Ga naar de hoofdinhoud
Wagenpark Wagenpark

Verzekering wagenpark​

 • Een verzekerings- en bijstandsaanbod
 • Eén polis voor al uw voertuigen
 • Een totaaloplossing voor auto's, bestelwagens, vrachtwagens, aanhangwagens, bouwplaatswerktuigen, speciale toestellen

Eenvoudig beheer van uw wagenpark

Bundel al uw contracten in één enkele overeenkomst met bijzondere voorwaarden en tarieven per voertuigtype. 

Een algemene overeenkomst 

U kan vragen om het geheel van uw voertuigen te beheren in een enkele overeenkomst als u beschikt over minstens 10 voertuigen die verzekerbaar zijn in BA-auto:

 • in eigendom of onder een contract van langetermijnhuur
 • ongeacht de categorie

Een tariefaanpak op maat per voertuigtype

Dankzij de globale visie van het wagenpark geniet u een concurrentiële tariefaanpak en dekkingen op maat:

 • keuze van de verzekerde waarden
 • keuze van de afschrijving
 • specifieke optie: Sistership-clausule

Vereenvoudigd beheer van uw wagenpark 

Geen uitgifte van bijvoegsel in geval van toevoeging of verwijdering van een voertuig.

Per voertuigtype:

 • één polisnummer
 • één kwitantie
 • één jaarlijkse afrekening

Volledige transparantie over de kosten van verzekeringen

Volledige transparantie over de prijs van de verzekeringen bij het toevoegen van nieuwe voertuigen, dankzij:

 • vereenvoudigd tariefplan met semi-forfaitaire premies, vaste vrijstelling …
 • voorlopige betalingen (op jaarlijkse, semestriële of trimestriële basis) die één keer per jaar worden geregulariseerd op basis van de voertuigen die effectief gedekt worden
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een verzekering Comfort Auto Fleet afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

Voor de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA):

 • uitsluiting van de lichamelijke letsels van de aansprakelijke bestuurder. Die worden gedekt door de Veiligheid van de bestuurder (optie).
 • uitsluiting van de eigen schade aan het verzekerde voertuig. Dit valt onder de Omniumverzekering (optie).

Voor de waarborg materiële schade:

 • uitsluiting van de schade door een gebrek aan onderhoud van het voertuig

Voor de waarborg Rechtsbijstand:

 • uitsluiting van de boetes als gevolg van een overtreding

In de meeste waarborgen:

 • uitsluiting van de schade voortvloeiend uit een opzettelijke daad gepleegd door verzekerde, een zware fout van de verzekerde (zoals dronkenschap of weddenschap)

Alle details kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiches.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

De verzekering Comfort Auto Fleet werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.