Ga naar de hoofdinhoud

Press

Halfjaarresultaten 2022 van AXA Belgium

Top

Halfjaarresultaten 2022 van AXA Belgium

AXA België heeft solide halfjaarresultaten geboekt, in lijn met haar strategie. Ze versnelt de uitvoering van nieuwe HR-maatregelen en versterkt haar beleid om energieverbruik verder te verminderen.

"AXA Belgium zit op schema om haar doelstellingen te behalen. De prioritaire segmenten - schadeverzekeringen voor KMO's, collectieve gezondheidsverzekeringen en pensioenverzekeringen - doen het zeer goed. Ons bedrijf evolueert voortdurend en wij passen ons personeelsbeleid bijgevolg aan, met name wat betreft het telewerk en het welzijn van de medewerkers. In de context van de energiecrisis verbindt AXA zich er tenslotte toe haar energieverbruik verder te verminderen."    Etienne Bouas-Laurent, CEO van AXA Belgium.

De omzet over de eerste helft van 2022 bedraagt 1.904 miljoen EUR, 4% meer dan in de eerste helft van 20211. Het operationeel resultaat is stabiel gebleven op 193 miljoen EUR, en dit, ondanks de impact van de stormen van begin dit jaar.

Omzet na eerste halfjaar 2022 per activiteit

  • Het incasso op het vlak van schadeverzekeringen is gestegen met 5% tot 1.240 miljoen EUR. Deze groei was vooral te danken aan het strategische segment van zelfstandigen en kleine ondernemingen, dat met 12% groeide. Het incasso van de schadeverzekeringen voor particulieren steeg met 2%, met een sterke bijdrage van brandverzekeringen.
  • De activiteiten in gezondheidsverzekeringen groeien met 8% tot 82 miljoen EUR. De activiteit, die gericht is op de collectieve gezondheidszorg, wordt ondersteund door de optimalisering van de klantervaring en het ter beschikking stellen van innovatieve diensten zoals teleconsultatie.
  • In levensverzekeringen2 steeg de activiteit met 1% tot 582 miljoen EUR, in overeenstemming met een selectieve groeistrategie. De groei was met name te danken aan de dubbelcijferige groei van unit-linked pensioenproducten en van de overlijdensverzekeringen, waaronder schuldsaldoverzekeringen.

Het operationeel resultaat3  van AXA Belgium bleef in de eerste helft van 2022 stabiel op 193 miljoen EUR

  • De stormen van februari en mei 2022 hadden een aanzienlijke impact op de schadelast in zowel het particuliere als het bedrijfssegment. Bijgevolg daalde het operationeel resultaat in schadeverzekeringen met 28% tot 58 miljoen euro en steeg de gecombineerde ratio4  met 6,0 procentpunten tot 101,8%.
  • Het operationeel resultaat in levensverzekeringen en gezondheidszorg steeg met 19% tot EUR 135 miljoen, dankzij hogere inkomsten uit beleggingen.

AXA past haar HR-beleid aan onder impuls van een veranderende samenleving

Als voorloper van NWOW5  heeft AXA haar organisatie aangepast aan het post-Covid tijdperk door haar medewerkers een evenwichtig kader te bieden dat de flexibiliteit van telewerken combineert met het behoud van een sterke verankering op kantoor als plaats van interactie en cohesie tussen de teams. AXA laat elke medewerker meer tijd thuis doorbrengen dan op kantoor.

Omdat zowel fysieke als mentale gezondheid centraal staat in het verzekeringsvak, blijft AXA investeren in de gezondheid en het welzijn van haar medewerkers: vier domeinen - bewegen, gezond eten, slapen en (de)connectie - waar medewerkers hebben aangegeven extra ondersteuning te willen, hebben geleid tot de introductie van het nieuwe 'Shape'-programma.

Tot slot hebben de 3.000 medewerkers van AXA een uitgebreide opleiding gevolgd om hen bewust te maken van de rol die iedereen kan spelen in de strijd tegen de klimaatverandering. Deze door AXA ontwikkelde opleiding zal ter beschikking worden gesteld van een aantal scholen in Brussel, Antwerpen en Luik.

In de context van de energiecrisis verbindt AXA zich ertoe haar energieverbruik met meer dan 10% te verminderen

AXA neemt volgende maatregelen, die vanaf 1 oktober 2022 van toepassing zijn in het hoofdkantoor aan het Troonplein in Brussel:

  • Het airconditionings- en verwarmingssysteem wordt geoptimaliseerd: uitschakeling om 18.00 uur in plaats van 20.00 uur en verlaging van de thermostaat met 2 graden
  • Een deel van het gebouw zal gesloten zijn op dagen waar de bezettingsgraad laag is
  • De verlichting van de buitengevel zal van 22.00 tot 6.00 uur worden uitgeschakeld

Deze maatregelen komen bovenop de vele maatregelen die genomen zijn om de energieneutraliteit van ons hoofdkantoor na te streven: driedubbele beglazing voor een perfecte isolatie, systematische LED-verlichting, 350 zonnepanelen op het dak, … hebben ons in staat gesteld het BREEAM Excellent-certificaat te verkrijgen.

---------------------------------------------------

1. Behoudens andersluidende vermelding, betreffen de voorgestelde resultaten AXA Belgium, L’Ardenne Prévoyante en Yuzzu en zijn opgesteld in het kader van de bijdrage van AXA België tot de IFRS-rekeningen van de AXA Groep.

2. Groepsverzekeringspremies die niet zijn opgenomen in de ontvangen premies, niet vervat in IFRS4.

3.Het operationeel resultaat is een alternatieve prestatie-indicator die door de AXA Groep wordt gebruikt en die in detail wordt omschreven in haar activiteitenverslag. In vereenvoudigde termen wordt het berekend als het verschil tussen de inkomsten van de vennootschap (met inbegrip van dividenden en rente ontvangen op beleggingen) en de bedrijfskosten (schadelasten, commissies, algemene kosten, enz.); en sluit bepaalde posten uit zoals gerealiseerde kapitaalwinsten en -verliezen op beleggingen, voorzieningen voor waardevermindering van beleggingen, winsten of verliezen op financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, enz.

4. De gecombineerde ratio, uitgedrukt in procenten, is de verhouding tussen de schadelasten en de bedrijfskosten van de maatschappij (met inbegrip van de betaalde commissies), gedeeld door de geïnde premies. Een ratio van minder dan 100% wijst op een over het algemeen winstgevend activiteit.

5. New Way of Working

DEEL DIT ARTIKEL