Ga naar de hoofdinhoud

Hospi & Assist +

Deze collectieve verzekering Hospi & Assist + dekt wereldwijd de kosten van hospitalisaties en zware ziekten van werknemers en zelfstandige bedrijfsleiders.

De hospitalisatieverzekering biedt uw medewerkers de volgende dekkingen

Uw verzekering komt tussen bij een hospitalisatie, ziekenwagen- en/of helikopterkosten die worden gerechtvaardigd door de dringendheid of de gezondheidstoestand en dekt de medische kosten die verbonden zijn aan 31 zware ziekten. De kosten die onder andere worden gedekt zijn:

 • verblijf in een individuele of gemeenschappelijke kamer
 • verblijf van een orgaandonor
 • extramurale oogheelkundige chirurgie ...

De verzekering dekt de medische pre- en posthospitalisatiekosten, evenals de kosten in het kader van zware ziekten. Bijvoorbeeld:

 • door het RIZIV erkende geneesmiddelen
 • palliatieve zorgen
 • medische en paramedische erelonen ...

AXA biedt u een bijstandsdienst in België en in het buitenland. Het gaat hier om:

De repatriëring

 • organisatie van de repatriëring van de verzekerde, zijn reisgezellen, zijn voertuig en zijn bagage
 • tenlasteneming van de repatriëring van kinderen jonger dan 16 jaar, indien de verzekerde er niet voor kan zorgen als gevolg van een medisch incident

In België

 • organisatie en tenlasteneming van het vervoer van de partner en de minderjarige kinderen van de verzekerde, naast het medische vervoer van de patiënt
 • contactopname met 2 naasten van de verzekerde
 • terbeschikkingstelling van een oppas bij de verzekerde thuis om te zorgen voor kinderen jonger dan 16 jaar, gedurende maximaal 24 opeenvolgende uren

In het buitenland

 • organisatie van het vervoer van een gezinslid indien de verzekerde niet binnen de 72 uur gerepatrieerd wordt
 • opsturen van onontbeerlijke geneesmiddelen, terbeschikkingstelling van fondsen tot 2 500 euro, taalbijstand
 • psychologische bijstand (overlijden van een naaste, slachtoffer van agressie)
 • bijkomend medisch advies in het geval van een zeldzame of complexe aandoening of een operatie met hoog risico

Homecare

De verzekerde heeft tijdens en na zijn hospitalisatie recht op verschillende diensten, zoals een huishoudhulp, vervoer van de verzekerde of zijn gezin naar het ziekenhuis, oppas voor de kinderen of huisdieren, enz.

Hebt u vragen over de hospitalisatieverzekering?
Vraag aan een makelaar om contact met u op te nemen.

Contacteer me