Ga naar de hoofdinhoud
NL
test test

Blog

Uw echtgeno(o)t(e) aanwerven in uw zaak?

Top

Uw echtgeno(o)t(e) aanwerven in uw zaak?

Uw echtgeno(o)t(e) helpt mee in uw zaak en u wilt dat officieel maken en vergoeden. Wat moet u doen?

Meewerkende echtgeno(o)t(e) of loontrekkende echtgeno(o)t(e): wat moet u kiezen?

De prestaties van uw echtgeno(o)t(e) een officieel karakter geven, is stellig aanbevolen. Zo erkent u zijn of haar verdiensten en inbreng in uw beroepsactiviteit. Nog los van die erkenning, stelt u zich in regel op het sociale en fiscale vlak , op verzekeringen ...

Wat is het beste statuut voor uw echtgeno(o)t(e)? Dat hangt af van het soort professionele relatie die hem/haar met u of uw bedrijf verbindt.

  • Hij/Zij is help(st)er wanneer hij/zij bijstand verleent aan de andere echtgeno(o)t(e) en niet aan de vennootschap.
  • Uw echtgeno(o)te moet als loontrekkende worden aangeworven wanneer hij/zij bijstand verleent aan de onderneming.

Meewerkende echtgeno(o)t(e)

Of u zelfstandige bent als natuurlijke persoon of als vennootschap, in beide gevallen komst het statuut van meewerkende echtgeno(o)te in aanmerking.

Op welke voorwaarden? Uw echtgeno(o)t(e) – of uw wettelijk samenwonende partner – helpt u ten minste 90 dagen per jaar, oefent geen andere betaalde beroepsactiviteit uit en ontvangt geen vervangingsinkomen.
Als uw echtgeno(o)t(e) voor 1 januari 1956 geboren is, zal de sociale verzekeringskas waarbij hij/zij zich moet aansluiten twee mogelijkheden voorstellen: het maxistatuut of het ministatuut.

Het maxistatuut geeft recht op een inkomen dat voor de belastingen losstaat van het uwe. De sociale bijdragen worden berekend op het netto beroepsinkomen en uw echtgeno(o)t(e) geniet dezelfde sociale rechten als de zelfstandigen in hoofdberoep:

  • kinderbijslag
  • pensioen
  • gezondheidszorg
  • arbeidsongeschiktheid
  • invaliditeit
  • zwangerschap

Met het ministatuut, en vanwege de beperkte sociale bijdragen is de meewerkende echtgeno(o)t(e))t(e) enkelverzekerd voor arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en zwangerschap.
Een meewerkende echtgeno(o)t(e) die na 1 januari 1956 geboren is, moet verplicht voor het maxistatuut kiezen.

Loontrekkende echtgeno(o)t(e)

Als uw echtgeno(o)t(e voor uw bedrijf werkt, kunt u hem of haar als loontrekkende in dienst nemen en een arbeidsovereenkomst sluiten, zoals voor elke andere werknemer, voor zover hij/zij geen help(st)er is.

De sociale bijdragen voor een loontrekkende echtgeno(o)t(e) zullen hoger zijn.

Uw zaak evolueert en uw behoeften om ze veilig te stellen doen dat ook.

Met de komst van uw echtgeno(o)t(e), zeker als die uw eerste medewerker is, krijgt uw zaak al een andere dimensie. Dat wijst op een evolutie. Het is ook het moment om uw echtgeno(o)t(e) goed te verzekeren, om te beginnen tegen arbeidsongevallen. Met de Insurance Scan van AXA krijgt u in welgeteld 5 minuten een overzicht van uw (nieuwe) verzekeringsbehoeften: verplichte dekkingen, essentiële dekkingen, dekkingen voor meer gemoedsrust ...

Doe de check-up

Welke verzekeringen om uw jonge onderneming te beschermen?

Welke package voor uw jonge onderneming?

Een uniek package van dekkingen op maat aangepast aan uw noden.

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN

DEEL DIT ARTIKEL