Ga naar de hoofdinhoud

Blog

De groepsverzekering in enkele woorden

Top

| 3 min lezen

De groepsverzekering in enkele woorden

Heb je een groepsverzekering bij AXA? 

Heb je een groepsverzekering bij AXA? 

Surf naar je MyAXA-klantenzone om de laatste situatie van je pensioenplan te raadplegen.

MELD JE AAN

Dit extralegale voordeel is ideaal om je levensstandaard na je pensioen in stand te houden en is dan ook een van de meest gewaardeerde voordelen bij werknemers ... Alles wat je erover moet weten

Heb je net als veel andere Belgische werknemers een groepsverzekering? Dit je collectieve pensioenplan dat door je werkgever werd afgesloten, biedt je bij het pensioen een extra inkomen bovenop je wettelijk pensioen, zodat je ten volle kan genieten van je toekomstige vrije tijd. De groepsverzekering kan, indien het werd voorzien, ook bescherming bieden tegen tegenslagen in het leven, dankzij de aanvullende dekkingen tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en/of overlijden.

Waarom is de groepsverzekering zo populair bij bedrijven en werknemers? Eerst en vooral omdat ze wordt gefinancierd door je werkgever (een bijdrage door de werknemer is ook mogelijk) en ook door het belastingvoordeel dat ze biedt: de premies die in de groepsverzekering worden gestort, worden duidelijk minder belast dan wanneer je werkgever zou beslissen om je dat budget toe te kennen via een loonsverhoging. Kortom, een geldsom die een goede belegging is voor later.

Concreet kan het contract twee vormen aannemen:

  • Ofwel gaat het om een plan met 'vaste bijdragen'. Je werkgever verbindt zich ertoe om op regelmatige basis een premie te storten in je verzekeringscontract. Deze is bepaald in je pensioenreglement en kan bijvoorbeeld bestaan uit een % van je loon of een forfaitair bedrag.
  • Ofwel gaat het om een plan met 'vaste prestaties'. Je werkgever verbindt zich ertoe een bedrag (of 'prestatie') te betalen die je bij je pensioen zal worden uitbetaald in de vorm van een kapitaal of een rente.

 

Hoe wordt je groepsverzekering beheerd?

Er bestaan drie benaderingen. Om het verschil uit te leggen, wordt het even wat technischer.

  1. Ofwel gaat het om een groepsverzekering beheerd in 'tak 21'. In dat geval is er voor je contract een gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeling van toepassing.
  2. Ofwel gaat het om een groepsverzekering beheerd in 'tak 23'. In dat geval is er geen gewaarborgde rentevoet noch winstdeling. Dit soort groepsverzekeringen worden immers belegd in beleggingsfondsen waarvan de waarde schommelt naargelang de evolutie van de financiële markten.
  3. Ofwel is het een mix van beide, een zogenaamde 'hybride' groepsverzekering beheerd in tak 21 en tak 23.

 

Maar ongeacht of je groepsverzekering wordt belegd in tak 21 of tak 23, kan je hoe dan ook gerust zijn. Overeenkomstig de wet betreffende de aanvullende pensioenen (WAP) geniet elke bezoldigde aangeslotene immers een wettelijke minimale rendementsgarantie, ten laste van de werkgever, op de nettobijdragen die in de groepsverzekering zijn gestort. Momenteel bedraagt die garantie 1,75%. Die wettelijke minimale rendementsgarantie beschermt je bijvoorbeeld bij neerwaartse schommelingen van de financiële markten.

Je groepsverzekering biedt je een mooi financieel voordeel en verdient dus alle aandacht.

Ben je verzekerd bij AXA, dan vind je in je MyAXA-klantenzone de huidige stand van je opgebouwde kapitaal en de raming ervan op de wettelijke pensioenleeftijd.

 

Heb je verschillende pensioenplannen bij verschillende verzekeringsmaatschappijen? Op mypension.be vind je het overzicht van je verschillende aanvullende pensioenen.

 

Meer info hierover

Heb je een groepsverzekering bij AXA? 

Heb je een groepsverzekering bij AXA? 

Surf naar je MyAXA-klantenzone om de laatste situatie van je pensioenplan te raadplegen.

MELD JE AAN

DEEL DIT ARTIKEL