AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

​Talensia

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Referentie
Algemene Voorwaarden
Jaargang
Algemene Voorwaarden
IPID fiches
Producten in voege
B.A. Uitbating (Lex, DA) ​4185468 03/2020
10/2019
4186189
B.A. Na levering (Lex, DA) ​4185477 10/2019 4186180
BA voor garagehouders ​​4353662 ​12/2014 4186368
Tienjarige B.A. ​​4186060 ​07/2019
​03/2018
4186247
B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers (Lex, DA) 4185486 10/2019 4186210
Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing (Lex, DA) ​4185489 10/2019 4186201
Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid (Para)Medische Sector (Lex, DA) 4185866 10/2019 4186198
Niet meer gecommercialiseerde producten
Administratieve bepalingen - Burgerlijke aansprakelijkheid ​​4185773 ​04/2016
​04/2015
-
Administratieve bepalingen - Burgerlijke aansprakelijkheid ​​4186512 ​01/2019 -
Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating & Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Levering ​​4077274 ​01/2019
​11/2014
​04/2010
-
Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing ​​4059224 ​09/2014
​04/2010
-
Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid Medische, paramedische en zorgsector ​​4185771 ​04/2015 -


BA Beroep

Referentie
Algemene Voorwaarden
Jaargang
Algemene Voorwaarden
IPID fiches
Producten in voege
​Accountants en belastingconsulenten ​4353036 02/2015
04/2011​
4186257
Administratieve bepalingen - Burgerlijke aansprakelijkheid ​​4185773 ​04/2016
​04/2015
-
Administratieve bepalingen - Burgerlijke aansprakelijkheid ​​4186512 ​01/2019 -
​Bedrijfsleiders (Lex, DA) ​4353056 10/2019
09/2016
02/2015
08/2012
4186233
​Bedrijfsrevisoren ​4353060 09/2006 4186386
​Beroepsaansprakelijkheid (Lex, DA) ​4353020 03/2020
01/2019
02/2015
01/2012
4186388
Bijdekking aan de BA Bedrijf 4900370 04/2012
06/2003
-
​Bouwactoren (Lex, DA) ​4186556 02/2020 4186558
​Dienstverleners (Lex, DA) ​4186506 03/2020
01/2019
4186524
Dierenartsen 4353006 05/2009 4186392
​Erkende Boekhouders, Erkende Boekhouders-Fiscalisten ​4353116 02/2015
01/2011
4186255
​Leraren, Onderwijzers, Surveillanten ​4353086 ​05/2009 4186251
Studiebureaus (Lex, DA) 4185872 02/2020
04/2016 
4186501
​Vastgoedmakelaars ​4353058 ​11/2006 4186249
Niet meer gecommercialiseerde producten
Artsen en Paramedische Beroepen 4353108 05/2009 -
Bedrijfsleiders - Non Profit Leaders Liability ​4353054 11/2017
02/2015
05/2009
08/2012
-
Consultants 4900319 02/2015
09/2010
-
​Dienstverleners in Informatica ​4900366 07/2012 -
​Gerechtelijke Lasthebbers - Minnelijke Vereffenaars van Vennootschappen ​4353048 02/2015
08/2012
-
​Medische, paramedische en zorgsector 4185769 ​04/2015 -
Tussenvoegsel Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid van Dienstverleners in Informatica 4353110 07/2012  -


Lex/DA : te vervolledigen met de woordenlijst en de administratieve bepalingen (tab andere contractuele documenten)
Ass.: een bijstand vult dit product aan (tab andere contractuele documenten)

​​​ ​​