Ga naar de hoofdinhoud

Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om voor uw personeel een verzekering arbeidsongevallen af te sluiten. Deze verzekering vergoedt de schade op basis van het geplafonneerde basisloon van het slachtoffer in geval van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden. Ze komt ook tussen in de medische kosten. Bij overlijden vergoeden wij de begrafeniskosten en kunnen de naaste familieleden ook recht hebben op een rente.

Door een Arbeidsongevallenverzekering af te sluiten, genieten u en uw medewerkers een bijkomende dekking van de verzekering Collectieve Gemeen Recht bij:

De verzekering Arbeidsongevallen voorziet in deze bijkomende dekking voor personen die van thuis uit werken.

De verzekering Arbeidsongevallen voorziet in deze bijkomende dekking van een ongeval tijdens of op weg van en naar een sportief, sociaal of cultureel evenement georganiseerd door de werkgever. 

De verzekering Arbeidsongevallen voorziet in deze bijkomende dekking van een ongeval tijdens een tijdelijke beroepsopdracht in het buitenland. 

Breid de bescherming van uw medewerkers verder uit met

Ligt het loon van uw personeel boven het wettelijke maximum? Dankzij de buitenwettelijke dekking wordt het inkomensverlies na een arbeidsongeval voor uw medewerkers beperkt.

Hebt u vragen over de verzekering Arbeidsongevallen?
Vraag aan een makelaar om contact met u op te nemen.

Contacteer me