Ga naar de hoofdinhoud

BA+ Omnium

De optimale bescherming voor uw nieuwe of recente (< 2 jaar) bestelwagen

Je verzekering bestelwagen dekt je voor

Je dekkingen BA

Schade aan anderen

 • Lichamelijke schade aan derden en je passagiers
  De verplichte BA-Autoverzekering dekt de lichamelijke schade die jij veroorzaakt aan anderen, inclusief je passagiers, tijdens een ongeval. Maar ook de lichamelijke schade aan zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers, …), zelfs als jij niet in fout bent.
 • Materiële schade aan derden
  Van schade aan andermans voertuig tot de gevel die je per abuis beschadigt. Deze BA- Autoverzekering omvat ook materiële schade die jij aan anderen toebrengt.

Eerste hulp bij een ongeval

24/7 bijstand met, also optie, een vervangsvoertuig (auto of bestelwagen)

Je hebt een ongeval in België of binnen een straal van 30 km buiten onze landsgrenzen?

Onze InfoLine geeft jou 24/7 de nodige antwoorden:
Wat moet je doen? Heb je informatie nodig over urgentiediensten, hoe je een ongevalsaangifte moet invullen, wat te doen als er gekwetsten zijn, …?

Je kan bovendien, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7, rekenen op AXA Assistance voor:

 • de dringendste noodmaatregelen (politie, iemand van je familie, … verwittigen)
 • de herstelling van je bestelwagen ter plaatse of het wegtakelen naar de garage van jouw keuze
 • het vervoer van jou en je passagiers naar jullie woonplaats of bestemming
 • psychologische hulp bij carjacking of bij een verkeersongeval met gewonden
 • ...

Je bestelwagen rijdt niet meer?

 • Contacteer AXA Assistance bij een ongeval, brand, (poging tot) diefstal, botsing met dieren of schade door natuurkrachten.
  Je bent niet gedekt als je een panne hebt of foute brandstof tankte. Dan kan je rekenen op de betalende uitbreiding Omni-Assistance.
 • Vervangingsvoertuig nodig?
  Om je mobiliteit te garanderen, stellen wij je de optie ‘vervangingsvoertuig’ voor. Als je bestelwagen niet meteen kan worden hersteld, heb je recht op een vervangingsvoertuig* voor max. 3 dagen. Ga je voor de herstelling langs bij een van onze partnergarages, dan kan je deze periode verlengen tot het einde van de herstellingen (max. 30 dagen) bij:
  • een ongeval in recht of
  • een gedekt schadegeval in (Mini-)Omnium.

  Bij glasbreuk kan je max. 3 dagen op een vervangingsvoertuig rekenen. 

  *Als vervangingsvoertuig kan je kiezen voor: 

  • een auto van categorie B (stadswagen) of
  • een bestelwagen van 10m³ en voorzien van een gps

  Meer details over onze partnergarages

  De BOB-waarborg

  Bescherm je BOB en je bestelwagen

  Te diep in het glas gekeken en een BOB brengt je naar huis na een avondje uit. Wat als deze een ongeval in fout veroorzaakt?
  Wij vergoeden:

  • de materiële schade aan het verzekerde voertuig (tot maximum 25 000 euro)
   Je vrijstelling (= deel wat jij nog moet betalen) bedraagt 500 euro en voor de herstelling van je bestelwagen moet je langsgaan bij een van onze partnergarages.
  • de lichamelijke letsels van de BOB (tot 100 000 euro)

  Joker for you beschermt je premie

  Wij belonen onze goede bestuurders

  Je veroorzaakt een ongeval in fout? Met de Joker for you wordt je BA-premie, na een ongeval, niet verhoogd!

  Toelatingsvoorwaarden Joker for you:

  • je hebt al meer dan 11 jaar je rijbewijs
  • je had de laatste 5 jaar geen ongeval waarbij jij in fout was

  Je makelaar geeft je graag meer uitleg over deze optie.

  EURO+

  Extra financiële hulp bij een ongeval in het buitenland

  Op vakantie in het buitenland en slachtoffer van een ongeval waarbij je (gedeeltelijk) in recht bent? Gelukkig is er EURO+:

  • schiet het grootste deel voor van de te betalen som door de buitenlandse verzekeraar
  • compenseert het verschil in de evaluatie van je lichamelijke schade (die in de meeste landen van de Europese Unie vaak lager wordt ingeschat)

  met een tussenkomst beperkt tot 500 000 euro per verzekerde.

Je dekkingen Omnium

 • Glasbreuk
  Barst in de voorruit, een gebroken zij- of achterruit, …? Je hoeft geen schade-aangifte te doen. Maak onmiddellijk een afspraak maken bij een van onze partners naar keuze(Autoglass Clinic of Carglass).
 • Brand
  Je Omnium beschermt je bij schade aan je bestelwagen door brand, blikseminslag, ontploffing of bij een kortsluiting.
 • Schade veroorzaakt door natuurkrachten, botsing met dieren en schade veroorzaakt door knaagdieren
  Hagel, storm, overstroming, … een everzwijn dat onverwachts oversteekt, … steenmarters die aan de kabels knagen, … Legio voorbeelden van situaties, gedekt door de Omnium, die zich vrij vaak voordoen en schade aan je bestelwagen kunnen berokkenen.
 • Diefstal of poging tot diefstal
  • Bestelwagen gestolen, deur geforceerd, …? Wij vergoeden je gestolen bestelwagen of de herstelkosten.
  • Je kan je bestelwagen niet missen na een (poging tot) diefstal? Wij geven je tot max. 30 dagen een vervangingsvoertuig.

Dé dekking die je enkel in een Omnium kan genieten: materiële schade aan je eigen bestelwagen na een ongeval.
Maar ook schade na het tanken van foute brandstof en schade tijdens het vervoer van je voertuig (incl. lossen en laden) zijn gedekt door je Omnium.

Je bestelwagen rijdt niet meer?

 • Contacteer AXA Assistance bij een ongeval, brand, (poging tot) diefstal, botsing met dieren of schade door natuurkrachten.
  ! Je bent niet gedekt als je een panne hebt of foute brandstof tankt. Dan kan je rekenen op de betalende uitbreiding Omni-Assistance.
 • Vervangingsvoertuig nodig?
  Om je mobiliteit te garanderen, stellen wij je de optie ‘vervangingsvoertuig’ voor. Als je bestelwagen niet meteen kan worden hersteld, heb je recht op een vervangingsvoertuig* voor max. 3 dagen. Ga je voor de herstelling langs bij een van onze partnergarages, dan kan je deze periode verlengen tot het einde van de herstellingen (max. 30 dagen) bij:
  • een ongeval in recht of
  • een gedekt schadegeval in (Mini-)Omnium.
  Bij glasbreuk kan je max. 3 dagen op een vervangingsvoertuig rekenen.
  *Als vervangingsvoertuig kan je kiezen voor:
  • een auto van categorie B (stadswagen) of
  • een bestelwagen van 10m³ en voorzien van een gps

  Meer info over ONZE partnergarages 

Je kiest je vrijstelling

 • Hoge, medium of lage vrijstelling
 • Vaste of Engelse vrijstelling. In dat laatste geval wordt het bedrag dat voor jouw rekening blijft, niet toegepast bij totaalverlies of als de kosten van de herstellingen hoger zijn dan het vooraf bepaalde bedrag van de vrijstelling, voor zover je de herstellingen laat uitvoeren in één van onze partnergarages.

Je kiest je afschrijving

Je kan de verzekerde waarde van je voertuig behouden gedurende 0, 6, 12 of zelfs 24 maanden vanaf de eerste inverkeerstelling of vanaf de datum op de aankoopfactuur van je voertuig.*
Heb je tijdens deze periode een totaalverlies, dan is het voor jou makkelijker om een nieuw voertuig te kopen.

* Geldig onder voorwaarden.

Breid je bescherming verder uit met deze optionele dekkingen   

Indirecte verliezen
Bij totaalverlies wordt je vergoeding verhoogd met 5% (tot € 2 500) om de indirecte verliezen als gevolg van een ongeval te dekken zoals een kinderstoeltje.  

Uitbreiding glasbreuk
Heb je na een ongeval schade aan het glazen gedeelte van de koplampen of zijspiegels? Met Omnium XL kan je rekenen op een tussenkomst (tot € 2000).

Verlies sleutels
Met je Omnium ben je verzekerd bij diefstal van je sleutels of afstandsbediening. Met Omnium XL ben je ook verzekerd als je deze verliest.

Vervoerde dieren
Neem je soms je hond of kat mee in je bestelwagen? Wij komen tussen in de dierenartskosten als deze gewond raakt tijdens een verzekerd ongeval (tot € 1 500).

Deze optionele dekking beschermt je wanneer je als bestuurder gewond raakt bij een ongeval, zelfs als je in fout bent. Of je nu zelf rijdt, iemand anders je bestelwagen bestuurt of je met een andere (bestel)wagen rijdt in privéomstandigheden.

Je kan kiezen tussen twee formules:

Vergoedende wijze

De vergoeding ‘Veiligheid van de bestuurder op vergoedende wijze’ gebeurt volgens gemeen recht.

Heb je inkomstenverlies na je ongeval of heb je medische zorgen nodig? Nood aan huishoudhulp? Moet je voertuig of woning aangepast worden? Dan kan je rekenen op schadevergoedingen, die kunnen oplopen tot 1 500 000 euro, in functie van jouw situatie:

 • medische behandelingskosten
 • tijdelijke, persoonlijke, economische of huishoudelijke ongeschiktheid als die langer duurt dan 15 dagen
 • blijvende ongeschiktheid als deze persoonlijk, economisch of huishoudelijk is en meer dan 10% bedraagt (de eerste 10% wordt niet vergoed)
 • overlijden (begrafeniskosten, morele schade en inkomstenverlies van de echtgenoot/echtgenote, samenwonende partner…)

Goed om te weten:
Betwisting van de aansprakelijkheid? Dan krijg je een voorlopige schadevergoeding.

Forfaitaire wijze

De vergoeding voor ‘Veiligheid van de bestuurder op forfaitaire wijze’ gebeurt niet volgens gemeen recht maar bestaat uit een forfaitair bedrag. Je geniet dekking bij blijvende persoonlijke ongeschiktheid, medische kosten en/of overlijden.

Heb je liever deze formule? Contacteer dan je makelaar voor meer informatie en/of het afsluiten van deze dekking.

Wist je dat een basis Autoverzekering doorgaans enkel bijstand biedt in geval van een ongeval? Om ook hulp te genieten bij een eventuele panne, kan je kiezen voor Omni-Assistance met een ruimere bijstand. Zeker als je een autoreis naar het buitenland plant.

Zo geniet je van Wegenhulp maar ook van Personen- en Woninghulp. 

Beeld je in dat je betrokken bent bij een verkeersongeval en jij en de tegenpartij totaal verschillende meningen hebben. Zo’n conflict kan al snel uit de hand lopen en, in het slechtste geval, zelfs eindigen in een rechtbank.

Een Rechtsbijstandsverzekering kan je hierbij helpen met:

 • nuttige informatie en antwoorden op je juridische vragen
 • verdediging van je belangen bij een juridisch geschil over je bestelwagen
 • dekking van de kosten van je gerechtelijke verdediging: administratieve briefwisseling, honoraria van je advocaat (naar keuze), gerechtskosten enzovoort.

Kies, op basis van je noden en je budget, uit een basisformule Fix of de all-in-formule Full.

Lees de Algemene Voorwaarden om te ontdekken hoe uitgebreid deze verzekering is en om de beperkingen en uitsluitingen na te lezen.

Je makelaar staat altijd aan je zijde 

Je makelaar staat altijd aan je zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij jou in de buurt
Contacteer me

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat je moet weten voor je bij ons een Autoverzekering afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • voor de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA):
  • de lichamelijke letsels van de aansprakelijke bestuurder. Die worden gedekt door de Veiligheid van de bestuurder (optie).
  • de eigen schade aan het verzekerde voertuig. Dit valt onder de Omniumverzekering (optie).
 • voor de waarborg materiële schade: de schade door een gebrek aan onderhoud van het voertuig, …
 • voor de waarborg Rechtsbijstand: de boetes als gevolg van een overtreding, …
 • in de meeste waarborgen: schade voortvloeiend uit een opzettelijke daad gepleegd door verzekerde, een zware fout van de verzekerde (zoals dronkenschap of weddenschap), …

Alle details kan je terugvinden in de Algemene Voorwaarden en  productfiche.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van je contract.

Comfort Auto werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.
Hierbij ook de segmentatiecriteria.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Heb je een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. Je krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van je klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor jouw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Ga je niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan je terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.