Ga naar de hoofdinhoud

Press

Halfjaarresultaten 2023 van AXA Belgium & Luxemburg

Top

Halfjaarresultaten 2023 van AXA Belgium & Luxemburg

Brussel, 3 augustus 2023 - AXA Belgium & Luxemburg rapporteert sterke halfjaarresultaten in lijn met haar strategie: de inkomsten voor de eerste helft van 2023 bedroegen 2.206 miljoen euro, een stijging van 6,1% ten opzichte van de eerste helft van 2022*. Sinds begin dit jaar heeft AXA Belgium & Luxemburg haar klantervaring verder gedigitaliseerd en haar engagement voor het klimaat versterkt. 

 

Halfjaaromzet 2023 per activiteit 

  • Schade steeg met 4,8% tot 1.373 miljoen euro. De groei was vooral sterk in het segment van zelfstandigen en kleine ondernemingen. In het segment van grote ondernemingen bleef de groei gematigder door een gedisciplineerd prijsbeleid inzake arbeidsongevallenverzekeringen. De schadeverzekeringsactiviteiten voor particulieren stegen eveneens, met een sterke bijdrage van woonverzekeringen. 
  • Gezondheid groeide met 14,3% tot 112 miljoen euro, gedreven door de goede kwaliteit van de dienstverlening, de optimalisatie van de klantervaring en de introductie van nieuwe diensten. 
  • Leven steeg met 7,2% tot 721 miljoen euro, gedreven door unit-linked pensioenproducten (+52,1%) en groei in niet-unit-linked Groepsverzekeringen, gedeeltelijk gecompenseerd door een krimp in het pensioensegment voor zelfstandigen als gevolg van wetswijzigingen. 

"AXA Belgium & Luxemburg ligt op koers om haar doelstellingen voor 2023 te realiseren. Deze prestatie ligt volledig in lijn met de verwachting van onze strategie ‘Driving Progress’, en de versnelling van onze omzetgroei zorgt er tevens voor dat we optimistisch zijn over de toekomst. Ik wil in het bijzonder onze makelaars, onze medewerkers en al onze partners bedanken voor hun vertrouwen.” Etienne Bouas-Laurent, CEO van AXA Belgium en voorzitter van AXA Luxemburg.

AXA zet haar digitaliseringsproces verder 

In de eerste helft van 2023 boekte AXA grote vooruitgang in haar digitaliseringstraject en zagen we een aanzienlijke toename van het gebruik van onze digitale diensten, met een stijging van 18% in het aantal gebruikers van het MyAXA-klantenplatform. In deze context werd een charter ondertekend tussen Assuralia en de makelaarsvereniging Feprabel, met als doel de digitale uitwisseling van contractuele gegevens van verzekerden te vergemakkelijken. Aan de start van het jaar innoveerden we ook door enkele nieuwe diensten beschikbaar te stellen:

  • De mogelijkheid om online schadeverklaringen te openen en te beheren, voor zowel auto’s als woningen. Dit zorgt voor een meer flexibele opvolging, terwijl de klant nog steeds op elk moment beroep kan doen op een makelaar.  
  • Op vlak van gezondheidszorg lanceerde AXA Belgium twee nieuwe digitale diensten: Doctena, dat de optie biedt om een online consultatie met een huisarts, een specialist of een paramedicus te boeken, en een unieke gezondheidsdienst waarbij AXA-verzekerden een tweede medisch advies ontvangen, op basis van een online videoconsultatie met een arts en een fysieke consultatie bij een specialist in een Belgisch ziekenhuis. 

Daarnaast heeft AXA de implementatie aangekondigd van AXA Secure GPT, een intern platform gebaseerd op de Azure OpenAI-service van Microsoft. Via AXA Secure GPT kunnen AXA-medewerkers transformatieve technologieën zoals generatieve AI en grote taalmodellen gebruiken in een veilige Cloud-omgeving die de vertrouwelijkheid van gegevens respecteert.

AXA versterkt haar engagement in de strijd tegen klimaatverandering  

Meer dan ooit is het engagement van AXA voor het klimaat een prioriteit. Ter gelegenheid van de publicatie van haar rapport ‘Klimaat & Biodiversiteit 2023’, kondigde AXA ook nieuwe doelstellingen aan voor de decarbonisatie van haar verzekerings- en beleggingsportefeuilles. Met deze doelstellingen wil AXA de decarbonisatie van een aantal van haar schadeverzekeringsactiviteiten stimuleren, alsook de ontwikkeling van haar verzekeringsactiviteiten gericht op transitie. 

AXA Belgium zet ook sterk in op andere concrete initiatieven voor het klimaat: de lancering van de Eco Repair Score, een kwaliteitsmaatstaf die het mogelijk maakt om de milieu-impact van autoreparaties te bepalen; een verbintenis om tegen eind 2024 11.000 middelbare scholieren te informeren en sensibiliseren over klimaatverandering via onze Climate School Workshops; en de invoering van een uitbreiding van de bijstandsdekking voor AXA-verzekerden die deze zomer getroffen zijn door het noodweer en de bosbranden in Europa.

Op politiek niveau steunen wij het standpunt van Assuralia inzake het beleid voor natuurrampen in België: enkel een publiek-private samenwerking zou een volledige compensatie van de verzekerden bij grote natuurrampengaranderen. Het recent wetsontwerp over natuurrampen voorziet enkel een grotere financiëlebijdrage van de verzekeraars, zonderparticipatie van de gewesten of de federale regering, en biedt geen antwoord op het huidige probleem.

*De voorgestelde resultaten zijn opgesteld in het kader van de bijdrage van AXA Belgium en AXA Luxemburg aan de IFRS-rekeningen van de AXA Groep. Om op een vergelijkbare basis te zijn, is de vermelde groei ten opzichte van 2022 aangepast voor de verkoop van een levensverzekeringsportefeuille in afbouw aan Monument Assurance Belgium NV eind december 2022 en de overname van Crelan Insurance op 2 januari 2023. Tenzij anders vermeld, zijn alle vergelijkende cijfers voor voorgaande perioden in dit persbericht cijfers voor 1H22 of FY22 (al naar gelang het geval) die zijn aangepast in overeenstemming met de IFRS17/9 boekhoudnormen die op 1 januari 2023 van kracht gaan. 

Contact
Allan Matthys
Media relations manager
allan.matthys@axa.be
0496 21 29 24

Charlotte Marron
Press Officer
charlotte.marron@axa.be
0478 59 64 32
 

Over AXA Belgium
AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3000 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. Info: https://axa.be.

DEEL DIT ARTIKEL