Ga naar de hoofdinhoud

Blog

Administratieve begeleiding na overlijden

Top

| 6 min lezen

Administratieve begeleiding na overlijden

Op zoek naar een familale verzekering?

Je gezin is uniek, onze verzekering ook.

ONTDEK ONZE FORMULES

Een sterfgeval zet vaak je hele leven op z’n kop. Je wil vooral rust om alles te verwerken, maar toch moet er op korte tijd heel wat geregeld worden en wil je discussies met de erfgenamen of de fiscus vermijden. Om deze moeilijke taak wat lichter te maken, vertellen we je in 5 stappen wat je best doet na overlijden van een dierbare.

 

1. Laat het overlijden medisch vaststellen

Hoe moeilijk het ook is, het eerste dat je moet doen wanneer je iemand hebt verloren is het overlijden officieel laten vaststellen. Dit kan door een dokter gedaan worden of door middel van een medisch attest. Is je dierbare overleden in een ziekenhuis? Dan stelt het ziekenhuis automatisch een overlijdensattest op. Overlijdt iemand thuis, dan laat je best de huisarts komen om het overlijden officieel vast te stellen en het attest van overlijden op te maken. In België is dit wettelijk verplicht.

Laat naast het overlijdensattest ook een overlijdensakte opstellen. Deze akte bewijst het overlijden en geeft de identiteit van de overledene weer. Een overlijdensakte wordt opgesteld door de burgerlijke stand van de gemeente waar iemand overlijdt. Deze dienst stuurt de akte daarna door naar de woonplaats van deze persoon. Hierna wordt het bevolkingsregister aangepast.

 

2. Schakel de hulp van een begrafenisondernemer in

De begrafenisondernemer ontfermt zich niet alleen over het lichaam van de overledene. Hij of zij helpt je ook om administratieve formaliteiten in orde te brengen. In het contract dat je met een begrafenisondernemer ondertekent, bepaal je exact welke zaken deze professional voor zijn rekening neemt. Zo kan een begrafenisondernemer je helpen bij de aangifte van het overlijden bij de burgerlijke stand van de gemeente, controleert hij of er een wilsbeschikking of uitvaartverzekering is en kan hij de uitvaart bij de gemeente aanvragen en natuurlijk de uitvaart of crematie regelen.

TIP: neem een aantal kopieën van de overlijdensakte
Deze heb je immers nodig voor het regelen van verdere zaken bij de bank, verzekeraar, het ziekenfonds en de notaris.

 

3. Breng de professionele of sociale relaties op de hoogte

Zorg ervoor dat alle instanties en personen waarmee de overledene een vaste contractuele relatie had, op de hoogte gebracht worden. Was de overledene een werknemer? Dan verwittig je de werkgever. Was de overledene zelfstandige? Dan breng je best zijn boekhouder op de hoogte.

In België heeft iedereen rechten en plichten tegenover de sociale zekerheid. Binnen dit sociale zekerheidssysteem zorgt de Belgische overheid ervoor dat je op elk moment van je leven, wanneer dit nodig is, een beroep kan doen op het sociale vangnet. Denk maar aan pensioenen, de vakbond, werkloosheid, kinderbijslag, zwangerschapsverlof en nog veel meer. Van zodra iemand komt te sterven, is het belangrijk om ook al deze instellingen hiervan op de hoogte te brengen.

TIP: informeer je bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente als langstlevende echtgeno(o)t(e) van een zelfstandige
Je kan immers aanspraak maken op een overlevingspensioen.

 

4. Neem contact op met banken, verzekeringen en de notaris

Na een overlijden raden we je aan om zo snel mogelijk de bank en verzekeringen waar de overleden persoon klant was, te verwittigen. Wanneer je de bank(en), hebt geïnformeerd, worden een eventuele kluis en alle rekeningen geblokkeerd, ook die van de partner, tenzij via de notaris kan worden bewezen dat er een huwelijk is onder het stelsel ‘scheiding van goederen’.

Is er een testament, huwelijkscontract of handelingsonbewame erfgenaam (minderjarige, personen onder bewind bv. iemand met dementie) dan ben je verplicht een notaris aan te stellen voor een akte van erfopvolging. In dit document worden de erfgenamen opgesomd. Het is noodzakelijk om de rekeningen bij de bank te deblokkeren.

In alle andere gevallen, kan je zelf een attest van erfopvolging aanvragen via het kantoor Rechtszekerheid van de FOD Financiën. Je vindt jouw lokale kantoor terug via deze link. Je kan hiermee zelf de aangifte van de nalatenschap doen bij afhankelijk van waar je woont de Vlaamse Belastingsdienst, Waalse Belastingdienst of Brusselse Belastingdienst of je kan ervoor kiezen dit te laten doen door je notaris. Ook al heeft de overledene geen of weinig bezittingen, deze aangifte is verplicht. Na de aangifte wordt de erfbelasting (successierechten) berekend en de nalatenschap verdeeld. Meer info vind je op:

De verzekeraar controleert na de melding of het overlijden en de kosten die hieraan verbonden zijn, door één of meerdere verzekeringen gedekt worden (overlijdensverzekering, reisverzekering, arbeidsongevallen of autoverzekering, schuldsaldoverzekering) en zal voor de afwerking van het dossier een lijst bezorgen van de benodigde documenten, zoals het overlijdensattest. Bovendien gaat de verzekeringsagent ook na welke verzekeringen de overleden persoon had afgesloten.

 

5. Verwittig de contractuele relaties

Met welke personen of instellingen had de overleden persoon een vaste contractuele relatie? Denk aan:

  • de huisbaas
  • huurders
  • telecombedrijven en nutsvoorzieningen
  • abonnementen
  • verenigingen

Niet helemaal zeker welke contracten je overleden dierbare had? Laat de post voor een paar maanden doorsturen naar een nieuw adres en kom er zo achter.

Beperk de financiële zorgen voor je nabestaanden

Wanneer iemand overlijdt, steek je heel wat tijd in de administratieve molen. Probeer daarom je nabestaanden op voorhand te ontlasten en op z’n minst hun financiële zorgen te beperken. Met een schuldsaldoverzekering zorg je ervoor dat de lening van je woning volledig of gedeeltelijk terugbetaald wordt in geval van overlijden. Als zelfstandige kan je ook kiezen voor een overlijdensverzekering om je investeringkrediet verder af te betalen na overlijden.

Heb je vragen of wil je meer weten over deze verzekeringen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

 

Op zoek naar een familale verzekering?

Je gezin is uniek, onze verzekering ook.

ONTDEK ONZE FORMULES

DEEL DIT ARTIKEL