Ga naar de hoofdinhoud
Gelukkige werknemers dankzij een authentiek leiderschap Gelukkige werknemers dankzij een authentiek leiderschap

Blog

Blog AXA.be - De mentale gezondheid op de werkvloer

Top

| 6 min lezen

Bevorder de mentale gezondheid van uw werknemers: 5 tips voor een authentiek leiderschap

Vindt u het welzijn van uw medewerkers belangrijk?

Vindt u het welzijn van uw medewerkers belangrijk?

Bescherm hen door hen extralegale voordelen aan te bieden die afgestemd zijn op hun behoeften.

ONTDEK ONZE VERZEKERINGEN

Werknemers geven aan dat hun mentale gezondheid in grote mate beïnvloed wordt door het werk. Hun directe managers hebben een grotere impact op hun welzijn dan dokters en therapeuten. Een unieke kans om het verschil te maken als bedrijfsleider, met name door te focussen op actief luisteren, empathie en authenticiteit. .

De impact van bedrijfsleiders op het welzijn van hun werknemers

Onze mentale gezondheid is sinds corona een belangrijk maatschappelijk issue geworden en daaraan ontsnapt ook het bedrijfsleven niet. Het werk heeft een impact op het welzijn van de medewerkers en bedrijfsleiders spelen daarin een cruciale rol. 

Het Workforce Institute, een denktank gelinkt aan het Amerikaanse technologiebedrijf UKG (Ultimate Kronos Group), bevroeg 3 400 mensen in tien verschillende landen over dit thema. De ondervraagden geven aan dat managers evenveel impact op hun mentale gezondheid hebben als hun partner (69%), en zelfs een grotere impact dan hun dokter (51%) of therapeut (41%)1

Ruimte voor welzijn

Belangrijke factoren voor een beter welzijn op het werk zijn alvast een gevoel van verbondenheid en een evenwichtige work-lifebalance. Werknemers die zich nuttig en gewaardeerd voelen op het werk, geven hun mentale gezondheid een betere score. Omgekeerd zullen werknemers die hun mentale gezondheid een slechte score geven, vaker signaleren dat hun job een negatieve impact heeft op hun welzijn (51% tegenover 20%)1. Zij geven ook vaker aan uitgeblust te zijn in hun job. 

De omstandigheden waarin het professionele leven zich afspeelt, kunnen dus een serieuze impact hebben. Daar hoeft niet meteen een medische diagnose aan gekoppeld te worden. Het wegwerken van dagelijkse stressfactoren kan wonderen doen. 

Managers kunnen ruimte creëren om medewerkers aan te geven dat het oké is om zich niet oké te voelen. Dat is de kern van een authentiek leiderschap, een leiderschap dat zich kenmerkt door eerlijkheid en kwetsbaarheid. Als een bedrijfsleider zelf open is over de eigen ups en downs, creëert hij de omstandigheden waarin werknemers op een veilige manier zichzelf kunnen zijn.

5 tips voor een authentiek management

1. Skip de struisvogelpolitiek

Uit het onderzoek van het Workforce Institute1 blijkt dat vele werknemers in stilte lijden. Een authentieke leider steekt zijn hoofd niet in het zand, maar maakt van mentale gezondheid een topic bij zijn personeel.

Niet iedereen moet per se zijn mentale gezondheidsstatus ter sprake brengen, maar zorg voor een cultuur waarin het voor iedereen goed aanvoelt om dergelijke kwesties te bespreken of aan te kaarten. Bouw voldoende tijd in om te luisteren naar de besognes van uw personeel.

2. Creëer een gevoel van verbondenheid

Mentale gezondheid op het werk heeft een rechtstreekse link met een gevoel van verbondenheid en betrokkenheid. Verbondenheid zorgt voor een gezond en productief werkklimaat, waardoor er nog voldoende energie overblijft voor hobby’s, activiteiten met familie en vrienden én frisse ideeën op het werk.

Werknemers voelen zich verbonden met het bedrijf waarvoor ze werken als ze zich nuttig voelen in de workflow en kunnen bijdragen aan de hogere doelstellingen die het bedrijf uitstraalt, zoals een maatschappelijke meerwaarde.

3. Toon empathie

Aarzel niet om open te zijn over uw eigen gevoelens of persoonlijke ervaringen op het vlak van mentale gezondheid. Door uzelf kwetsbaar op te stellen, creëert u een veilige omgeving voor werknemers om hun persoonlijkheid te uiten op het werk. Door empathisch te zijn, kan u beter begrijpen hoe u hen kan helpen.

4. Bewaak de vrije tijd

Uit onderzoek blijkt dat meer dan een kwart van de werknemers (28%) slechts 1 tot 4 dagen per keer vrij neemt en dat 85% van de werknemers niet alle vrije tijd opgebruikt. 89% van de managers doet dat ook niet1.

Stel als bedrijfsleider een voorbeeld door voldoende vrije tijd te nemen. Zo weet iedereen dat het belangrijk is om fris, uitgerust en gefocust uit vakantie te komen.

5. Uw werknemers zijn op de eerste plaats mensen

Tracht uw werknemers waar mogelijk steun en zorg aan te bieden. Als medewerkers het volste vertrouwen krijgen van hun management en inzien dat ze een essentiële bijdrage leveren aan de structuur van de organisatie, kijkt 88% van hen uit naar het werk. Werknemers kunnen dan trots zijn op hun werk en het succes van het bedrijf vergroten.

Op die manier creëert u een ‘great place to work’, waar mensen met plezier komen werken en voldoening vinden in het werk dat ze doen.

Wat uw werknemers waarderen

Werknemers die zich geruggensteund voelen door hun baas, hebben doorgaans een betere mentale gezondheid en doen hun werk met plezier. Uit het Axa Mind Health Report2 blijkt dat jobtevredenheid en mentale gezondheid nauw samenhangen. De ‘mindful workplace’ – een werkplek waar werknemers zich gewaardeerd voelen – is dan ook de beste garantie voor een laag personeelsverloop.

U kan uw werknemers extra tegemoetkomen door aan te tonen dat u bekommerd bent om hun gezondheid. Gezondheidsverzekeringen (bv. een hospitalisatieverzekering, een verzekering ambulante zorgen of een verzekering arbeidsongeschiktheid) zijn daarvoor een uitstekend instrument. Zo beschermt u uw werknemers tegen loonverlies, hoogoplopende kosten bij een ziekenhuisopname, zware ziekten en andere medische kosten.

Deze verzekeringen kunnen als extralegaal voordeel deel uitmaken van een cafetariaplan. Tegelijkertijd bent u vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen voor de premies die u betaalt. Zoals een studie van het sociaal secretariaat Liantis3 aantoont, zijn extralegale voordelen een ideale tool voor werkgevers om het welzijn van hun werknemers een extra boost te geven.

Extra tips nodig om het welzijn op het werk bij uw medewerkers te verbeteren? Lees dan zeker ook onze blogpost ‘Hoe maakt u uw werknemers gelukkig? 5 tips om het welzijn op het werk te verbeteren’.

Bronnen:
1 Workforce Institute UKG, Mental Health at work: manager and money, maart 2023.
2 AXA Mind Health Report, AXA, maart 2023.
Extralegale voordelen: een fiscaal interessant middel om werknemers te motiveren, Liantis, maart 2023.

Vindt u het welzijn van uw medewerkers belangrijk?

Vindt u het welzijn van uw medewerkers belangrijk?

Bescherm hen door hen extralegale voordelen aan te bieden die afgestemd zijn op hun behoeften.

ONTDEK ONZE VERZEKERINGEN

DEEL DIT ARTIKEL