Ga naar de hoofdinhoud

Blog

Blog AXA.be - Aanvullend pensioen voor zelfstandigen?

Top

| 2 min lezen

Aanvullend pensioen: welke keuzes heeft een zelfstandige?

Hoe kiest u de interessantste pensioenoplossing? 

Hoe kiest u de interessantste pensioenoplossing?

Simuleer uw pensioen et ontdek onze aanvullende pensioenformules voor zelfstandigen, ondernemers en KMO's. 

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN

Tussen 500 en 1.200 euro/maand, dat is wat het huidige wettelijke pensioen voor u in petto heeft. Zal dat genoeg zijn? Als dat niet zo is, doe dan zoals Jan, ondernemer die onlangs met pensioen is gegaan en actie heeft ondernomen om zijn inkomstenverlies aan te vullen.

Na een loopbaan als ondernemer viert Jan zijn – volgens hem en zijn familie – welverdiend pensioen. Gelukkig heeft hij, die zijn zelfstandigenpensioen zorgvuldig heeft voorbereid met zijn makelaar, zijn wettelijk brutopensioen van 889 euro per maand (cijfer van 2022 - Bron Pensionstat) aangevuld met bijkomende pensioenoplossingen.

Aanbod van aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Om na hun pensioen een comfortabele koopkracht te behouden, kiezen de meeste zelfstandigen concreet voor een of meer aanvullende pensioenplannen. Naast het traditionele pensioensparen bestaan er verschillende aanvullende pensioenplannen voor zelfstandigen:

  • Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ): ongeacht of u uw activiteit als natuurlijke persoon of als vennootschap uitoefent, is dit plan fiscaal gezien het meest voordelig. De premies kunnen immers worden afgetrokken als beroepskomsten en u geniet dus een vermindering van uw sociale bijdragen.
  • De Individuele Pensioentoezegging (IPT): dit plan kan worden gecumuleerd met uw VAPZ. Hebt u een vennootschap, dan sluit die een IPT af in zijn naam voor een welbepaald persoon en de premies kunnen dan als beroepskosten van de vennootschap worden afgetrokken. Interessanter dan een loonsverhoging.
  • De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ): deze is bedoeld voor zelfstandigen zonder vennootschap en kan met de VAPZ gecombineerd worden.

Uw pensioen voor zelfstandige optimaliseren

Uiteraard: hoe vroeger u begint bij te dragen, hoe gemakkelijker u een goed kapitaal kunt opbouwen voor uw pensioen. Maar hoe bent u zeker dat dat kapitaal zal volstaan? Dankzij onze simulatietool krijgt u een raming van uw wettelijk pensioen en ontdekt u de pensioenoplossingen om het te optimaliseren.

Weet ook dat:

  • het maximumbedrag afhangt van uw bezoldiging en zal worden berekend met uw makelaar of de maatschappij
  • u altijd een deel terugkrijgt in de vorm van een fiscaal voordeel
  • u uw aanvullend pensioen krijgt op de wettelijke pensioenleeftijd, dus tegelijk met uw wettelijk pensioen

Hebt u beslist om een pensioenplan voor zelfstandigen af te sluiten maar raakt u niet wegwijs in de verschillende mogelijkheden? Geen probleem, wij leggen alles haarfijn uit in ons artikel ‘Pensioen voor zelfstandigen: tak 21 of tak 23?'.

Hoe kiest u de interessantste pensioenoplossing? 

Hoe kiest u de interessantste pensioenoplossing?

Simuleer uw pensioen et ontdek onze aanvullende pensioenformules voor zelfstandigen, ondernemers en KMO's. 

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN

DEEL DIT ARTIKEL