Ga naar de hoofdinhoud

Patroon

Onderschreven door een onderneming of een zelfstandige, dekt de verzekering Patroon de personen die niet onderworpen zijn aan de arbeidsongevallenwetgeving, vooral bedrijfsleiders of personen die hen occasioneeel helpen.

De verzekering Patroon dekt de bedrijfsleider(s) tegen de gevolgen van een ongeval met letsels

De verzekering Patroon dekt u overal ter wereld tegen de gevolgen van een ongeval met letsels dat zich voordoet tijdens het werk of in het privéleven en biedt u een bijstand, 24 uur/24.

De verzekering Patroon dekt u ook voor uw verplaatsingen met de motor, en dit zonder bijpremie.

De verzekering Patroon dekt u voor het merendeel van de sportactiviteiten die u als amateur beoefent.

De verzekering Patroon dekt ook de personen die u occasioneel helpen  

Zijn gedekt: de echtgeno(o)t(e), de samenwonende partner, de ouders en andere familieleden die u occasioneel en zonder bezoldigd te worden helpen bij uw beroepsactiviteit. Wij vergoeden hen als ze een ongeval hebben tijdens hun occasionele hulp.

Hebt u vragen over de verzekering Patroon?
Vraag aan een makelaar om contact met u op te nemen.

Contacteer me