Ga naar de hoofdinhoud

Na uw reis

Ik ben gehospitaliseerd tijdens mijn vakantie omwille van COVID en ik moet gerepatrieerd worden naar een ziekenhuis in België. Ben ik gedekt?

Ja, indien je reisde naar een bestemming dat niet verboden was door de Belgische autoriteiten, de autoriteiten van het land van bestemming of de Europese autoriteiten, ben je gedekt. Indien het ten strengste afgeraden was om te reizen door deze autoriteiten, omwille van een pandemie, voorzien we dekking tot maximum € 6.500 voor de volgende kosten in het buitenland: medische kosten, repatriëring, hulp aan verzekerden jonger dan 18 jaar en de ter beschikkingstelling van een chauffeur. Deze limiet is alleen van toepassing als de ziekte verband houdt met de pandemie.

Ik kom terug van mijn vakantie uit een 'rode' zone. Ben ik gedekt voor een test wanneer ik terug kom?

Nee, dit is niet gedekt.