AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

talensia BA beroep (para)medische sector verzekering beroepsaansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van artsen en andere dienstverleners van de medische, paramedische en zorgsector tijdens de uitoefening van hun beroep.

in een notendop

een verzekering aangepast aan de (para)medische sector

De verzekering BA beroep (para)medische sector dekt de burgerrechtelijke aansprakelijk die de verzekerde kan oplopen voor de letselschade en zaakschade veroorzaakt aan derden, met inbegrip van patiënten, ten gevolge van vergissingen, verzwijgingen of nalatigheden tijdens de uitoefening van de verzekerde beroepsactiviteit.
De verzekering kan worden vervolledigd met een rechtsbijstandsverzekering.