Ga naar de hoofdinhoud
NL

Natuurrampen

Kan mijn verzekeraar zijn tussenkomst beperken?

Sinds 2006 biedt de brandverzekering voor woningen, kleine kmo's, handelszaken, ... de zogenoemde 'Eenvoudige Risico's', verplicht een dekking voor natuurrampen, zijnde overstromingen, het overlopen of opstuwen van openbare riolen, aardverschuivingen of grondverzakkingen en aardbevingen.

Gezien de uitzonderlijke aard van een natuurramp bepaalt artikel 130 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen dat de verzekeraar de mogelijkheid heeft om zijn tegemoetkoming per gebeurtenis te beperken door een van de vooraf bepaalde formules toe te passen.

Concreet betekent dit dat de verzekeraar bij een grootschalige ramp (dat wil zeggen als de totale vergoeding die de verzekeraar aan alle verzekerden moet betalen hoger is dan zijn vergoedingsplafond) de vergoeding die hij per verzekeringsovereenkomst moet betalen, kan verminderen. De verzekeraar betaalt zijn verzekerden maar een deel van de vergoeding afhankelijk van zijn vergoedingsgrens.

De Gewesten zijn sinds 2014 bevoegd om te bepalen of zij tegemoetkomen bovenop het individuele tegemoetkomingsplafond van verzekeringsondernemingen

Let wel: indien het verzekerde risico geen eenvoudig risico vormt in de zin van artikel 5 van het KB van 24 december 1992 houdende de uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, is onze tegemoetkoming beperkt tot de verzekerde bedragen in de bijzondere voorwaarden met een maximum van 1.477.800 EUR (ABEX-index 744), voor zover uw bijzondere voorwaarden voorzien dat de dekking toegekend is.

Goed om te weten:
Deze informatie omtrent de eenvoudige risico’s (woning) is ook beschikbaar op de website ABCVerzekering van de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen (Assuralia)