Ga naar de hoofdinhoud

Diefstal

Wat te doen bij diefstal of een poging tot diefstal? 

Als je een (Mini-)Omnium hebt afgesloten, dekt je Autoverzekering het volgende :

 • diefstal van je voertuig
 • schade aan je voertuig als gevolg van een poging tot diefstal
 • bij diefstal van sleutel(s) en/of afstandsbediening, kosten van vervanging van sloten en/of wijziging van de codes van het antidiefstalsysteem

Bovendien stellen we na diefstal of een poging tot diefstal een vervangingsvoertuig ter beschikking, tot maximaal 30 dagen.

De goede reflexen bij diefstal of poging tot diefstal 

Do's (wat te doen)

Verplicht: meld de diefstal of de poging tot diefstal onmiddellijk bij de politie. Bewaar het proces-verbaal van de politie, dit zal van pas komen bij de schadeaangifte. Als de diefstal in het buitenland heeft plaatsgevonden, moet je ook bij terugkeer in België aangifte doen.

Verzamel de verschillende bewijsstukken:

 • de originele aankoopfactuur
 • een bewijs van aangifte van de diefstal
 • een verklaring van verlies van je boorddocumenten en/of je kentekenplaat
 • het originele inschrijvingsbewijs*
 • het gelijkvormigheidsattest *
 • alle sleutels van je voertuig en de alarmkastjes
 • de laatste onderhoudsfactuur

* Als deze ook gestolen zijn, moet je ons een bewijs leveren dat je deze diefstal bij de politie hebt aangegeven.

Don'ts (wat niet te doen)

Bij een poging tot diefstal, laat je voertuig niet herstellen voordat je toestemming kreeg van je verzekeraar.

Meld de diefstal van je voertuig  

Zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 24 uur. Dit kan via je makelaar of online.

De verschillende bewijsstukken kunnen later aan je dossier worden toegevoegd. 

Via je makelaar  

Vind je makelaar via:

JE KLANTENZONE
Je postcode

Wat gebeurt er nadat je de diefstal hebt gemeld?

Verschillende situaties kunnen van toepassing zijn: 
 1. Je voertuig wordt niet binnen 30 dagen teruggevonden

30 dagen na ontvangst van je schadegeval auto, beschouwen we het voertuig als 'totaal verlies’ en zullen je vergoeden zonder vrijstelling* en volgens de verzekerde waarde en de gekozen afschrijvingsformule in je contract.

 1. Je voertuig wordt binnen deze 30 dagen teruggevonden

 • Als je om een materiële of administratieve reden, onafhankelijk van je wil, je voertuig niet kan terugkrijgen, zullen we het voertuig ook beschouwen als 'totaal verlies' en zullen we je vergoeden zonder vrijstelling* en volgens de verzekerde waarde en de gekozen afschrijvingsformule in je contract.
 • Als je het voertuig wel kan terugkrijgen, maar het schade heeft opgelopen, zullen we (met eventuele vrijstelling*) de eventuele schade na de diefstal vergoeden.
 1. Je voertuig wordt na 30 dagen teruggevonden en je bent al vergoed

Kies binnen 15 dagen:

 • ofwel voor het overlaten van het voertuig aan ons
 • ofwel voor het terugnemen van het voertuig, op voorwaarde dat je bereid bent onze schadevergoeding terug te betalen

* In uitzonderlijke gevallen kan er een vrijstelling van toepassing zijn. Deze informatie kan je terugvinden in de online aangifte of in je verzekeringsdocumenten.

Wat te doen bij...