Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Ondernemingen (privé sector) - Aansprakelijkheid

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Gelinkte
documenten
Referentie Jaargang IPID fiches
Producten in voege
B.A. Uitbating WL, AB ​4185468 03/2020
10/2019
4186189
B.A. Na levering WL, AB ​4185477 10/2019 4186180
BA voor garagehouders ​​4353662 ​12/2014 4186368
Tienjarige B.A. ​​4186060 ​07/2019
​03/2018
4186247
B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers WL, AB 4185486 10/2019 4186210
Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing WL, AB ​4185489 10/2019 4186201
Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid (Para)Medische Sector WL, AB 4185866 10/2019 4186198
Niet meer gecommercialiseerde producten
Administratieve bepalingen - Burgerlijke aansprakelijkheid ​​4185773 ​04/2016
​04/2015
-
Administratieve bepalingen - Burgerlijke aansprakelijkheid ​​4186512 ​01/2019 -
Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating & Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Levering ​​4077274 ​01/2019
​11/2014
​04/2010
-
Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing ​​4059224 ​09/2014
​04/2010
-
Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid Medische, paramedische en zorgsector ​​4185771 ​04/2015 -


BA Beroep

Gelinkte
documenten
Referentie Jaargang IPID fiches
Producten in voege
​Accountants en belastingconsulenten ​4353036 02/2015
04/2011​
4186257
Administratieve bepalingen - Burgerlijke aansprakelijkheid ​​4185773 ​04/2016
​04/2015
-
Administratieve bepalingen - Burgerlijke aansprakelijkheid ​​4186512 ​01/2019 -
​Bedrijfsleiders WL, AB ​4353056 06/2020
10/2019
09/2016
02/2015
08/2012
4186233
​Bedrijfsrevisoren ​4353060 09/2006 4186386
​Beroepsaansprakelijkheid WL, AB ​4353020 03/2020
01/2019
02/2015
01/2012
4186388
Bijdekking aan de BA Bedrijf 4900370 04/2012
06/2003
-
​Bouwactoren WL, AB ​4186556 02/2020 4186558
​Dienstverleners WL, AB ​4186506 03/2020
01/2019
4186524
Dierenartsen WL, AB 4353006 03/2020
05/2009
4186392
​Erkende Boekhouders, Erkende Boekhouders-Fiscalisten ​4353116 02/2015
01/2011
4186255
​Leraren, Onderwijzers, Surveillanten ​4353086 ​05/2009 4186251
Studiebureaus WL, AB 4185872 02/2020
04/2016 
4186501
​Vastgoedmakelaars ​4353058 ​11/2006 4186249
Niet meer gecommercialiseerde producten
Artsen en Paramedische Beroepen 4353108 05/2009 -
Bedrijfsleiders - Non Profit Leaders Liability ​4353054 11/2017
02/2015
05/2009
08/2012
-
Consultants 4900319 02/2015
09/2010
-
​Dienstverleners in Informatica ​4900366 07/2012 -
​Gerechtelijke Lasthebbers - Minnelijke Vereffenaars van Vennootschappen ​4353048 02/2015
08/2012
-
​Medische, paramedische en zorgsector 4185769 ​04/2015 -
Tussenvoegsel Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid van Dienstverleners in Informatica 4353110 07/2012  -


WL/AB: te vervolledigen met de woordenlijst en de administratieve bepalingen (tab andere contractuele documenten)
Bijstand: een bijstand vult dit product aan (tab andere contractuele documenten)

​​​ ​​​​​​