Ga naar de hoofdinhoud
Een eenmanszaak omzetten in een vennootschap  Een eenmanszaak omzetten in een vennootschap 

Blog

Blog AXA.be – een eenmanszaak omzetten in een vennootschap 

Top

| 4 min lezen

Hoe een eenmanszaak omzetten in een vennootschap? 

Welke verzekeringen om uw jonge onderneming te beschermen?

Welke package voor uw jonge onderneming?

Een uniek package van dekkingen op maat aangepast aan uw noden.

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN

 

Veel zelfstandigen met een groeiende business vragen zich af of het verstandig is om een vennootschap op te richten. Ontdek waarom dit een voordelige keuze kan zijn en bekijk de verschillende opties die er voor u bestaan. 

Een bedrijf oprichten in België

Als u een zelfstandige als natuurlijke persoon bent en uw activiteiten groeien, kan het een verstandige beslissing zijn om een vennootschap op te richten. Hoewel het extra kosten en de naleving van fiscale en deontologische regels met zich meebrengt, kan het financieel voordelig zijn om een vennootschap op te richten, in het bijzonder omdat u dan kan profiteren van lagere belastingschijven en belastingvoordelen voor het opbouwen van uw pensioenkapitaal. 

Een vennootschap oprichten: een positieve trend 

Sinds de hervorming van het Wetboek van Vennootschappen is het oprichten van een bedrijf in België veel eenvoudiger geworden. In een poging om het concurrentievermogen te stimuleren en ondernemerschap aan te moedigen, heeft België zijn vennootschapsrecht hervormd. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat een drastische selectie maakte van de vorige 17 rechtsvormen, heeft er nu vier behouden. De cijfers van de Ondernemersbarometer gepubliceerd door de Federatie van het Notariaat bevestigen deze positieve trend. In de eerste 12 maanden na de inwerkingtreding van de hervorming werden 32 700 bedrijven opgericht, een stijging van 34% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze trend zette zich voort in de daaropvolgende jaren, met respectievelijk 37 800 en 40 000 nieuwe ondernemingen. 

De BV: de nieuwe ster

De besloten vennootschap (BV) is de meest succesvolle vorm van bedrijfsoprichting. Ze is goed voor bijna 97% van alle nieuwe bedrijven. Het is vooral aantrekkelijk omdat het geen hoge minimale kapitaalinbreng vereist, maar wel voldoende eigen vermogen om schuldeisers te beschermen. Kapitaalbedragen kunnen worden afgestemd op de financiële behoeften van het bedrijf, wat voordelig is voor managementbedrijven of bedrijven met beperkte financiële behoeften. Bovendien staat de BV de uitkering van dividenden toe zolang het nettovermogen niet negatief of onvoldoende is om de schulden te betalen die voor de komende 12 maanden verschuldigd zijn. Er is minimaal één aandeelhouder nodig om een BV op te richten en de initiële inbreng kan verschillende vormen aannemen, zoals knowhow, eigendom of diensten.  

Andere vennootschapsvormen 

Aan de andere kant werd de naamloze vennootschap (NV) de afgelopen jaren slechts door 2,1% van de oprichters als vennootschapsvorm gekozen. Hoewel het wettelijk kader duidelijker is met betrekking tot de winstverdeling, is het ook strenger. De NV is vooral interessant voor grote bedrijven en beursgenoteerde ondernemingen. Een andere vennootschapsvorm, hoewel die slechts een zeer klein deel van de starters vertegenwoordigt, is de commanditaire vennootschap. Die wordt meestal gebruikt voor opvolgingsplanning of door meerdere ondernemers die willen samenwerken. Een commanditaire vennootschap vereist ten minste twee vennoten, die hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen van het bedrijf. Tot slot is de coöperatieve vennootschap (CV) voorbehouden aan bedrijven die een sociale doelstelling nastreven in plaats van winstmaximalisatie. De basisregels van de CV zijn vergelijkbaar met die van de BV, maar vereist een minimum van drie samenwerkende oprichters.  

Denk eraan ook uw risico’s opnieuw in kaart te brengen

Als u de stap zet naar een vennootschap, kan u mogelijk profiteren van belastingvoordelen en interessante mogelijkheden voor vermogensplanning. Maar vergeet tegelijkertijd niet om uw persoonlijke en professionele risico’s en uw verzekeringspolissen opnieuw in kaart te brengen zolang u als natuurlijke persoon blijft voortwerken of nadat uw bedrijf is opgericht.

Start u uw eigen bedrijf? Lees in dit artikel alles over het belang van een sociaal secretariaat om u te helpen met het administratieve beheer van uw bedrijf.

Welke verzekeringen om uw jonge onderneming te beschermen?

Welke package voor uw jonge onderneming?

Een uniek package van dekkingen op maat aangepast aan uw noden.

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN

DEEL DIT ARTIKEL