedraagt. De premies worden meestal uitgedrukt in percentage van de bezoldigingen en kunnen worden bepaald op basis van de anciënniteit of binnen bepaalde grenzen, op basis van de leeftijd. Het bedrag van de stortingen kan dus onder controle worden gehouden.

Voor uw medewerkers 

Tegenwoordig is een groepsverzekering een noodzakelijke aanvulling om de tekortkomingen van de sociale zekerheid en het verlies aan koopkracht bij de pensionering te compenseren.

Voor uw medewerkers is een groepsverzekering voordeliger dan een loonsverhoging want:

  • de werkgeverspremies worden niet als voordelen in natura beschouwd
  • de pensioen- en overlijdensprestaties zijn onderworpen aan een matige personenbelasting, afhankelijk van het ogenblik waarop de prestatie wordt betaald en van de oorsprong van de storting (tussen 10% en 20%).
  • de rentes die AXA Belgium stort in geval van arbeidsongeschiktheid worden belast als vervangingsinkomen (aanslagvoet van 22%) - geldt niet voor Bonus & Benefits.

Uw medewerkers hebben via hun MyAXA klantenzone snel toegang tot gedetailleerde informatie over hun groepsverzekering, zoals het bedrag van hun verworven reserves.

De meeste groepsverzekeringen kunnen met de volgende dekkingen worden aangevuld: overlijdenskapitaal, arbeidsongeschiktheid, hospitalisatieverzekering en verzekering ambulante zorgen. Op die manier kunnen uw medewerkers in alle rust werken.

De groepsverzekering kan worden gebruikt voor de financiering van de aankoop, de bouw of de renovatie van een onroerend goed door middel van een inpandgeving voor een hypothecaire lening of via een voorschot op polis.
Het onroerend goed moet wel gelegen zijn in de Europese Economische Ruimte, en in volle eigendom aan uw medewerker toebehoren en belastbare inkomsten genereren.

Hebt u vragen over de groepsverzekeringen?

Contacteer axa