Ga naar de hoofdinhoud

Press

Resultaten 2022 van AXA Belgium

Top

Resultaten 2022 van AXA Belgium

De omzet van AXA Belgium in 2022 bedroeg € 3.578 miljoen, een stijging van 2,1% in vergelijking met 2021.

Het bedrijfsresultaat bedroeg € 358 miljoen, een stijging ten opzichte van 2021, een jaar dat sterk werd beïnvloed door de overstromingen in Wallonië.

Het jaar 2022 staat ook in het teken van de versnelling van de digitalisering en een duidelijke voortdurende inzet voor het klimaat.

 

Étienne Bouas-Laurent, CEO van AXA Belgium: « AXA Belgium heeft sterke resultaten geboekt en zet haar digitale transformatie en haar engagement voor het klimaat met succes voort. Ik dank onze klanten en onze makelaars die ons hun vertrouwen schenken en al onze medewerkers die een opmerkelijke inzet tonen. »

Omzetgroei in lijn met onze strategie

  • Sterk jaar voor de Schadeverzekering met een groei van +3% tot 2.252 miljoen euro gedreven door een stijging in de activiteiten, onder meer in het KMO segment dat geniet van onze innovatieve dienst BizLink en door het particulieren segment, gedreven door de brandverzekeringen.
  • Het segment Collectieve Gezondheidsverzekeringen groeide met +9% op jaarbasis tot 146 miljoen euro. AXA richt zich op het uitbreiden en optimaliseren van de klantervaring, zoals de nieuwe dienst van tweede medisch advies, een uniek aanbod op de markt. [1]
  • Levensverzekeringen bleven stabiel op 1.180 miljoen euro, met een dubbelcijferige groei in tak 23, gecompenseerd door een inkrimping van het segment van de zelfstandigen, ten gevolge van een verandering in de wetgeving en door de voortzetting van de run-off van de 4de pijler.

Stijgende bedrijfsresultaten

Het bedrijfsresultaat bedraagt 358 miljoen euro in 2022, een stijging van 115 miljoen euro ten opzichte van 2021. Wat de Schadeverzekering betreft, steeg het bedrijfsresultaat met 103 miljoen euro ten gevolge van het uitblijven van zware overstromingen zoals die van juli 2021. Het bedrijfsresultaat voor onze Leef- en Gezondheidsverzekeringen steeg met 13 miljoen euro in vergelijking met het voorgaande jaar, gedreven door ziekenhuisverzekeringen en de integratie van Crelan Insurance.

AXA blijft haar digitalisering voorzetten en zet zich in voor de bescherming tegen klimaatrisico's

Digitalisering blijft een strategische prioriteit voor AXA Belgium, dat bovenaan de lijst staat van verzekeraars die de meest efficiënte digitale trajecten aanbieden [2]. In haar hybride aanpak, waarbij digitale aanbod en makelaarsondersteuning worden gecombineerd, is 73% van de functionaliteiten op de belangrijke onderdelen van het klantentraject al gedigitaliseerd. Het MyAXA-klantenplatform, dat een geoptimaliseerde klantenervaring biedt en vooroploopt op het gebied van digitale innovatie van diensten, zag in 2022 een toename van het aantal gebruikers met +50%. Andere optimalisaties, zoals online schadeverklaringen, zijn een integraal onderdeel van deze digitale transformatie ten dienste van de klant en de makelaar.

Als onderdeel van ons engagement om ons te beschermen tegen klimaatrisico's, steunen we de oproep van Assuralia aan de federale regering om het beleid voor natuurrampen te herzien. Het huidig beleid laat de verzekeringssector niet toe voor om het risico exhaustief te dekken en ervoor te zorgen dat de premies betaalbaar blijven voor verzekeringnemers.

Onze inzet komt ook tot uiting in concrete acties: de Eco Repair Score, een kwaliteitsmaatstaf die de milieu-impact van voertuigreparaties zal bepalen; het AXA Research Fund, met een totale investering in België van 8 miljoen euros ter ondersteuning van onderzoek naar de opwerking van vervuilende deeltjes; de mobilisatie van meer dan de helft van onze werknemers rond de River Cleanup-actie; en ten slotte de Climate School met ongeveer 100 Belgische middelbare scholen.

Voor meer informatie

Persrelaties
Allan Matthys
Press Relations Manager:
+32 496 21 29 24
press@axa.be

 

DISCLAIMER
Bepaalde verklaringen in dit persbericht kunnen toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder verklaringen over toekomstige gebeurtenissen, trends, plannen of doelstellingen. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn inherent onderhevig aan geïdentificeerde en niet-geïdentificeerde risico's en onzekerheden en kunnen worden beïnvloed door tal van factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke in dergelijke verklaringen worden aangegeven. U wordt verwezen naar Deel 4 "Risicofactoren en risicobeheer" van het Registratiedocument.

_____

1 Dit is een tweede medisch advies opgesteld op basis van een videoconsultatie met een arts gevolgd door een consultatie met een specialist in een Belgisch ziekenhuis.

2 Ranking vastgesteld door Sia Partners in 2022.

DEEL DIT ARTIKEL