Ga naar de hoofdinhoud

Verzekering machinebreuk

Waarom een verzekering machinebreuk?

Door een schadegeval aan een van uw machines kunt u in zware financiële moeilijkheden terechtkomen. Onder bepaalde voorwaarden dekken wij uw elektrische, elektronische en mechanische machines, toestellen en installaties die dienen tot de uitbating, alsook de motoren, tegen onvoorzienbare en plotselinge materiële schade.

In een notendop

Dekkingen

 • Dekt de onvoorziene en plotseling veroorzaakte
 • Dekt de verplaatsing van vast bedrijfsmaterieel
 • Geen inventaris nodig
 • ...

Opties

 • De dekking van indirecte verliezen
 • De dekking van koopwaar in koelkamers of diepvriezers
 • De dekking van bijkomende kosten
Meer details
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Het geven van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een verzekering Talensia Machinebreuk afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • het materiaal toevertrouwd voor herstelling, onderhoud, wijziging, programmering of bestemd voor verkoop
 • schadegeval veroorzaakt door een computervirus of malware
 • schade veroorzaakt door foutieve herstelling
 • dekkingsbeperking voor schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dat ten laste blijft van de verzekerde)

Alle details kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche. Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Talensia Machinebreuk werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een minimale duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as