Ga naar de hoofdinhoud
Een zelfstandige roept de hulp in van een meewerkende echtgenoot Een zelfstandige roept de hulp in van een meewerkende echtgenoot

Blog

Blog AXA.be – het statuut van meewerkende echtgenoot

Top

| 3 min lezen

Het statuut van meewerkende echtgeno(o)t(e): welke stappen moet u nemen?

Welke verzekeringen om uw jonge onderneming te beschermen?

Welke package voor uw jonge onderneming?

Een uniek package van dekkingen op maat aangepast aan uw noden.

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN

Wil u uw echtgeno(o)t(e) laten meewerken in uw bedrijf en zijn/haar hulp officieel laten erkennen en die ook vergoeden? Lees dan hieronder welke stappen u daarvoor moet nemen.

Het statuut: meewerkende echtgeno(o)t(e) of loontrekkende echtgeno(o)te?

Door de diensten van uw echtgeno(o)t(e) officieel vast te leggen, is het mogelijk de geleverde prestaties te erkennen en de bijdrage aan uw beroepsactiviteit financieel te belonen. Op die manier kan u bovendien aan uw sociale, fiscale en verzekeringsverplichtingen voldoen.

Het onderscheid tussen het statuut van meewerkende echtgeno(o)t(e) en het statuut van loontrekkende echtgeno(o)t(e) is gelinkt aan het soort professionele relatie. Het statuut van meewerkende echtgeno(o)t(e) is geschikt als uw echtgeno(o)t(e) hulp biedt aan de andere echtgeno(o)t(e) en niet rechtstreeks aan het bedrijf. Maar als uw echtgeno(o)t(e) rechtstreeks hulp verleent aan het bedrijf, moet hij/zij als werknemer in dienst zijn.

Meewerkende echtgeno(o)t(e) van een zelfstandige

Of u nu zelfstandige bent als natuurlijke persoon of in een vennootschap, in beide gevallen behoort een samenwerking met een meewerkende echtgeno(o)t(e) tot de mogelijkheden.

Wat zijn de voorwaarden?

Uw echtgeno(o)t(e) (of wettelijk samenwonende partner) moet u minstens 90 dagen per jaar helpen, mag geen andere bezoldigde activiteit uitoefenen en mag geen vervangingsinkomen ontvangen.

Als uw echtgeno(o)t(e) geboren is voor 1 januari 1956, zal het sociaal verzekeringsfonds waarbij hij/zij zich moet aansluiten de keuze voorstellen tussen het maxistatuut en het ministatuut.

Met het maxistatuut heeft uw echtgeno(o)t(e) een inkomen dat fiscaal gescheiden is van uw inkomen. De sociale bijdragen worden berekend op basis van de nettoberoepsinkomsten, waardoor de echtgeno(o)t(e) in dit geval dezelfde sociale rechten heeft als zelfstandigen in hoofdberoep, met name voor wat betreft:

  • kinderbijslag
  • pensioen
  • gezondheidszorg
  • arbeidsongeschiktheid
  • invaliditeit
  • zwangerschap

Met het ministatuut zijn de sociale bijdragen beperkt en is de meewerkende echtgeno(o)t(e) alleen verzekerd voor arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en zwangerschap. Een meewerkende echtgeno(o)t(e) geboren na 1 januari 1956 wordt automatisch aangesloten bij het maxistatuut.

Loontrekkende echtgeno(o)t(e)

Als uw echtgeno(o)t(e) rechtstreeks voor uw bedrijf werkt en niet als ‘assistent’ wordt beschouwd, kan u hem/haar als werknemer in dienst nemen en een arbeidsovereenkomst opstellen. De sociale bijdragen zullen wel hoger zijn voor een loontrekkende echtgeno(o)t(e).

Uw verzekeringen evolueren mee met uw bedrijf

Met de hulp van uw echtgeno(o)t(e), vooral als hij/zij uw eerste werknemer is, krijgt uw bedrijf een nieuwe dimensie. Dit is een teken van verandering, wat betekent dat u moet anticiperen op nieuwe risico’s en ook uw verzekeringen hierop moet afstemmen, met name op het vlak van arbeidsongevallen, maar ook met een specifieke verzekering voor bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten.

Een sociaal secretariaat kan u ondersteunen bij het beheer van de administratieve taken van uw bedrijf. Extra info nodig? Lees dan ons artikel Het belang van een sociaal secretariaat voor uw bedrijf.

Welke verzekeringen om uw jonge onderneming te beschermen?

Welke package voor uw jonge onderneming?

Een uniek package van dekkingen op maat aangepast aan uw noden.

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN

DEEL DIT ARTIKEL