Ga naar de hoofdinhoud

PREMIUM jaarlijkse

Voor al uw verblijven van het jaar (max. 180 dagen per reis)

JE REISVERZEKERING DEKT JE VOOR

De medische kosten in het buitenland 

Bij ziekte of ongeval in het buitenland bent u gedekt tot € 1.250.000 (met een eigen risico van € 80).

Terugbetaling van de medische kosten in België (na hospitalisatie in het buitenland)

Bij uw terugkeer in België bent u gedurende één jaar en tot € 10.000 gedekt voor uw medische kosten in België die voortvloeien uit de hospitalisatie in het buitenland.

Terugbetaling van hotelovernachtingen in geval van gedwongen verlenging

Bij een onvoorziene verlenging, bent u gedekt tot max. € 125/kamer/nacht voor een maximum van € 1.250.

 Terugbetaling van de vooraf betaalde activiteiten bij een ongeval

Bij een lichamelijk ongeval dat het onmogelijk maakt om een vooraf betaalde activiteit uit te oefenen tijdens het verblijf (kitesurf ...) krijgt u een compensatie van max. € 250/verzekerde/reis naar rato van de dagen waarin de activiteiten niet kunnen worden uitgeoefend.

Terugbetaling van de lessen of huur van sportmateriaal

Indien het als gevolg van een ongeval onmogelijk is om de geplande lessen te volgen, nemen we tot € 250 per verzekerde per reis ten laste. Voor de huur van het sportmateriaal bedraagt de tenlasteneming max. € 20/dag/verzekerde gedurende max. 6 dagen/reis.

Tenlasteneming van het eigen risico in geval van diefstal of materiële schade aan hethuurvoertuig 

U bent gedekt tot € 2.500/schadegeval (met een eigen risico van € 80). Indien het gehuurde voertuig niet verzekerd is in materiële schade of diefstal, is onze tegemoetkoming beperkt tot max. € 600.

Opsporings- en reddingskosten 

De opsporings- en reddingskosten zijn gedekt tot € 10.000 per persoon.

Terugbetaling van de niet-genoten reisdagen bij onderbreking van de reis

Bij onderbreking van de reis bent u gedekt tot € 2.500 per verzekerde/reis met max. € 5.000/verzekerde per verzekeringsjaar.

Terugbetaling van het ticket indien het (bijv.: als gevolg van een ongeval, overlijden ...) niet mogelijk is om naar een concert, een sportevenement, een attractiepark,... te gaan

U bent gedekt tot € 1.000/verzekerde en per gebeurtenis.

Dringendeaankopen indien de bagage verloren, gestolen is, ...

Bij verlies, vertraging, diefstal of vernieling van uw bagage bent u gedekt tot max. € 125/verzekerde om kledij, geneesmiddelen en toiletartikelen te vervangen, op vertoon van bewijsstukken van die uitgaven.

Ingeval van een pandemie door een besmettelijke ziekte afgekondigd door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie), dekken wij :

  • Komen wij tussen indien de pandemie uitbreekt tijdens het verblijf in het buitenland.
  • Dekken wij tot maximum € 6.500 de volgende kosten in het buitenland : medische kosten, repatriëring, hulp aan verzekerden jonger dan 18 jaar en ter beschikkingstelling van een chauffeur, indien de Belgische autoriteiten of de autoriteiten van het land dat de verzekerde bezoekt of de Europese autoriteiten op de vertrekdatum streng afraden om de afreis te maken.
  • Bijstand voertuig, geldig in de landen vermeld op het verzekeringsattest.

Bijkomende opties

Bagageverzekering

Bij verlies, diefstal, beschadiging, vernieling van uw bagage bent u gedekt tot € 2.500/reis en per verzekerde.

Bijstand voertuig  

enkel beschikbaar via uw makelaar)

Bij pech, ongeval, brand, diefstal of poging tot diefstal bent u gedekt voor de pechverhelping/het slepen in geval van immobilisatie van uw voertuig en krijgt u ter plaatse een vervangingsvoertuig bij een schadegeval in België of in het buitenland.

Ongevallenverzekering (blijvende ongeschiktheid of overlijden) 

via uw makelaar

Naargelang de gekozen formule bent u gedekt tot € 1.000.000 in geval van overlijden of blijvende ongeschiktheid.

Annulatie en onderbreking van de reis 

Bij annulatie voor uw vertrek of indien u uw reis moet onderbreken bijvoorbeeld als gevolg van het overlijden van een van uw ouders, krijgt u max. € 2.500 per verzekerde/reis en tot € 12.500 per jaar voor alle reizigers samen.