Ga naar de hoofdinhoud

Na uw reis

Ja, indien je reisde naar een bestemming dat niet verboden was door de Belgische autoriteiten, de autoriteiten van het land van bestemming of de Europese autoriteiten, ben je gedekt. Indien het ten strengste afgeraden was om te reizen door deze autoriteiten, omwille van een pandemie, voorzien we dekking tot maximum € 6.500 voor de volgende kosten in het buitenland: medische kosten, repatriëring, hulp aan verzekerden jonger dan 18 jaar en de ter beschikkingstelling van een chauffeur. Deze limiet is alleen van toepassing als de ziekte verband houdt met de pandemie.

Nee, dit is niet gedekt.