Ga naar de hoofdinhoud

Essential for Health

Met ons pakket Essential for Health kan u uw medewerkers een optimale dekking bieden via onze verzekeringen hospitalisatie, ambulante zorgen, arbeidsongeschiktheid en de aanvullende overlijdensdekking.

Ons pakket herneemt de volgende dekkingen 

Onze verzekering Hospi & Assist + biedt uw medewerkers een optimale bescherming in geval van hospitalisatie en zware ziekten (onbeperkte tegemoetkoming, derdebetaler, bijstand en tal van digitale diensten).

Geneesmiddelen, tandprothesen, brilglazen ... Op een jaar tijd kunnen deze kosten heel hoog oplopen. Onze formules voor ambulante zorgen bieden u de ideale bescherming om deze medische kosten buiten hospitalisatie en zware ziekten te beperken.

Income & Secure is een aanpasbare collectieve verzekering die de arbeidsongeschiktheidsrisico's dekt. Ze voorziet in de uitkering van een rente in geval van economische ongeschiktheid.

Meer info

Helaas kan het ook gebeuren dat een van uw medewerkers overlijdt. Een groot verlies voor uw onderneming, maar zeker ook voor de familie van de medewerker. De overlijdensdekking zorgt voor de uitkering van een kapitaal bij overlijden van een van uw medewerkers vóór de pensioenleeftijd.

Hebt u vragen over het pakket Essential for Health?
Vraag aan een makelaar om contact met u op te nemen.

Contacteer me