Ga naar de hoofdinhoud

Essential for Life Plus 

 • Gunstige (para)fiscaliteit
 • Aantrekkelijk aanbod in het kader van uw loonbeleid
 • Online beheer van uw contracten

Geef uw werknemers het extra pensioen dat ze verdienen!

Ontdek ons aanbod in take 23 voor kmo’s en zelfstandige bedrijfsleiders 

Waarom kiezen voor Essential for Life Plus?

Deze oplossing biedt een pensioenplan dat vooral geschikt is voor werknemers van middelgrote en grote ondernemingen en biedt u de mogelijkheid om een potentieel hoger rendement te bereiken dankzij een gediversifieerd beheer in tak 23. Die oplossing bestaat ook in hybride formule en biedt u de mogelijkheid om een potentieel hoger rendement te combineren met de zekerheid van een gewaarborgde rentevoet (tak 21).

We ontwikkelden een nieuwe oplossing in tak 23. De groepsverzekering tak 23 is gebaseerd op het principe van de middelenverbintenis van de maatschappij. De maatschappij garandeert geen rentevoet. Doordat deze verzekering gekoppeld is aan financiële beleggingen maakt ze het mogelijk om een potentieel hoger maar niet gewaarborgd rendement te verkrijgen. Dat betekent dat u de eventuele risico's, gekoppeld aan de schommelingen van de markt, aanvaardt.

Deze groepsverzekering biedt u hybriditeit en flexibiliteit aan:

 • hybriditeit:
  Dit terwijl u, in functie van uw risico-appetijt, de keuze hebt tussen verschillende beleggingsstrategieën in tak 23 maar ook de mogelijkheid hebt om tak 23 en tak 21 te combineren indien u meer zekerheid verkiest.
 • flexibiliteit:
  Met Essential for Life Plus van AXA hebt u de mogelijkheid om uw groepsverzekering in de loop van het contract te laten evolueren naargelang uw behoeften en de evolutie van de financiële markten.
  Zo kan u:
  • kiezen voor een ander type beleggingsfonds uit de voorgestelde fondsen
  • een deel van de tegoeden overdragen van tak 23 naar tak 21*
  • de verdeling van de werkgeversbijdragen tussen tak 21 en tak 23 wijzigen*

  * Op voorwaarde dat de sociale procedures voorzien door de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen (voor werknemers met een arbeidsovereenkomst) in acht worden genomen.

De werkgeverspremies van de pensioentoezegging in toegezegde-bijdragenregelingen worden gestort in een collectief financieringsfonds dat gebruikt wordt om individuele rechten te financieren.

Essential for Life Plus biedt u ook de mogelijkheid om een vrije reserve op te bouwen in uw groepsverzekering. De vrije reserve is een collectieve reserve die deel uitmaakt van uw pensioentoezegging.

Het rendement van uw Essential for Life Plus-contract zal één keer per jaar worden toegekend aan uw aangesloten werknemers en aan de vrije reserve, op basis van het behaalde totaalrendement, bij de hernieuwing van uw pensioenplan.

De vrije reserve kan worden gebruikt om een eventueel tekort van de wettelijke rendementsgarantie aan te vullen of om een bijkomend rendement aan uw aangesloten werknemers toe te wijzen.

AXA Belgium hecht veel belang aan duurzaamheid en steunt de Europese regelgeving omtrent duurzame financiering volledig.

Er wordt niet alleen met de traditionele financiële criteria, zoals rendement, rekening gehouden maar ook met ESG-criteria (ecologisch, sociaal en goed bestuur). Dit product is samengesteld uit duurzame fondsen die ecologische of sociale kenmerken promoten.

U kan meer informatie terugvinden over deze ecologische of sociale kenmerken in de "ESG infofiche", via onderstaande link.

Naam fonds

 • AXA World Funds Global Factors - Sustainable Equity
 • AXA WF Global Strategic Bonds
 • Essential for Life Secure
Duurzame financiering

Optioneel

Bescherm het gezin van uw medewerkers in geval van een overlijden vóór het pensioen.

Help uw medewerkers om hun levenstandaard te behouden in geval van arbeidsongeschiktheid.

Financiële informatie

Meer weten over de prestatie van de AXA Belgium fondsen?
Raadpleeg hier de historiek van de rendementen van de vijf interne beleggingsfondsen in tak 23 die wij aanbieden via onze oplossing Essential for Life Plus.

Raadpleeg de rendementen (PDF)

Hebt u vragen over de verzekering Essential for Life Plus?
Vraag aan een makelaar om contact met u op te nemen.

Contacteer me

De voordelen van onze verzekeringen op fiscaal vlak   

Een groepsverzekering biedt de beste verhouding tussen de werkgeverskost en het netto voordeel van de werknemer.

Voor u​

 • Voordeliger dan een loonsverhoging onderworpen aan hoge socialezekerheidsbijdragen
 • Aftrekbaarheid van de premies als beroepskosten met respect van de 80%-regel
 • Versterking van de relatie tussen u en uw medewerkers

Voor uw medewerkers​

 • Extra spaarpot dankzij kapitalisatie van de stortingen
 • Verworven recht op de pensioenreserves
 • De pensioenuitkeringen worden beperkt belast (tussen de 10 en 20%) in functie van het tijdstip van betaling en de oorsprong van de storting (werkgever/personeelslid).

Onze digitale tools

Voor u als werkgever

Via Dail Employee Benefits, ons online beveiligd platform, kan u onder meer de contractuele documenten raadplegen, evenals de huidige staat van uw betalingen, de premies, maar u kan ook een personeelslid toevoegen, de gegevens van een aangeslotene wijzigen, enz.

MELD U AAN

Voor uw medewerkers

Dankzij de MyAXA klantenzone, hebben uw medewerkers in één oogopslag toegang tot gedetailleerde info over hun groepsverzekering en de bijhorende documenten, ze ontdekken er onder andere hoeveel ze al gespaard hebben en welk kapitaal ze mogen verwachten eens op pensioen.

MEER WETEN

Een waaier aan aanvullende dekkingen 

In het Employee Benefits aanbod, kan u ook aanvullende verzekeringen onderschrijven om een aantrekkelijker collectief verzekeringspakket voor uw medewerkers aan te bieden. 

Hospitalisatie

Tegemoetkoming in de hospitalisatiekosten en zware ziekten.

meer info

Ambulante zorgen

Tegemoetkoming in de kosten voor raadplegingen bij een arts of tandarts, bij aankoop van geneesmiddelen, het aanschaffen van tandprotheses of brilglazen, wat kan oplopen tot zeer hoge bedragen.

meer info

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een groepsverzekering afsluit.

Elke verzekering heeft zijn eigen specifieke kenmerken. U vindt alle details in de brochures die verkrijgbaar zijn bij uw tussenpersoon, die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.