Ga naar de hoofdinhoud

Overstromingen juli 2021

Maximale bescherming voor onze verzekerden

Dankzij de samenwerking tussen de verzekeringssector en de overheid kunt u als verzekerde rekenen op een maximale bescherming bij een natuurramp. Wanneer ons land door zo’n ramp wordt getroffen, is de tussenkomst van de verzekeraar immers wettelijk begrensd en komt de overheid tussen om slachtoffers bij te staan en te vergoeden.

Om de zware gevolgen op te vangen van de overstromingen waarmee we in juli 2021 te maken kregen, hebben de verzekeraars deze zomer uitzonderlijk aanvaard om hun vergoedingsgrenzen te verdubbelen. Dat komt overeen met zowat 40% van de totale kostprijs van de schade. Voor de andere 60% hebben de respectievelijke gewesten zich geëngageerd. Dat komt mogelijks neer op:

 • 1 miljard Euro gedragen door het Waalse Gewest
 • 28 miljoen Euro door het Vlaamse Gewest
 • 5 miljoen Euro door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het protocolakkoord tussen de verzekeringssector en de overheid voorziet bovendien dat uw verzekeraar uw enige aanspreekpunt is voor de behandeling van uw dossier en de uitbetaling van de schadevergoeding.

Het is voor ons belangrijk u in alle transparantie te informeren over dit cruciale partnerschap tussen verzekeraars en overheden, dat het mogelijk maakt om schade als gevolg van natuurrampen op te vangen en waardoor wij u beter kunnen beschermen.

Je woning is onbewoonbaar en je hebt huisvesting nodig?

Bel AXA Assistance op 02 550 05 55..

Vragen ?

Hieronder vind je onze antwoorden op veelgestelde vragen.

WOONVERZEKERING

Je kan je woningschade online of via je makelaar aangeven. In beide gevallen kan je erop vertrouwen dat we je bijstaan.

De juiste reflexen bij de aangifte van woningschade:

 • maak overzichts- en gedetailleerde foto's van je schade
 • beschrijf de schade aan je woning in detail en zo volledig mogelijk
 • maak een inventaris op van de beschadigde goederen en bewaar deze zorgvuldig, want er is misschien een expertise nodig
 • stuur ons alle nuttige documenten (foto's, aankoopbewijzen van beschadigde goederen, politierapporten, facturen en offertes voor herstellingen, enzovoort)
 • kies je schadevergoedingswijze
  Afhankelijk van de aard van je woningschade kan je kiezen tussen een terugbetaling op basis van de facturen/kostenramingen, een terugbetaling in contanten of een herstelling in natura


Zodra je aangifte is verzonden, kan:

 • een expert worden aangewezen voor een schatting van de schade
 • er nog een vrijstelling van toepassing zijn
 • je de voortgang van je dossier online volgen


De voordelen van een online schadeaangifte woning:

 • snel en eenvoudig
 • onmiddellijke bevestiging van de dekking (in de meeste gevallen)
 • we tonen je eventuele vrijstelling
 • keuze van vergoedingswijzen
 • je makelaar is altijd op de hoogte

Niet zeker van jezelf? Je kan de schadeaangifte naar je makelaar sturen, hij zal ze dan nakijken en naar ons sturen.

Ja, schade door overstroming wordt gedekt door je Brandverzekering en dus hoef jij, in principe, geen beroep te doen op het Rampenfonds.
Als je ervoor gekozen hebt om naast je gebouw ook andere zaken te verzekeren (bijvoorbeeld inboedel zoals je meubels, voorwerpen, … of je tuin), dan zijn ook deze gedekt.

Bovendien kan je ook op je Brandverzekering rekenen voor:

 • herhuisvesting als je woning onbewoonbaar is
 • het beveiligen van je eigendom
 • de kosten voor het schoonmaken, drogen en opruimen van je woning, ongeacht of je deze werkzaamheden zelf uitvoert of door een gespecialiseerd bedrijf laat doen
 • het verlies van je huisdieren
 • is je woning onbewoonbaar, dan is het mogelijk om jou een voorschot te geven op de definitieve schadevergoeding zodat je in je eerste levensbehoeften kan voorzien (kosten voor hygiëneproducten, kleding, …). Je kan dit onmiddellijk vragen tijdens je telefoontje naar AXA Assistance (02 550 05 55).

Als er geen stroom meer is voor je diepvriezer en/of koelkast, zijn de door het ontdooien beschadigde goederen wel degelijk gedekt. Om deze schade aan ons te melden, maak je een foto van de voedingswaren met een inventaris en raming van de kostprijs. Gooi daarna de bederfbare levensmiddelen weg, wij vergoeden jou hiervoor.

Je makelaar bezorgt ons jouw aangifte en dan wij nemen het over. Wij zullen alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om je in deze uitzonderlijke situatie een oplossing te bieden. Als er een expertise nodig is, zullen wij je opnieuw contacteren om alles, in samenwerking met je makelaar, te organiseren.

In de mate van het mogelijke, raden wij je aan de beschadigde goederen - vooral de waardevolle - te bewaren. Voor bedorven goederen of beschadigde goederen van weinig waarde, raden wij je aan er een foto van te nemen voor je ze weggooit.

 • Neem foto’s van de schade
  Neem deze voor het opbergen, opruimen of schoonmaken.
  Idealiter tonen deze foto’s:
  • een overzicht (binnen en buiten) van de schade aan je woning
  • een gedetailleerd overzicht van de schade aan kamers en objecten
  • tot waar het water staat/stond
  • een voor & na van het schoonmaken/opruimen/opbergen
  Jouw foto’s vergemakkelijken onze beoordeling van de schade, daarom raden wij je aan er zoveel mogelijk te nemen.
  Als je bezittingen zijn weggespoeld, maak er dan een lijst van en verzamel - indien mogelijk - je aankoopbewijzen.
 • Bewaar wat je kan redden op een veilige plaats
 • Bewaar, in de mate van het mogelijke, de beschadigde goederen. Vooral de waardevolle voorwerpen want hiervoor is misschien een expertise nodig. Maar ook voor beschadigde goederen die bedorven zijn en/of van weinig waarde, raden wij je aan er een foto van te nemen voor je ze weggooit.
 • Je hoeft niet te wachten op onze expert voor je aan de schoonmaak begint! Probeer zoveel mogelijk, en indien nodig met een waterpomp, het water weg te krijgen. Nadien en gezien deze uitzonderlijke omstandigheden, hoef je niet op onze expert te wachten en mag je zeker al opruimen en schoonmaken. Je verzekering dekt deze onkosten. Je kan hiervoor beroep doen op een professioneel bedrijf of het zelf doen. Kies je voor dit laatste, informeer ons dan over het aantal uren dat je hieraan hebt besteed.
 • Wees voorzichtig met kraantjeswater, het is misschien niet meer drinkbaar. Vraag informatie aan je gemeente.
 • Neem geen onnodige risico's: gebruik geen enkel elektrisch apparaat, stopcontact of de zekeringkast zonder dit na te vragen bij een vakman of je elektriciteitsleverancier.
 • Desinfecteer de kamers, indien nodig, met bleekwater
 • Zorg voor een goede verluchting om de kamers in je huis te laten drogen. Zet ook, indien mogelijk, de verwarming aan. Dit zal de droogtijd inkorten.

Bel AXA Assistance op 02 550 05 55, voor:

 • de organisatie en het ten laste nemen van je herhuisvesting 
 • zodra de situatie dit toelaat en/of je woning weer toegankelijk is: het tijdelijk veilig stellen van je woning en/of bewaren van je geredde goederen

Neem geen omnodige risico's: gebruik geen enkel elektrisch apparaat, stopcontact of de zekeringkast zonder dit na te vragen bij een vakman of je elektriciteitsleverancier.

Als je niet meer weet bij wie je terecht kan voor het opnieuw in werking stellen van deze installaties, kan je terecht bij AXA Assistance. Zij geven je graag meer info over mogelijke pechdiensten.
En als je woning door deze stroompanne onbewoonbaar is, kan je eveneens bij AXA Assistance (02 550 05 55) terecht voor de organisatie van je herhuisvesting.

De schade aan het gebouw valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. 
Informeer deze zeker zodat hij zijn eventuele verzekeraar kan inlichten. 

Heb jij je inboedel verzekerd, dan is deze door je Brandverzekering gedekt tegen overstromingen. 

Om de schade aan je inboedel aan te geven, kan je bovenstaande stappen volgen. 

Als je de inboedel van je woning hebt verzekerd, dan is de schade aan je meubels en andere bezittingen uiteraard gedekt in geval van overstromingen. Geef het verlies of de beschadiging ervan aan via je makelaar. Wij vergoeden je dan zo snel mogelijk.
Als je de inboedel niet hebt verzekerd, dan krijg je helaas geen vergoeding voor deze bezittingen.

Maar we laten je niet in de steek: in samenwerking met Assuralia kan je via de beroepsfederatie van de handel en diensten (COMEOS) bij bepaalde handelaars voordelig nieuwe meubels en andere zaken aanschaffen (bekijk hier de lijst).
Deze solidariteitsactie start op woensdag 4 augustus en loopt gedurende één maand. Elke deelnemende handelaar bepaalt zelf de voordelen, de aard van de voordelen en de periode waarin hij deze toekent. De actie is geldig voor alle personen die schade hebben geleden, ongeacht of hun inboedel verzekerd is of niet.

Hoe kun je een beroep doen op deze hulp? Vraag bij je makelaar een attest aan om voordelige voorwaarden te genieten bij de deelnemende handelaars. 

 

In bepaalde gevallen zal je ,voor het beheer van je schadegeval, een hypothecair attest worden gevraagd.

Hoe vraag ik zo'n attest aan? 
Om het attest aan te vragen, moet je dit formulier invullen. Hulp nodig bij het invullen van het formulier? Raadpleeg dit toelichtingsformulier op de FOD website of neem contact op met je makelaar.

Goed om te weten: gezien de uitzonderlijke omstandigheden wordt het attest gratis afgeleverd. Hiervoor moet je wel in het vakje 'Betalingsaanvraag per mail' het volgende invullen: 'ik doe deze informatieaanvraag in het kader van de natuurramp die zich na 1 juli 2021 heeft voorgedaan'. 

Ja, als eigenaar van een pand, hoe beschadigd het ook mag zijn, ben je verantwoordelijk voor de schade die kan worden veroorzaakt, met name aan anderen/derden (vallende dakpannen, bakstenen ...). Als je definitief verhuist, neem dan contact met je makelaar op om je contract aan te passen en je nieuwe woning te verzekeren.

Eigenaar-bewoners kunnen, in het kader van de eerste bijstand, een beroep doen op dringende herhuisvesting (overnachting in een hotel + ontbijt).

Om je in deze moeilijke momenten zo goed mogelijk te helpen:

 • kunnen zowel eigenaars als huurdersuitzonderlijk gebruik maken van deze noodhuisvesting
 • wordt de duur van deze noodhuisvesting verlengd van 3 tot 21 overnachtingen

Heb je ook daarna nog huisvesting nodig? Ben je een eigenaar-bewoner en is je schadegeval gedekt: dan heb je recht op een tijdelijk verblijf tijdens de periode dat je woning onbewoonbaar is.

Je hebt twee mogelijkheden:

 • we kunnen je, afhankelijk van hun beschikbaarheid, een tijdelijk verblijf bieden bij een van onze bevoorrechte partners (vakantiehuis, appartement, hotel….)
 • je mag ook zelf op zoek gaan naar een tijdelijk verblijf. Dit mag een traditionele (huis, appartement) of ‘alternatieve’ (caravan, container, tiny-house….) woning zijn - AXA betaalt de kosten dan op basis van bewijsstukken

Goed om te weten:

De optionele verzekeringen en aanvullende dekkingen gelden niet voor contracten waarvoor de natuurrampen worden gedekt door het Tariferingsbureau, behalve :

 • de bewarings- en opslagkosten
 • de kosten voor een tijdelijk verblijf tijdens de normale duur van onbewoonbaarheid van het gebouw, met een kosten voor een tijdelijk verblijf tijdens de normale duur van onbewoonbaarheid van het gebouw, met een maximum van 3 maanden vanaf de datum van het schadegeval.

Als je ervoor gekozen hebt om je inboedel te verzekeren, dan is die gedekt.

Is jouw woning onbewoonbaar, dan zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Is je inboedel in de woning gebleven ? Dan is hij gedekt.
 • Is je inboedel verplaatst naar je voorlopige logies ? Dan is hij gedekt.
 • Is je inboedel opgeslagen in een garagebox/meubelbewaarplaats? Als deze dekking voorzien is in je contract, dan is je inboedel (behalve juwelen en waarden) die is overgebracht naar een garagebox of meubelbewaarplaats gedurende hoogstens 18 maanden gedekt. Neem contact op met je makelaar; hij kan je meer uitleg geven over deze dekking.

Moeten je bezittingen gered of opgeslagen worden? Dan kan je op AXA Assistance rekenen voor de organisatie en betaling voor het bewaren van de beschadigde goederen, het inschakelen van een verhuisfirma, de opslag in een meubelbewaarplaats of het huren van een bestelwagen zonder chauffeur.

 • Je hebt je inboedel overgebracht naar verschillende woningen van familie/vrienden of garages waar je zelf niet woont? Je inboedel is dan niet gedekt door jouw verzekeringscontract omdat deze gewoonlijk wordt gedekt door het contract van het gebouw waarnaar je je inboedel hebt overgebracht (toevertrouwde goederen).

Goed om te weten :

 • Voor contracten waarvoor de natuurrampen worden gedekt door het Tariferingsbureau gelden dezelfde principes als voor alle andere schadegevallen, behalve voor een nieuw schadegeval natuurrampen (overstroming, aardbeving ...), voor dergelijke schadegevallen dekt het Tariferingsbureau enkel :
  • de inboedel die op het risicoadres is gebleven
  • of de inboedel die tijdelijk wordt overgebracht naar een tijdelijk verblijf gelegen in de Europese Unie, voor max. 5% van de verzekerde inhoud

Als je huis onbewoonbaar is maar hersteld kan worden, dan moet je het blijven verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s. Je moet je contract dus niet stopzetten.

Goed om te weten:

 • Je Woonverzekering dekt ook, gedurende max. 18 maanden, je huurdersaansprakelijkheid. Dit betekent dat je dus ook verzekerd bent voor alle schade die je veroorzaakt aan je tijdelijke, al dan niet gemeubelde, verblijf. En dit ook zo voor de eventuele tuin, zelfs als je in je contract geen dekking voor de tuin hebt afgesloten.

Als je een tijdelijke verblijf koopt (caravan, container…), dan moet je deze nieuwe eigendom laten verzekeren via een nieuw contract. Neem hiervoor contact op met je makelaar; hij zal je advies geven over de verschillende mogelijke oplossingen voor jou.

AUTOVERZEKERING

Je makelaar staat altijd aan je zijde 

Je makelaar staat altijd aan je zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij jou in de buurt
Vind je makelaar