Ga naar de hoofdinhoud

Press

AXA ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar een duurzame terugkeer naar het werk

Top

AXA ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar een duurzame terugkeer naar het werk

Na ruim 1 jaar coronacrisis horen we waarschuwingen voor een nieuwe crisis: een mentale gezondheidscrisis. Stevenen we af op een toenemend ziekteverzuim als gevolg van mentale gezondheidsproblemen of kunnen we de stijging van langdurig absenteïsme een halt toeroepen? Via AXA Research Fund ondersteunt verzekeraar AXA Belgium het onderzoek van Lode Godderis, Professor Arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven. Centraal in het onderzoek staat een duurzame terugkeer naar het werk, na mentale gezondheidsproblemen zoals een burn-out of depressie.

Wist u dat, als er niet wordt ingegrepen, er gemiddeld 1 op 10 Belgen in langdurige afwezigheid zal zitten tegen eind 2021?
Reden te meer om te onderzoeken welke factoren een succesvolle en duurzame terugkeer naar het werk bevorderen en dit op lange termijn.

Jef Van In, CEO AXA Belgium:
“Als werkgever en als belangrijke stakeholder voor de Belgische maatschappij is Health een strategische topprioriteit voor AXA als verzekeraar. We zien het als onze plicht om via het AXA Research Fund, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen. Al meer dan 10 jaar werkt het AXA Research Fund samen met de academische wereld. Een unicum binnen de financiële sector!”

Marie Bogataj, Head of AXA Research Fund en AXA Group Foresight:
“Wetenschap en kennis over een problematiek vormen de basis voor partnerships tussen enerzijds de wetenschappelijke onderzoekswereld en het bedrijfsleven anderzijds. Samen leiden ze tot snellere oplossingen die zowel pragmatisch zijn als relevant voor de uitdagingen waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd. Dat is zeker het geval voor de problematiek rond mentale gezondheid en de terugkeer naar het werk of de klimaatverandering.”

Lode Godderis, Professor Arbeidsgeneeskunde KU Leuven, CEO van IDEWE en lid van de Corona-expertengroep GEMS :
“Men kan verwachten dat er na de virale pandemie een mentale pandemie komt waarbij er een piek zal zijn van mensen die uitvallen door mentale gezondheidsproblemen. Dit maakt ons onderzoek natuurlijk des te belangrijker. We zullen één van de eersten zijn die een grondige analyse zullen doen naar die factoren die een terugkeer naar het werk duurzaam en succesvol maken.”

Naar aanleiding van deze problematiek, heeft verzekeraar AXA een webinar georganiseerd. Was je er niet bij? Niet getreurd. Herbekijk de webinar hier!

Er is een mogelijkheid tot interview met zowel Marie Bogataj, Jef Van In als Lode Godderis. Neem hiervoor gerust contact op met de persdienst van AXA Belgium.

AXA Research Fund in België

In België hebben we al 21 projecten gefinancierd, samen goed voor 7,2 miljoen euro. Wil je meer weten over het AXA Research Fund? Klik hier voor meer info over alle gefinancierde projecten.

Internationale onderzoeksprojecten in onze 3 strategische pijlers

Als duurzame verzekeringsmaatschappij vinden we het belangrijk om kennis over risico’s te delen, risico’s beter te voorkomen en mensen beter te beschermen tegen de effecten ervan. Daarom steunen we met het AXA Research Fund baanbrekend wetenschappelijk onderzoek binnen onze drie strategische pijlers: gezondheids- en ziektepreventie, klimaatverandering & mobiliteit en sociale inclusie.

Deze aanpak ligt helemaal in de lijn van onze missie “Samen vooruitgaan, door te beschermen wat belangrijk is”. Op meer dan 10 tien jaar tijd heeft het AXA Research Fund meer dan 665 onderzoeksprojecten in 38 landen gesteund, voor een totaal van 250 miljoen euro.