Ga naar de hoofdinhoud

Voor uw reis

U ben niet gedekt voor annulatie, indien op de dag van uw vertrek, uw bestemming in een ‘rode’ zone ligt (= de Belgische autoriteiten, de autoriteiten van het land van bestemming of de Europese autoriteiten raden ten strengste af of verbieden om te reizen) en u uw reis wilt annuleren omwille van de pandemie. We raden aan om jouw reisorganisator of vliegtuigmaatschappij te contacteren.

Ja, wanneer je een annulatieverzekering hebt afgesloten, dan zal je vergoed worden. Zelfs wanneer je ziek wordt net voor het opstappen op het vliegtuig en je de toegang tot het vliegtuig werd ontzegd. Let wel, alle nodige medische attesten moeten kunnen worden voorgelegd.

Wanneer op de dag van vertrek jouw vakantiebestemming in een 'rode' zone verandert, dan kan je jouw reis niet annuleren omwille van de uitbraak van een pandemie. We raden aan om jouw reisorganisator te contacteren. Wanneer het verandert in 'rood' tijdens jouw vakantie, dan zullen we medische bijstand (indien nodig repatriering) en verlengd bedrijf (max. € 125/nacht (kamer+ontbijt) en voor max. € 1250) voorzien tijdens je verblijf in het buitenland.

Wanneer op de dag van vertrek jouw vakantiebestemming nog steeds een 'rode' zone is en het verboden is om te reizen door de Belgische autoriteiten, de autoriteiten van het land van bestemming of de Europese autoriteiten, is er geen dekking voorzien indien je toch vertrekt. Indien het ten strengste afgeraden is om te reizen door deze autoriteiten, omwille van een pandemie, voorzien we dekking tot maximum € 6.500 voor de volgende kosten in het buitenland: medische kosten, repatriëring, hulp aan verzekerden jonger dan 18 jaar en de ter beschikkingstelling van een chauffeur. Deze limiet is alleen van toepassing als de ziekte verband houdt met de pandemie.

Ja, je kan jouw reis annuleren (gelinkt aan Covid of niet) wanneer je een annulatieverzekering hebt afgesloten en zelfs indien je reisgenoot niet gedekt was door het contract (een reisgenoot die dezelfde accommodatie of kamer deelt met de verzekerde). Let wel, alle nodige documenten (medische attesten, overlijdensbericht,...) moeten kunnen worden voorgelegd.

Wanneer je naar een 'rode' zone reist en de Belgische autoriteiten, de autoriteiten van het land van bestemming of de Europese autoriteiten verbieden reizen, dan ben je niet gedekt. Wij raden aan om jouw reisorganisatoir of vliegtuigmaatschappij te contacteren. Wanneer deze autoriteiten ten strengste afraden om te reizen, omwille van een pandemie, voorzien we dekking tot maximum € 6.500 voor de volgende kosten in het buitenland: medische kosten, repatriëring, hulp aan verzekerden jonger dan 18 jaar en de ter beschikkingstelling van een chauffeur. Deze limiet is alleen van toepassing als de ziekte verband houdt met de pandemie.

Neen, dit is geen geldige reden om jouw trip te annuleren. Sommige voorbeelden van annulatie, indien je een annulatieverzekering hebt afgesloten, zijn:

  • overlijden, ongeval of ernstige ziekte van de verzekerde zelf, een samenwonende, een verwante tot de tweede graad of een reisgenoot;
  • ernstige materiële schade die de woning van de verzekerde onbewoonbaar heeft gemaakt op voorwaarde dat deze schade zich heeft voorgedaan 30 dagen voor vertrek;
  • het overlijden van jouw hond, kat of paard binnen 7 dagen voor vertrek;
  • ...

Wanneer je een annulatieverzekering hebt afgesloten:

  • Indien jouw familielid is gelokaliseerd in een 'rode' zone (= ten strengste afgeraden of verboden om te reizen door de Belgische autoriteiten, de autoriteiten van het land van bestemming of de Europese autoriteiten) --> Neen
  • Indien jouw familielid is gelokaliseerd in een 'groen'/'oranje' zone --> Ja, indien je de nodige medische attesten kan afleveren.

Indien dit kan gestaafd kan worden door de nodige medische attesten, ben je gedekt.

Neen, de kosten voor deze test worden niet ten laste genomen. Dit geldt ook voor de kosten voor een visa of vaccin.