Ga naar de hoofdinhoud
Tweede medisch advies Tweede medisch advies

Press

Eerste gezondheidsverzekering met een tweede medisch advies

Top

Eerste gezondheidsverzekering met een tweede medisch advies

AXA lanceert een nieuwe innovatieve gezondheidsdienst voor verzekerden met een collectieve hospitalisatieverzekering. Het gaat om een tweede medische advies, op basis van een online videoconsultatie met een arts én een fysieke consultatie bij een specialist in een Belgisch ziekenhuis. AXA is de eerste verzekeraar in België om deze extra service aan te bieden.

Het tweede medisch advies krijgt men van een specialist binnen de 15 dagen na validatie van het dossier, en met begeleiding van een persoonlijke assistent gedurende het hele traject. AXA was in zijn sector al pionier met Doctors Online (videoconsultatie met een arts of psycholoog 24/7 binnen de 30’) en later met de online diagnosetool SymptomZoom. Deze nieuwe service verrijkt opnieuw het gezondheidsecosysteem van AXA die haar verzekerden wil ondersteunen in hun gezondheidsbehoeften.

Gemoedsrust voor de patiënt

Het tweede medische advies spitst zich in eerste instantie toe op diagnoses of behandeling van hart- en vaatziekten, oncologie, orthopedie, zeldzame ziekten en huidziekten en zal later verder uitgebreid worden. Verzekerden zijn nu al op zoek naar een tweede medisch advies voor hun gediagnosticeerde pathologie. Nu kan AXA hen als gezondheidspartner bijstaan met een vlot traject dat hen ontlast van alle administratieve rompslomp.

Het tweede medisch advies beantwoordt immers aan een reële behoefte bij mensen die geconfronteerd worden met de diagnose van een onrustwekkende of delicate ziekte, of die een ingrijpende behandeling/operatie moeten ondergaan. Dit heeft een grote impact op de kwaliteit van hun leven en hun emotioneel welzijn. Ze stellen zich vragen over hun diagnose en wensen vaak een onafhankelijk tweede advies alvorens ze de behandeling aanvatten.

Samenwerking met Belgische ziekenhuizen

Om dit tweede advies te waarborgen, werkt AXA samen met artsen en specialisten van Belgische ziekenhuizen, gespecialiseerd in de voormelde pathologieën.

Vlot en eenvoudig traject

Belangrijk is de toegevoegde waarde van de AXA-assistent, als aanspreekpunt die elke fase van het proces begeleidt. Deze zorgt voor een vlot en eenvoudig verloop en ontzorgt de verzekerde ook van alle administratieve beslommeringen, zoals het vastleggen van afspraken voor de online en fysieke consultaties. De persoonlijke AXA-assistent begeleidt en informeert de verzekerde zonder inzage te hebben in het medisch dossier van de verzekerde. Als men dat wil, kan de verzekerde ook zijn/haar vertrouwde, vaste huisarts betrekken tijdens het proces.

“Mensen met een zware diagnose staan voor een moeilijk verwerkingsproces dat kan leiden tot angst, stress, depressie. AXA is altijd bijzonder begaan met het welzijn van haar klanten. Met deze nieuwe service kunnen wij hen op een vlotte, veilige en ontzorgende manier toegang geven tot een tweede advies”, Antoine Boyer de la Giroday, Chief Life & Health Officer AXA Belgium.

Bescherming medische data

De verzekerde geeft toestemming voor de opmaak van een medisch dossier en voor inzage van de medische gegevens door de tweede opiniearts. Alle gegevens behoren tot het medisch beroepsgeheim zodat alle regels ter bescherming van de privacy worden nageleefd.

De verschillende stappen in het proces van het tweede medisch advies

  • De persoonlijke AXA-assistent plant voor de verzekerde eerst een online consultatie met een arts via ‘Doctors online’. 
  • Het medisch dossier wordt samengesteld door een arts van Doctors online, met de medewerking van de huisarts indien gewenst. 
  • Er volgt een fysieke afspraak met de specialist in een Belgisch ziekenhuis waarmee AXA samenwerkt rond de vermelde pathologieën. 
  •  Op basis van het medisch dossier en het fysieke onderzoek geeft de specialist een onafhankelijk advies. Dat kan de diagnose en de voorgestelde behandeling van de eerste specialist bevestigen of verder verduidelijken. Deze kan ook aanvullende informatie geven over de ziekte/behandeling of eventueel andere behandelingsopties voorstellen. 
  •  Ook de huisarts van de verzekerde patiënt kan hem/haar, op basis van het onafhankelijk advies van de tweede specialist, begeleiden in het nemen van een beslissing. 
  •  Tijdens het hele traject kunnen verzekerden terecht op het online gezondheidsplatform MyAXAHealthcare om hun dossier op te volgen.

Heeft u bijkomende vragen?

Mail ons op press@axa.be

DEEL DIT ARTIKEL