Ga naar de hoofdinhoud
Man is gelukkig wanneer hij op zijn gsm de dekkingen van de BA Autoverzekering van AXA nakijkt

Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

Uw verplichte Autoverzekering

Uw Autoverzekering dekt u voor

 • Lichamelijke schade aan derden en uw passagiers
  De verplichte BA-Autoverzekering dekt de lichamelijke schade die u veroorzaakt aan anderen, inclusief uw passagiers, tijdens een ongeval. Maar ook de lichamelijke schade aan zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers, …), zelfs als u niet in fout bent.
 • Materiële schade aan derden
  Van schade aan andermans voertuig tot de gevel die u per abuis beschadigt. Deze BA- Autoverzekering omvat ook materiële schade die u aan anderen toebrengt.

U hebt een ongeval in België of binnen een straal van 30 km buiten onze landsgrenzen?

Onze InfoLine geeft u 24/7 de nodige antwoorden:
Wat moet u doen? Hebt u informatie nodig over urgentiediensten, hoe u een ongevalsaangifte moet invullen, wat te doen als er gekwetsten zijn, …?

U kan bovendien, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7, rekenen op AXA Assistance voor:

 • de dringendste noodmaatregelen (politie, iemand van uw familie, … verwittigen)
 • de herstelling van uw wagen ter plaatse of het wegtakelen naar de garage van uw keuze
 • het vervoer van u en uw passagiers naar jullie woonplaats of bestemming
 • psychologische hulp bij carjacking of bij een verkeersongeval met gewonden
 • ...

Uw wagen rijdt niet meer?

 • Contacteer AXA Assistance bij een ongeval, brand, (poging tot) diefstal, botsing met dieren of schade door natuurkrachten.
  U bent niet gedekt als u een panne hebt of foute brandstof tankte. Dan kan u rekenen op de betalende uitbreiding Omni-Assistance..
 • Vervangwagen nodig?
  Om uw mobiliteit te garanderen, stellen wij u de optie ‘vervangingsvoertuig’ voor. Als uw auto niet meteen kan worden hersteld, hebt u recht op een vervangwagen voor max. 3 dagen. Gaat u voor de herstelling langs bij een van onze partnergarages, dan kan u deze periode verlengen tot het einde van de herstellingen (max. 30 dagen) bij:
  • een ongeval in recht of
  • een gedekt schadegeval in (Mini-)Omnium.
  Bij glasbreuk kan u max. 3 dagen op een vervangingsvoertuig rekenen. 

Meer details over onze Partnergarages

Te diep in het glas gekeken en een BOB brengt u naar huis na een avondje uit. Wat als deze een ongeval in fout veroorzaakt?
Wij vergoeden:

 • de materiële schade aan het verzekerde voertuig (tot maximum 25 000 euro)
  Uw vrijstelling (= deel wat u nog moet betalen) bedraagt 500 euro en voor de herstelling van uw wagen moet u langsgaan bij een van onze partnergarages.
 • de lichamelijke letsels van de BOB (tot 100 000 euro)

U veroorzaakt een ongeval in fout? Met de Joker for you wordt uw BA-premie, na een ongeval, niet verhoogd!

Toelatingsvoorwaarden Joker for you:

 • u hebt al meer dan 11 jaar uw rijbewijs
 • u had de laatste 5 jaar geen ongeval waarbij u in fout was

Uw makelaar geeft u graag meer uitleg over deze optie.

Op vakantie in het buitenland en slachtoffer van een ongeval waarbij u (gedeeltelijk) in recht bent? Gelukkig is er EURO+:

 • schiet het grootste deel voor van de te betalen som door de buitenlandse verzekeraar
 • compenseert het verschil in de evaluatie van uw lichamelijke schade (die in de meeste landen van de Europese Unie vaak lager wordt ingeschat)

met een tussenkomst beperkt tot 500 000 euro per verzekerde.

Breid uw bescherming verder uit met deze betalende OPTIONELE DEKKINGEN

Ideaal voor uw wagen van enkele jaren oud die toch iets meer dan enkel een BA verdient.

Nature Protect beschermt uw wagen tegen de gevolgen van hagel, storm, overstroming, vallende stenen, grondverschuivingen, enzovoort. Zelfs bij totaalverlies (op basis van een door de expert bepaalde waarde die uw auto net voor het schadegeval had).

Als u de herstelling van uw wagen toevertrouwt aan een van onze partnergarages:

 • betaalt u geen vrijstelling
 • geniet u van een levenslange garantie op de uitgevoerde herstellingen

Goed om te weten:

 • gaat u voor de herstelling langs bij een andere garage (dus geen partnergarage), dan wordt een vrijstelling van 250 euro toegepast
 • bij totaalverlies betaalt u geen vrijstelling

Deze optionele dekking beschermt u wanneer u als bestuurder gewond raakt bij een ongeval, zelfs als u in fout bent. Of u nu zelf rijdt, iemand anders uw wagen bestuurt of u met een andere wagen rijdt in privéomstandigheden.

U kan kiezen tussen twee formules:

Vergoedende wijze

De vergoeding ‘Veiligheid van de bestuurder op vergoedende wijze’ gebeurt volgens gemeen recht.

Hebt u inkomstenverlies na uw ongeval of hebt u medische zorgen nodig? Nood aan huishoudhulp? Moet uw wagen of woning aangepast worden? Dan kan u rekenen op schadevergoedingen, die kunnen oplopen tot 1 500 000 euro, in functie van uw situatie:

 • medische behandelingskosten
 • tijdelijke, persoonlijke, economische of huishoudelijke ongeschiktheid als die langer duurt dan 15 dagen
 • blijvende ongeschiktheid als deze persoonlijk, economisch of huishoudelijk is en meer dan 10% bedraagt (de eerste 10% wordt niet vergoed)
 • overlijden (begrafeniskosten, morele schade en inkomstenverlies van de echtgenoot/echtgenote, samenwonende partner…)

Goed om te weten:
Betwisting van de aansprakelijkheid? Dan krijg u een voorlopige schadevergoeding.

Forfaitaire wijze

De vergoeding voor ‘Veiligheid van de bestuurder op forfaitaire wijze’ gebeurt niet volgens gemeen recht maar bestaat uit een forfaitair bedrag. U geniet dekking bij blijvende persoonlijke ongeschiktheid, medische kosten en/of overlijden.

Hebt u liever deze formule? Contacteer dan uw makelaar voor meer informatie en/of het afsluiten van deze dekking.

Wist u dat een basis Autoverzekering doorgaans enkel bijstand biedt in geval van een ongeval? Om ook hulp te genieten bij een eventuele panne, kan u kiezen voor Omni-Assistance met een ruimere bijstand. Zeker als u een autoreis naar het buitenland plant.
Zo geniet u van Wegenhulp maar ook van Personen- en Woninghulp.


Beeld u in dat u betrokken bent bij een verkeersongeval en u en de tegenpartij totaal verschillende meningen hebben. Zo’n conflict kan al snel uit de hand lopen en, in het slechtste geval, zelfs eindigen in een rechtbank.

Een Rechtsbijstandsverzekering kan u hierbij helpen met:

 • Nuttige informatie en antwoorden op uw juridische vragen
 • Verdediging van uw belangen bij een juridisch geschil over uw wagen
 • Dekking van de kosten van uw gerechtelijke verdediging: administratieve briefwisseling, honoraria van uw advocaat (naar keuze), gerechtskosten, enzovoort.

Kies, op basis van uw noden en uw budget, uit een basisformule Fix of de all-in-formule Full.

Lees de Algemene Voorwaarden om te ontdekken hoe uitgebreid deze verzekering is en om de beperkingen en uitsluitingen na te lezen.

Hoe uw Autoverzekering online afsluiten?

Hierbij vindt u de te nemen stappen. Gelezen en alles bij de handt?

 1. Bereken uw prijs

  Geef wat basisinfo over uzelf/uw auto en bereken in 5 minuten uw prijs.

  Tip: hou uw rijbewijs, aankoopfactuur en verzekeringsbewijs ('groene kaart') bij de hand.

 2. Op maat: kies zelf wat u wil verzekeren

  Voeg opties toe aan uw basisdekking en betaal enkel voor wat u nodig hebt.
 3. Bevestig en betaal 

  Kijk alles na, bevestig en betaal online. U ontvangt meteen uw contract via e-mail en uw groene kaart volgt via de post. U bent verzekerd vanaf de startdatum van het contract.
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een Autoverzekering afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste uitsluitingen voor onze Autoverzekering zijn de volgende:

 • voor de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA):
  • de lichamelijke letsels van de aansprakelijke bestuurder.
   Die worden gedekt door de Veiligheid van de bestuurder (optie).
  • de eigen schade aan het verzekerde voertuig.
   Dit valt onder de Omniumverzekering (optie).
  • voor de waarborg materiële schade: de schade door een gebrek aan onderhoud van het voertuig, …
 • voor de waarborg Rechtsbijstand: de boetes als gevolg van een overtreding, …
 • in de meeste waarborgen: schade voortvloeiend uit een opzettelijke daad gepleegd door verzekerde, een zware fout van de verzekerde (zoals dronkenschap of weddenschap), …

Alle details kan je terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche.
Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract.

Comfort Auto werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Hierbij ook de segmentatiecriteria

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.