Ga naar de hoofdinhoud

Omni-Assistance

Vervolledig uw Autoverzekering met een dekking bijstand en reken, ook bij panne én in het buitenland, op onze hulp

Bovenop Eerste hulp bij een ongeval, inbegrepen in uw BA-Auto, biedt de betalende optionele dekking Omni-Assistance u bijstand bij panne en kleine of grote problemen, in België en in het buitenland. Voor uw auto maar ook voor uw gezin en zelfs voor uw woning.

OMNI-ASSISTANCE: DRIEVOUDIGEBIJSTAND IN BELGIE EN IN HET BUITENLAND 

In België
en tot een straal van 30 km buiten onze landsgrenzen

 • U staat in panne en u hebt een pechverhelper of takelwagen nodig
 • U hebt een vervangwagen (max. categorie B, type stadswagen)nodig:
  • bij diefstal (max. 30 dagen) of
  • tijdens herstellingen (max. 7 dagen)
 • Wij zorgen ervoor dat u naar uw bestemming of terug naar huis kan (max. 125 euro)

In het buitenland
De landen vermeld op uw verzekeringsbewijs

U hebt een schadegeval (panne, ongeval, diefstal …) en hebt bijstand nodig? Wij zorgen:

 • Voor een takeldienst
 • Dat u terug naar België kan of geven u een vervangwagen (max. categorie B, type stadswagen) - bij om het even welk schadegeval of diefstal – gedurende max. 7 dagen zodat u kan verder reizen.
 • Wenst u geen vervangwagen dan kan u opteren voor een hotelverblijf tijdens de herstelling van uw wagen( 125 euro per nacht en per persoon voor max. 10 nachten)

Enkele voorbeelden van problemen die wij voor u oplossen als u in het buitenland (wereldwijd) bent:

Bij ziekte of ongevallen

 • u moet naar het ziekenhuis
 • terugbetaling van uw medische kosten (max. 50 000 euro per persoon/schadegeval)
 • ...

Bij tegenslag (diefstal, staking, …)

 • uw bankkaart, bagage, … verloren
 • terugbetaling van uw verblijfkosten bij staking, overmacht, … en u kan niet naar huis (max. 125 euro per nacht/kamer met een max. van 1 250 euro)
 • ...

Enkele voorbeelden van problemen die wij voor u oplossen:

 • Sleutels verloren of gestolen en u hebt een slotenmaker nodig?
  U kan rekenen op een tussenkomst van max. 65 euro per verzekeringsjaar en per schadegeval.
 • Pech (diefstal, brand, …) bij u thuis terwijl u op vakantie bent en uw woning is onbewoonbaar? Wij organiseren uw terugkeer.

Voor een verblijf in het buitenland kan U deze opties nog verder uitbreiden   

Op vakantie in het buitenland en uw auto kan niet meer rijden na een panne, een ongeval, (poging tot) diefstal of kleine probleempjes? Ontdek de voordelen van onze nuttige uitbreidingen die uw mobiliteit garanderen.

Car travel

 • Vervangwagen in het buitenland (max. categorie B, type stadswagen) gedurende max. 15 dagen (in plaats van 7 dagen bij Wegenhulp)
 • Repatriëring van u en uw passagiers aan het einde van uw verblijf als uw wagen niet tijdig wordt teruggevonden (na een diefstal) of hersteld
 • Vervangwagen in België (max. categorie B, type stadswagen) gedurende max. 7 dagen in afwachting van de repatriëring van uw eigen wagen. Gaat u  voor de herstelling van uw auto langs bij een van onze partnergarages, dan kan deze periode verlengd worden tot max. 15 dagen.

Car travel XL

 • Vervangwagen van dezelfde categorie als die van uw eigen wagen (max. categorie E zoals een berline, break, monovolume, …) in het buitenland gedurende max. 15 dagen (in plaats van 7 dagen bij Wegenhulp)
 • Repatriëring van u en uw passagiers aan het einde van uw verblijf als uw auto niet tijdig wordt teruggevonden (na een diefstal) of hersteld
 • Vervangwagen in België (max. categorie B, type stadswagen) gedurende max. 7 dagen in afwachting van de repatriëring van uw eigen wagen. Gaat u voor de herstelling van uw auto langs bij een van onze partnergarages, dan kan deze periode verlengd worden tot max. 15 dagen.

People travel

 • U krijgt een hogere tussenkomst voor uw medische kosten (tot 1 250 000 euro per persoon/schadegeval).
 • Vergoeding voor uw reisonderbreking (max. 5 000 euro per gezin/ verzekeringsjaar/schadegeval).
 • U moet uw reis vroeger stoppen omdat u bijvoorbeeld een been brak? U krijgt een vergoeding voor geboekte sportactiviteiten (max. 250 euro per gezin/reis) of sportlessen (max. 150 euro per gezin/reis) die u niet kon genieten. Maar ook voor uw gehuurd sportmateriaal (max. 20 euro /dag gedurende max. 6 dagen per reis).
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een Autoverzekering afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • voor de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA):
  • de lichamelijke letsels van de aansprakelijke bestuurder. Die worden gedekt door de Veiligheid van de bestuurder (optie).
  • de eigen schade aan het verzekerde voertuig. Dit valt onder de Omniumverzekering (optie).
 • voor de waarborg materiële schade: de schade door een gebrek aan onderhoud van het voertuig, …
 • voor de waarborg Rechtsbijstand: de boetes als gevolg van een overtreding, …
 • in de meeste waarborgen: schade voortvloeiend uit een opzettelijke daad gepleegd door verzekerde, een zware fout van de verzekerde (zoals dronkenschap of weddenschap), …

Alle details kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract.

Comfort Auto werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Hierbij ook de segmentatiecriteria.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.