Ga naar de hoofdinhoud

Tijdens uw reis

Ik heb symptomen van COVID tijdens mijn vakantie, is een test gedekt?

Ja, indien deze test gevraagd is door de arts en indien het toegestaan was om te reizen naar het land van bestemming (= niet verboden door de Belgische autoriteiten, de autoriteiten van het land van bestemming of de Europese autoriteiten) . Indien de reis ten strengste afgeraden was door deze autoriteiten, omwille van een pandemie, voorzien we dekking tot maximum € 6.500 voor de volgende kosten in het buitenland: medische kosten, repatriëring, hulp aan verzekerden jonger dan 18 jaar en de ter beschikkingstelling van een chauffeur. De test valt onder de medische kosten.

Gedurende mijn reizen is er een plotselinge uitbraak van een pandemie, de grenzen zijn gesloten en ik kan niet meer naar huis. Zal AXA mij helpen om een verblijfplaats te vinden en om terug naar huis te kunnen terugkeren?

Ja, indien repatriëring niet mogelijk is, dan ben je gedekt voor max. 125 €/nacht (kamer+ontbijt) en tot max. € 1.250 in totaal.

Ik heb COVID gedurende mijn vakantie, voor wat ben ik gedekt?

Indien het toegestaan was om te reizen naar het land van bestemming (= niet verboden door de Belgische autoriteiten, de autoriteiten van het land van bestemming of de Europese autoriteiten) , ben je gedekt voor de medische kosten. Indien de reis ten strengste afgeraden was door deze autoriteiten, omwille van een pandemie, voorzien we dekking tot maximum € 6.500 voor de volgende kosten in het buitenland: medische kosten, repatriëring, hulp aan verzekerden jonger dan 18 jaar en de ter beschikkingstelling van een chauffeur.

Ik krijg COVID tijdens mijn vakantie, word ik gerepatrieerd? Indien ja, hoe zit het met mijn reisgenoot?

Indien het toegestaan was om te reizen naar het land van bestemming (= niet verboden door de Belgische autoriteiten, de autoriteiten van het land van bestemming of de Europese autoriteiten), zal je worden gerepatrieerd indien het medisch nodig is. Indien de reis ten strengste afgeraden was door deze autoriteiten, omwille van een pandemie, voorzien we dekking tot maximum € 6.500 voor de volgende kosten in het buitenland: medische kosten, repatriëring, hulp aan verzekerden jonger dan 18 jaar en de ter beschikkingstelling van een chauffeur.

Indien jouw reisgenoot onder de definitie van 'verzekerde' valt cfr. algemene voorwaarden, zal hij ook worden gerepatrieerd.

Ik zit vast in het buitenland voor een langere tijd omwille van de uitbraak van een pandemie en de grenzen zijn gesloten. Indien ik COVID krijg tijdens mijn verblijf, ben ik dan gedekt?

Indien het toegestaan was om te reizen naar het land van bestemming (= niet verboden door de Belgische autoriteiten, de autoriteiten van het land van bestemming of de Europese autoriteiten), zullen jouw medische kosten, verlengd verblijf (max. € 125 /nacht (kamer+ontbijt) en tot max. € 1250) en repatriëring gedekt zijn. Indien de reis ten strengste afgeraden was door deze autoriteiten, omwille van een pandemie voorzien we dekking tot maximum € 6.500 voor de volgende kosten in het buitenland: medische kosten, repatriëring, hulp aan verzekerden jonger dan 18 jaar en de ter beschikkingstelling van een chauffeur.

Ik word ziek met COVID en mijn verblijf in het buitenland moet verlengd worden, ben ik gedekt?

Indien het toegestaan was om te reizen naar het land van bestemming (= niet verboden door de Belgische autoriteiten, de autoriteiten van het land van bestemming of de Europese autoriteiten) ben je gedekt voor max. € 125 /nacht (kamer+ontbijt) en tot max. € 1250 in totaal. Indien de reis ten strengste afgeraden was door deze autoriteiten, omwille van een pandemie, voorzien we dekking tot maximum € 6.500 voor de volgende kosten in het buitenland: medische kosten, repatriëring, hulp aan verzekerden jonger dan 18 jaar en de ter beschikkingstelling van een chauffeur. Het verlengde verblijf is dan niet gedekt.

Een reisgenoot wordt ziek (bijv. mijn zoon). Worden we allemaal gerepatrieerd?

Ja, indien het toegestaan was om te reizen naar het land van bestemming (= niet verboden door de Belgische autoriteiten, de autoriteiten van het land van bestemming of de Europese autoriteiten) en jouw reisgenoot onder de definitie van 'verzekerde' valt cfr. algemene voorwaarden, zal iedereen gerepatrieerd worden onder medische goedkeuring. Indien de reis ten strengste afgeraden was door deze autoriteiten, omwille van een pandemie, voorzien we dekking tot maximum € 6.500 voor de volgende kosten in het buitenland: medische kosten, repatriëring, hulp aan verzekerden jonger dan 18 jaar en de ter beschikkingstelling van een chauffeur indien de ziekte gelinkt is aan de pandemie. Indien de ziekte van de reisgenoot niet gelinkt is aan de pandemie is er geen limiet van € 6.500.

Kan ik een reisverzekering afsluiten tijdens mijn reizen?

Nee, jouw reisverzekering moet afgesloten worden voor vertrek. Voor het contract 'annulatie en onderbreking van de reis' in de jaarlijkse en tijdelijke formules moet het contract afgesloten worden binnen 7 dagen na de dag van de boeking van de reis en ten minste 30 dagen voor de vertrekdatum.

Ik heb een bijstand voertuig onderschreven bij mijn Reisverzekering AXA. Mijn auto valt in panne in een 'rode' zone en ik heb hulp nodig, zal ik bijstand krijgen?

Ja, jouw autoverzekering zal voorzien in technische bijstand, zelfs indien je je in een 'rode' zone bevindt.

Ik reis naar een 'groene' zone en tijdens mijn reis worden er overheidsbeperkingen opgelegd voor mijn reisbestemming (de zone is veranderd in 'rood') en ik moet terug naar mijn thuisland. Ben ik gedekt?

Indien je niet kan terugkeren met hetzelfde vervoermiddel op de geplande dag van terugkeer, dan zullen wij je bijstaan voor repatriëring en het verlengde verblijf dekken (max. € 125/nacht (kamer + ontbijt) en tot max. € 1250 in totaal)

Ik reis naar een 'rood' land en tijdens mijn vakantie is het land veranderd in 'groen', ben ik gedekt?

Je bent niet gedekt indien het verboden was om te reizen naar een 'rode' zone. Indien het ten strengste afgeraden was om te reizen door de Belgische autoriteiten, de autoriteiten van het land van bestemming of de Europese autoriteiten, omwille van een pandemie, voorzien we dekking tot maximum € 6.500 voor de volgende kosten in het buitenland: medische kosten, repatriëring, hulp aan verzekerden jonger dan 18 jaar en de ter beschikkingstelling van een chauffeur. Wanneer de nood aan bijstand niet gelinkt is aan COVID (bijv. je breekt een been), dan ben je wel gedekt zonder de limiet van € 6.500.

Een persoon die op hetzelfde vliegtuig reist als mijzelf, is positief getest op COVID en wanneer ik op mijn bestemming aankom, moet ik in quarantaine. Ben ik gedekt?

Ja, het verlengde verblijf is gedekt voor max. € 125 /nacht (kamer+ontbijt) en tot max. € 1250 in totaal.