Ga naar de hoofdinhoud

Blog

Welke sociale bijdragen betalen als zelfstandige? | Blog AXA.be

Top

| 3 min lezen

Welke sociale bijdragen moet ik betalen als zelfstandige?

Welke verzekeringen om uw jonge onderneming te beschermen?

Welke package voor uw jonge onderneming?

Een uniek package van dekkingen op maat aangepast aan uw noden.

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN

Start u als zelfstandige? Dan moet u zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en sociale bijdragen betalen. Maar waarom moet u die sociale bijdragen betalen? Zijn ze verplicht en welke risico's dekken ze? Hoe berekent u ze? Ontdek het hier!

Waarvoor dienen uw sociale bijdragen?

Dankzij uw sociale bijdragen geniet u sociale rechten die vergelijkbaar zijn met die van een loontrekkende, namelijk:

  • een minimale dekking bij ziekte of ongeval
  • de terugbetaling van uw medische kosten
  • kinderbijslag, geboortepremies enzovoort
  • eventuele zwangerschapsuitkeringen
  • een pensioen na uw loopbaan en eventueel een overgangsuitkering.

Uw sociale bijdragen geven u als zelfstandige dus een sociale bescherming voor heel wat risico's, met uitzondering van een werkloosheidsuitkering of een dekking van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Die leemten kunt u echter dekken met specifieke verzekeringen zoals de patroonsverzekering of een 'hospitalisatieverzekering'.

Uw sociaal verzekeringsfonds kan op al uw vragen antwoorden en u bijstaan naarmate uw statuut evolueert. Als u personeel hebt, moet u zich door een sociaal secretariaat laten helpen. Het kan u ook fiscaal advies geven.

Wat zal u betalen?

Om het bedrag te kennen van de sociale bijdragen die u zult betalen, kunt u op een van de vele online calculators een simulatie maken. Het komt er hoofdzakelijk op neer dat het sociaal verzekeringsfonds uw sociale bijdragen berekent op basis van uw netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige. Op dat netto belastbaar beroepsinkomen wordt een bijdragepercentage toegepast. Dit percentage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, maar zal doorgaans 20,5% bedragen. Bovenop dat bedrag komt ook een beheerskost, die afhankelijk is van het gekozen sociaal verzekeringsfonds. Het totaalbedrag dat u bekomt, is uw sociale bijdrage op jaarbasis. Om je kwartaalbijdrage te kennen, deelt u dit bedrag door vier.

Hoe dan ook zult u aanvankelijk slechts minimale, voorlopige bijdragen betalen (die verschillen voor zelfstandigen in hoofdberoep of in bijberoep) op basis van een geschat netto-inkomen. Daarna (2 of 3 jaar later) zal uw sociaal verzekeringsfonds uw bijdragen herberekenen op basis van uw reële belastbare inkomsten.

Sluit u aan voor u van start gaat!

Ongeacht of u solo begint of in een vennootschap met medewerkers (onder wie uw meewerkende echtgeno(o)t(e) en actieve partners) moet u zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor u van start gaat. Als u dat niet doet, kan u beboet worden. U zult hoe dan ook pas bijdragen moeten betalen vanaf de officiële datum van de lancering van uw onderneming.

Enkele beroepscategorieën zijn ervan vrijgesteld: journalisten, openbare mandatarissen en personen die binnen een vennootschap een onbezoldigd mandaat uitoefenen.

 

De andere belangrijke stappen die u moet zetten bij het opstarten van een onderneming, vind u in het stappenplan voor zelfstandigen met bijhorende checklist voor vrije beroepen, handelszaken en dienstverlening.

 

 

Wilt u uw dekking uitbreiden met aanvullende verzekeringen om u en uw activiteit beter te beschermen? Het AXA Business Pack is een eenvoudige en handige online tool die u helpt om uw package van vrezekeringen op maat samen te stellen (naargelang van uw business en uw persoonlijke situatie).

 

Welke verzekeringen om uw jonge onderneming te beschermen?

Welke package voor uw jonge onderneming?

Een uniek package van dekkingen op maat aangepast aan uw noden.

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN

DEEL DIT ARTIKEL