Ga naar de hoofdinhoud

Tijdens uw reis

Ja, indien deze test gevraagd is door de arts en indien het toegestaan was om te reizen naar het land van bestemming (= niet verboden door de Belgische autoriteiten, de autoriteiten van het land van bestemming of de Europese autoriteiten) . Indien de reis ten strengste afgeraden was door deze autoriteiten, omwille van een pandemie, voorzien we dekking tot maximum € 6.500 voor de volgende kosten in het buitenland: medische kosten, repatriëring, hulp aan verzekerden jonger dan 18 jaar en de ter beschikkingstelling van een chauffeur. De test valt onder de medische kosten.

Ja, indien repatriëring niet mogelijk is, dan ben je gedekt voor max. 125 €/nacht (kamer+ontbijt) en tot max. € 1.250 in totaal.

Indien het toegestaan was om te reizen naar het land van bestemming (= niet verboden door de Belgische autoriteiten, de autoriteiten van het land van bestemming of de Europese autoriteiten) , ben je gedekt voor de medische kosten. Indien de reis ten strengste afgeraden was door deze autoriteiten, omwille van een pandemie, voorzien we dekking tot maximum € 6.500 voor de volgende kosten in het buitenland: medische kosten, repatriëring, hulp aan verzekerden jonger dan 18 jaar en de ter beschikkingstelling van een chauffeur.

Indien het toegestaan was om te reizen naar het land van bestemming (= niet verboden door de Belgische autoriteiten, de autoriteiten van het land van bestemming of de Europese autoriteiten), zal je worden gerepatrieerd indien het medisch nodig is. Indien de reis ten strengste afgeraden was door deze autoriteiten, omwille van een pandemie, voorzien we dekking tot maximum € 6.500 voor de volgende kosten in het buitenland: medische kosten, repatriëring, hulp aan verzekerden jonger dan 18 jaar en de ter beschikkingstelling van een chauffeur.

Indien jouw reisgenoot onder de definitie van 'verzekerde' valt cfr. algemene voorwaarden, zal hij ook worden gerepatrieerd.

Indien het toegestaan was om te reizen naar het land van bestemming (= niet verboden door de Belgische autoriteiten, de autoriteiten van het land van bestemming of de Europese autoriteiten), zullen jouw medische kosten, verlengd verblijf (max. € 125 /nacht (kamer+ontbijt) en tot max. € 1250) en repatriëring gedekt zijn. Indien de reis ten strengste afgeraden was door deze autoriteiten, omwille van een pandemie voorzien we dekking tot maximum € 6.500 voor de volgende kosten in het buitenland: medische kosten, repatriëring, hulp aan verzekerden jonger dan 18 jaar en de ter beschikkingstelling van een chauffeur.

Indien het toegestaan was om te reizen naar het land van bestemming (= niet verboden door de Belgische autoriteiten, de autoriteiten van het land van bestemming of de Europese autoriteiten) ben je gedekt voor max. € 125 /nacht (kamer+ontbijt) en tot max. € 1250 in totaal. Indien de reis ten strengste afgeraden was door deze autoriteiten, omwille van een pandemie, voorzien we dekking tot maximum € 6.500 voor de volgende kosten in het buitenland: medische kosten, repatriëring, hulp aan verzekerden jonger dan 18 jaar en de ter beschikkingstelling van een chauffeur. Het verlengde verblijf is dan niet gedekt.

Ja, indien het toegestaan was om te reizen naar het land van bestemming (= niet verboden door de Belgische autoriteiten, de autoriteiten van het land van bestemming of de Europese autoriteiten) en jouw reisgenoot onder de definitie van 'verzekerde' valt cfr. algemene voorwaarden, zal iedereen gerepatrieerd worden onder medische goedkeuring. Indien de reis ten strengste afgeraden was door deze autoriteiten, omwille van een pandemie, voorzien we dekking tot maximum € 6.500 voor de volgende kosten in het buitenland: medische kosten, repatriëring, hulp aan verzekerden jonger dan 18 jaar en de ter beschikkingstelling van een chauffeur indien de ziekte gelinkt is aan de pandemie. Indien de ziekte van de reisgenoot niet gelinkt is aan de pandemie is er geen limiet van € 6.500.

Nee, jouw reisverzekering moet afgesloten worden voor vertrek. Voor het contract 'annulatie en onderbreking van de reis' in de jaarlijkse en tijdelijke formules moet het contract afgesloten worden binnen 7 dagen na de dag van de boeking van de reis en ten minste 30 dagen voor de vertrekdatum.

Ja, jouw autoverzekering zal voorzien in technische bijstand, zelfs indien je je in een 'rode' zone bevindt.

Indien je niet kan terugkeren met hetzelfde vervoermiddel op de geplande dag van terugkeer, dan zullen wij je bijstaan voor repatriëring en het verlengde verblijf dekken (max. € 125/nacht (kamer + ontbijt) en tot max. € 1250 in totaal)

Je bent niet gedekt indien het verboden was om te reizen naar een 'rode' zone. Indien het ten strengste afgeraden was om te reizen door de Belgische autoriteiten, de autoriteiten van het land van bestemming of de Europese autoriteiten, omwille van een pandemie, voorzien we dekking tot maximum € 6.500 voor de volgende kosten in het buitenland: medische kosten, repatriëring, hulp aan verzekerden jonger dan 18 jaar en de ter beschikkingstelling van een chauffeur. Wanneer de nood aan bijstand niet gelinkt is aan COVID (bijv. je breekt een been), dan ben je wel gedekt zonder de limiet van € 6.500.

Ja, het verlengde verblijf is gedekt voor max. € 125 /nacht (kamer+ontbijt) en tot max. € 1250 in totaal.