Ga naar de hoofdinhoud

Essential for Life

 • Gunstige (para)fiscaliteit
 • Aantrekkelijk aanbod in het kader van uw loonbeleid
 • Online beheer van uw contracten

Geef uw werknemers het extra pensioen dat ze verdienen! 

Ontdek ons aanbod in tak 21 voor kmo’s en zelfstandige bedrijfsleiders 

Waarom kiezen voor Essential for Life?

Deze oplossing die in tak 21 wordt beheerd, biedt een pensioenplan dat perfect is aangepast aan de werknemers van kleine en middelgrote ondernemingen. Deze formule biedt de zekerheid van een gewaarborgde rentevoet.

Met een pensioenoplossing in tak 21, zijn de jaarlijks opgebouwde pensioenreserves in het kader van de pensioentoezegging definitief verworven voor de aangeslotenen, zelfs indien de werkgever zijn activiteiten stopzet. De interestvoet in voege op het ogenblik van de storting, blijft gewaarborgd tot op de einddatum van het contract, ongeacht de duur ervan.

Het beleggingsbeleid beoogt een gewaarborgde minimumrentevoet die mogelijk verhoogd wordt met een winstdeelname.

U doet aan budgetbeheersing: de premies vertegenwoordigen een percentage van de bezoldigingen of een forfaitair bedrag. De omvang van deze stortingen is dus beheersbaar.

AXA Belgium hecht veel belang aan duurzaamheid en steunt de Europese regelgeving omtrent duurzame financiering volledig.

Er wordt niet alleen met de traditionele financiële criteria, zoals rendement, rekening gehouden maar ook met ESG-criteria (ecologisch, sociaal en goed bestuur). Dit product is samengesteld uit duurzame fondsen die ecologische of sociale kenmerken promoten.

U kan meer informatie terugvinden over deze ecologische of sociale kenmerken in de "ESG infofiche", via onderstaande link.

Naam fonds

 • Essential for Life Secure
Duurzame financiering

Optioneel

Bescherm het gezin van uw medewerkers in geval van een overlijden vóór het pensioen.

Help uw medewerkers om hun levenstandaard te behouden in geval van arbeidsongeschiktheid.

Financiële informatie

Meer weten over de rendementen van het algemeen AXA Belgium fonds?
Raadpleeg hier de historiek van de rendementen van het algemene fonds in tak 21 dat wij aanbieden via onze oplossing Essential for Life.

Raadpleeg de rendementen (PDF)

Hebt u vragen over de verzekering Essential for Life?
Vraag aan een makelaar om contact met u op te nemen.

Contacteer me

De voordelen van onze verzekeringen op fiscaal vlak   

Een groepsverzekering biedt de beste verhouding tussen de werkgeverskost en het netto voordeel van de werknemer.

Voor u​

 • Voordeliger dan een loonsverhoging onderworpen aan hoge socialezekerheidsbijdragen
 • Aftrekbaarheid van de premies als beroepskosten met respect van de 80%-regel
 • Versterking van de relatie tussen u en uw medewerkers

Voor uw medewerkers​

 • Extra spaarpot dankzij kapitalisatie van de stortingen
 • Verworven recht op de pensioenreserves
 • De pensioenuitkeringen worden beperkt belast (tussen de 10 en 20%) in functie van het tijdstip van betaling en de oorsprong van de storting (werkgever/personeelslid).

Onze digitale tools

Voor u als werkgever

Via Dail Employee Benefits, ons online beveiligd platform, kan u onder meer de contractuele documenten raadplegen, evenals de huidige staat van uw betalingen, de premies, maar u kan ook een personeelslid toevoegen, de gegevens van een aangeslotene wijzigen, enz.

MELD U AAN

Voor uw medewerkers

Dankzij de MyAXA klantenzone, hebben uw medewerkers in één oogopslag toegang tot gedetailleerde info over hun groepsverzekering en de bijhorende documenten, ze ontdekken er onder andere hoeveel ze al gespaard hebben en welk kapitaal ze mogen verwachten eens op pensioen.

MEER WETEN

Een waaier aan aanvullende dekkingen 

In het Employee Benefits aanbod, kan u ook aanvullende verzekeringen onderschrijven om een aantrekkelijker collectief verzekeringspakket voor uw medewerkers aan te bieden.

Hospitalisatie

Tegemoetkoming in de hospitalisatiekosten en zware ziekten.

meer info

Ambulante zorgen

Tegemoetkoming in de kosten voor raadplegingen bij een arts of tandarts, bij aankoop van geneesmiddelen, het aanschaffen van tandprotheses of brilglazen, wat kan oplopen tot zeer hoge bedragen.

meer info

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een groepsverzekering afsluit.

Elke verzekering heeft zijn eigen specifieke kenmerken. U vindt alle details in de brochures die verkrijgbaar zijn bij uw tussenpersoon, die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.