Ga naar de hoofdinhoud

Tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid

Een verplichte verzekering voor de professionelen in de bouwsector

Waarom een Tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering ?

Als speler binnen de bouwsector geldt de nieuwe wet betreffende de verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid.

De wet is van toepassing op het bouwen of renoveren van een woning waarvoor de tussenkomst van een architect wettelijk verplicht is. De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade die de sterkte of stabiliteit van de gesloten ruwbouw van het gebouw in gevaar kan brengen, over een periode van 10 jaar.

Deze video maakt gebruik van cookies

Door deze video te bekijken, aanvaardt u het gebruik van cookies door Youtube. Onder dit gebruik valt bijvoorbeeld het analyseren van statistieken en het personaliseren van de gebruikservaring. Lees onze cookie policy.

De oplossing van AXA

AXA biedt oplossingen die aangepast zijn aan alle bouwbedrijven.
U kunt kiezen tussen verschillende formules:

 • globale verzekering voor één enkele werf die alle dienstverleners dekt
 • individuele verzekering voor een specifieke werf of voor al uw bouwplaatsen van het jaar

Garanties bovenop de wettelijke vereisten opgenomen in alle contracten:

 • schade aan het bestaande bouwwerk
 • de afwerking
 • rechtsbijstand
Tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid
Tienjarige burgerlijke aansprakelijkheids

Onze kant-en-klare oplossing

Een jaarcontract:

 • U verzekert de bouwplaatsen van uw keuze (te melden bij uw makelaar).
 • U profiteert van een tarief op basis van uw activiteit.
 • U kunt uw premie gratis opsplitsen.
 • U ontvangt snel uw verzekeringsattesten (online).
 • Uw premie wordt aan het eind van het jaar aangepast op basis van de aangegeven bouwplaatsen.

Wat zegt de wet

Alles begrijpen in 7 vragen

Definitie van de Tienjarige aansprakelijkheid?

De architecten en aannemers zijn verantwoordelijk voor de stevigheid en de stabiliteit van de gebouwen die ze bouwen en dit tot 10 jaar na de definitieve oplevering van de werken. Deze tienjarige aansprakelijkheid wordt vastgesteld in de artikels 1792 en 2270 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

De aansprakelijkheid van een architect of aannemer kan worden ingeroepen wegens een gebrek in de bouw waardoor de stevigheid, stabiliteit of waterdichtheid in gevaar wordt gebracht en dat voortvloeit uit een ontwerpfout of een fout bij het uitvoeren van de werken.

Tot op vandaag waren alleen architecten wettelijk verplicht om deze aansprakelijkheid te verzekeren. Een nieuwe wet (die op 1 juli 2018 in werking treedt) maakt voortaan de tienjarige verzekering verplicht voor alle actoren binnen de bouwsector (architect, aannemer, studiebureau en andere dienstverleners, ...) voor woningwerven wanneer de tussenkomst van een architect verplicht is.

Wat wordt er gedekt?

Materiële en immateriële schade als gevolg van fouten waarvoor u aansprakelijk bent en die risico’s inhouden met betrekking tot:

 • de stevigheid of stabiliteit van de gesloten ruwbouw
 • de waterdichtheid die de stevigheid of stabiliteit van de woning in gevaar brengt.

Het wettelijk verzekerde minimumbedrag per schadegeval bedraagt:

 • de heropbouwwaarde van de woning wanneer deze lager ligt dan 500 000 euro**.
 • 500 000 euro** wanneer de heropbouwwaarde van de woning hoger ligt dan deze drempel.

Afgezien van het wettelijk kader, biedt AXA ook formules op maat en uitbreidingen aan om optimaal te kunnen beantwoorden aan uw behoeften. De wetgever heeft een interventiedrempel vanaf 2 500 euro** voorzien.

**bedragen onderworpen aan de ABEX-index 648

Wie moet deze nieuwe verplichte verzekering afsluiten?

Architecten, studiebureaus, aannemers en professionelen in de bouw zoals monteurs, metselaars of dakwerkers,…

Kortom, alle spelers in de bouwsector die werkzaamheden uitvoeren die invloed kunnen hebben op de stabiliteit, stevigheid of de waterdichtheid van het gebouw, wanneer de ingreep van een architect verplicht is.

Welke bouwplaatsen zijn betrokken?

 1. De bouwwerkzaamheden van woningen
 2. De renovatiewerkzaamheden van woningen die de stevigheid, de stabiliteit en de waterdichtheid van de gesloten ruwbouw in gevaar kunnen brengen(bijv. renovaties waarbij een draagmuur wordt weggehaald, werken aan de funderingen, aan de structuur van het dak, …).

Welk type verzekering?

U kunt een individuele verzekering afsluiten voor u en uw onderaannemers

 • Ofwel voor al uw werven, het hele jaar door
 • Ofwel voor één specifieke werf

U kunt ook een uitgebreide verzekering afsluiten voor een werf die alle dienstverleners dekt.
U bent vrij om het type contract te kiezen dat het best bij uw behoeften en uw type van klanten past. 

Welke sancties?

Het verzekeringsattest moet voor aanvang van de werkzaamheden aan de bouwheer worden overhandigd. De architect heeft ook het recht dit bewijs van dekking te vragen. Anders kan een strafrechtelijke boete van 208 euro tot 80.000 euro worden gevorderd.

Waarom deze nieuwe verplichting?

Het doel van de wetgeving is de bouwheer beter te beschermen (in het kader van woningbouw of renovatie) tegen de insolventie van tussenkomende partijen op de werf wanneer deze partijen aansprakelijk zijn voor werken die de stabiliteit, stevigheid of de waterdichtheid van het gebouw aantasten.

Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons de verzekering Tienjarige Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • opzettelijk veroorzaakte schade
 • schade ingevolge lichamelijke letsels
 • zichtbare of door de verzekerde op het moment van de voorlopige oplevering gekende schade
 • schade onder de 2 500 euro (ABEX 648)
 • schade die boven het verzekerd bedrag gaat (dekkingsbeperking)

Alle details kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche. . Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Het product Tienjarige Burgerlijke Aansprakelijkheid werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van minimaal 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.
Voor elke klacht met betrekking tot de toepassing van de bepalingen van de arbeidsongevallenverzekering kan u zich ook wenden tot het Fedris, Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as