Ga naar de hoofdinhoud
NL

BA+ Omnium

De optimale bescherming voor uw nieuwe of recente bestelwagen

Uw verzekering bestelwagen dekt u voor

Uw dekkingen BA

Schade aan anderen

 • Lichamelijke schade aan derden en uw passagiers
  De verplichte BA-Autoverzekering dekt de lichamelijke schade die u veroorzaakt aan anderen, inclusief uw passagiers, tijdens een ongeval. Maar ook de lichamelijke schade aan zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers, …), zelfs als u niet in fout bent.
 • Materiële schade aan derden
  Van schade aan andermans voertuig tot de gevel die u per abuis beschadigt. Uw BA-verzekering omvat ook materiële schade die u aan anderen toebrengt.

Eerste hulp bij een ongeval

24/7 bijstand met, als optie, een vervangsvoertuig (auto of bestelwagen)

U hebt een ongeval in België of binnen een straal van 30 km buiten onze landsgrenzen?

Onze InfoLine geeft u 24/7 de nodige antwoorden:
Wat moet u doen? Hebt u informatie nodig over urgentiediensten, hoe u een ongevalsaangifte moet invullen, wat te doen als er gekwetsten zijn, …?

U kan bovendien, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7, rekenen op AXA Assistance voor:

 • de dringendste noodmaatregelen (politie, iemand van je familie, … verwittigen)
 • de herstelling van uw bestelwagen ter plaatse of het wegtakelen naar de garage van uw keuze
 • het vervoer van u en uw passagiers naar jullie woonplaats of bestemming
 • psychologische hulp bij carjacking of bij een verkeersongeval met gewonden
 • ...

Uw bestelwagen rijdt niet meer?

 • Contacteer AXA Assistance bij een ongeval, brand, (poging tot) diefstal, botsing met dieren of schade door natuurkrachten.
  ! U bent niet gedekt als u een panne hebt of foute brandstof tankte. Dan kan u rekenen op de betalende uitbreiding Omni-Assistance.
 • Vervangingsvoertuig nodig?
  Om uw mobiliteit te garanderen, stellen wij u de optie ‘vervangingsvoertuig’ voor. Als uw bestelwagen niet meteen kan worden hersteld, hebt u recht op een vervangingsvoertuig* voor max. 3 dagen. Gaat u voor de herstelling langs bij een van onze partnergarages, dan kan u deze periode verlengen tot het einde van de herstellingen (max. 30 dagen) bij:
  • een ongeval in recht of
  • een gedekt schadegeval in (Mini-)Omnium.

Bij glasbreuk kan u max. 3 dagen op een vervangingsvoertuig rekenen. 

*Als vervangingsvoertuig kan u kiezen voor: 

 • een auto van categorie B (stadswagen) of
 • een bestelwagen van 10m³ en voorzien van een gps

Meer details over onze partnergarages

De BOB-waarborg

Bescherm uw BOB en uw bestelwagen (enkel in privéomstandigheden)

Te diep in het glas gekeken en een BOB brengt u naar huis na een avondje uit (in privéomstandigheden). Wat als deze een ongeval in fout veroorzaakt?
Wij vergoeden:

 • de materiële schade aan het verzekerde voertuig (tot maximum 25 000 euro)
  Uw vrijstelling (= deel wat u nog moet betalen) bedraagt 500 euro en voor de herstelling van uw bestelwagen moet u langsgaan bij een van onze partnergarages.
 • de lichamelijke letsels van de BOB (tot 100 000 euro)

Joker for you beschermt uw premie

Wij belonen onze goede bestuurders (enkel bij aangeduide bestuurder)

U veroorzaakt een ongeval in fout? Met de Joker for you wordt uw BA-premie, na een ongeval, niet verhoogd!

Toelatingsvoorwaarden Joker for you:

 • u hebt al meer dan 11 jaar je rijbewijs
 • u had de laatste 5 jaar geen ongeval waarbij jij in fout was

Uw makelaar geeft u graag meer uitleg over deze optie.

EURO+

Extra financiële hulp bij een ongeval in het buitenland

Op vakantie in het buitenland en slachtoffer van een ongeval waarbij u (gedeeltelijk) in recht bent? Gelukkig is er EURO+:

 • schiet het grootste deel voor van de te betalen som door de buitenlandse verzekeraar
 • compenseert het verschil in de evaluatie van je lichamelijke schade (die in de meeste landen van de Europese Unie vaak lager wordt ingeschat)

met een tussenkomst beperkt tot 500 000 euro per verzekerde.

Uw dekkingen Omnium

 • Glasbreuk
  Barst in de voorruit, een gebroken zij- of achterruit, …? U hoeft geen schade-aangifte te doen. Maak onmiddellijk een afspraak maken bij een van onze partners naar keuze (Autoglass Clinic of Carglass).
 • Brand
  Uw Mini-Omnium beschermt u bij schade aan uw bestelwagen door brand, blikseminslag, ontploffing of bij een kortsluiting.
 • Schade veroorzaakt door natuurkrachten, botsing met dieren en schade veroorzaakt door knaagdieren
  Hagel, storm, overstroming, … een everzwijn dat onverwachts oversteekt, … steenmarters die aan de kabels knagen, … Legio voorbeelden van situaties, gedekt door de Mini-Omnium, die zich vrij vaak voordoen en schade aan uw bestelwagen kunnen berokkenen.
 • Diefstal of poging tot diefstal
  • Bestelwagen gestolen, deur geforceerd, …? Wij vergoeden uw gestolen bestelwagen of de herstelkosten.
  • U kan uw bestelwagen niet missen na een (poging tot) diefstal? Wij geven je tot max. 30 dagen een vervangingsvoertuig.

Dé dekking die u enkel in een Omnium kan genieten: materiële schade aan uw eigen bestelwagen na een ongeval. Maar ook schade na het tanken van foute brandstof en schade tijdens het vervoer van uw voertuig (incl. lossen en laden) zijn gedekt door uw Omnium.

Uw bestelwagen rijdt niet meer?

 • Contacteer AXA Assistance bij een ongeval, brand, (poging tot) diefstal, botsing met dieren of schade door natuurkrachten.
  ! U bent niet gedekt als u een panne hebt of foute brandstof tankt. Dan kan u rekenen op de betalende uitbreiding Omni-Assistance.
 • Vervangingsvoertuig nodig?
  Om uw mobiliteit te garanderen, stellen wij u de optie ‘vervangingsvoertuig’* voor. Als uw bestelwagen niet meteen kan worden hersteld, heb u recht op een vervangingsvoertuig voor max. 3 dagen. Gaat u voor de herstelling langs bij een van onze partnergarages, dan kan u deze periode verlengen tot het einde van de herstellingen (max. 30 dagen) bij:
  • een ongeval in recht of
  • een gedekt schadegeval in (Mini-)Omnium.
Bij glasbreuk kan u max. 3 dagen op een vervangingsvoertuig rekenen.

*Als vervangingsvoertuig kan u kiezen voor:
 • een auto van categorie B (stadswagen) of
 • een bestelwagen van 10m³ en voorzien van een gps

Meer info over ONZE partnergarages 

U kiest uw vrijstelling

 • Hoge, medium of lage vrijstelling
 • Vaste of Engelse vrijstelling. In dat laatste geval wordt het bedrag dat voor uw rekening blijft, niet toegepast bij totaalverlies of als de kosten van de herstellingen hoger zijn dan het vooraf bepaalde bedrag van de vrijstelling, voor zover u de herstellingen laat uitvoeren in één van onze partnergarages.

U kiest uw afschrijving

U kan de verzekerde waarde van uw voertuig behouden gedurende 0, 6, 12 of zelfs 24 maanden vanaf de eerste inverkeerstelling of vanaf de datum op de aankoopfactuur van uw voertuig.*
Hebt u tijdens deze periode een totaalverlies, dan is het voor u makkelijker om een nieuw voertuig te kopen.

* Geldig onder voorwaarden.

Breid uw bescherming verder uit met deze optionele dekkingen   

Indirecte verliezen
Bij totaalverlies of zelfs als uw bestelwagen nog kan worden hersteld, wordt uw vergoeding verhoogd met 10% (tot € 3 500) om de indirecte verliezen als gevolg van een ongeval te dekken zoals gereedschap, koopwaren, inrichting,

Uitbreiding glasbreuk
Hebt u na een ongeval schade aan het glazen gedeelte van de koplampen of zijspiegels? Met Omnium XL Pro kan u rekenen op een tussenkomst (tot € 2000).

Verlies sleutels
Met uw Omnium bent u verzekerd bij diefstal van uw sleutels of afstandsbediening. Met Omnium XL Pro bent u ook verzekerd als u deze verliest.

Vervoerde dieren
Neemt u soms uw hond of kat mee in uw bestelwagen? Wij komen tussen in de dierenartskosten als deze gewond raakt tijdens een verzekerd ongeval (tot € 1 500).

Deze optionele dekking beschermt u wanneer u als bestuurder gewond raakt bij een ongeval, zelfs als u in fout bent. Of u nu zelf rijdt, iemand anders uw bestelwagen bestuurt of u met een andere (bestel)wagen rijdt in privéomstandigheden.

U kan kiezen tussen twee formules:

Vergoedende wijze

De vergoeding ‘Veiligheid van de bestuurder op vergoedende wijze’ gebeurt volgens gemeen recht.

Hebt u inkomstenverlies na uw ongeval of hebt u medische zorgen nodig? Nood aan huishoudhulp? Moet uw wagen of woning aangepast worden? Dan kan u rekenen op schadevergoedingen, die kunnen oplopen tot 1 500 000 euro, in functie van uw situatie:

 • medische behandelingskosten
 • tijdelijke, persoonlijke, economische of huishoudelijke ongeschiktheid als die langer duurt dan 15 dagen
 • blijvende ongeschiktheid als deze persoonlijk, economisch of huishoudelijk is en meer dan 10% bedraagt (de eerste 10% wordt niet vergoed)
 • overlijden (begrafeniskosten, morele schade en inkomstenverlies van de echtgenoot/echtgenote, samenwonende partner…)

Goed om te weten:
Betwisting van de aansprakelijkheid? Dan krijg u een voorlopige schadevergoeding.

Forfaitaire wijze

De vergoeding voor ‘Veiligheid van de bestuurder op forfaitaire wijze’ gebeurt niet volgens gemeen recht maar bestaat uit een forfaitair bedrag. U geniet dekking bij blijvende persoonlijke ongeschiktheid, medische kosten en/of overlijden.

Hebt u liever deze formule? Contacteer dan uw makelaar voor meer informatie en/of het afsluiten van deze dekking.

Wist u dat een basis Autoverzekering doorgaans enkel bijstand biedt in geval van een ongeval? Om ook hulp te genieten bij een eventuele panne, kan u kiezen voor Omni-Assistance met een ruimere bijstand. Zeker als u een autoreis naar het buitenland plant. Zo geniet u van Wegenhulp maar ook van Personen- en Woninghulp. 

Beeld u in dat u betrokken bent bij een verkeersongeval en u en de tegenpartij totaal verschillende meningen hebben. Zo’n conflict kan al snel uit de hand lopen en, in het slechtste geval, zelfs eindigen in een rechtbank.

Een Rechtsbijstandsverzekering kan u hierbij helpen met:

 • nuttige informatie en antwoorden op uw juridische vragen
 • verdediging van uw belangen bij een juridisch geschil over uw bestelwagen
 • dekking van de kosten van uw gerechtelijke verdediging: administratieve briefwisseling, honoraria van uw advocaat (naar keuze), gerechtskosten enzovoort.

Kies, op basis van uw noden en uw budget, uit een basisformule Fix of de all-in-formule Full.

Lees de Algemene Voorwaarden om te ontdekken hoe uitgebreid deze verzekering is en om de beperkingen en uitsluitingen na te lezen.

Je makelaar staat altijd aan je zijde 

Je makelaar staat altijd aan je zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij jou in de buurt
Contacteer me

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een Autoverzekering voor bestelwagens afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • voor de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA):
  • de lichamelijke letsels van de aansprakelijke bestuurder. Die worden gedekt door de Veiligheid van de bestuurder (optie).
  • de eigen schade aan het verzekerde voertuig. Dit valt onder de Omniumverzekering (optie).
 • voor de waarborg materiële schade: de schade door een gebrek aan onderhoud van het voertuig, …
 • voor de waarborg Rechtsbijstand: de boetes als gevolg van een overtreding, …
 • in de meeste waarborgen: schade voortvloeiend uit een opzettelijke daad gepleegd door verzekerde, een zware fout van de verzekerde (zoals dronkenschap of weddenschap), …

Alle details kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract.

Comfort Auto werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Hierbij ook de segmentatiecriteria

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.