NL

Verzekering machinebreuk

Waarom een verzekering machinebreuk?

Door een schadegeval aan een van uw machines kunt u in zware financiële moeilijkheden terechtkomen. Onder bepaalde voorwaarden dekken wij uw elektrische, elektronische en mechanische machines, toestellen en installaties die dienen tot de uitbating, alsook de motoren, tegen onvoorzienbare en plotselinge materiële schade.

Kies de dekkingen die best bij u passen

Dekkingen

 • Dekt de onvoorziene en plotseling veroorzaakte
 • Dekt de verplaatsing van vast bedrijfsmaterieel
 • Geen inventaris nodig
 • ...

Opties

 • De dekking van indirecte verliezen
 • De dekking van koopwaar in koelkamers of diepvriezers
 • De dekking van bijkomende kosten
Meer details
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Het geven van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een verzekering Talensia Machinebreuk afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van de verzekering Talensia Machinebreuk zijn de volgende:

 • het materiaal toevertrouwd voor herstelling, onderhoud, wijziging, programmering of bestemd voor verkoop
 • schadegeval veroorzaakt door een computervirus of malware
 • schade veroorzaakt door foutieve herstelling
 • dekkingsbeperking voor schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dat ten laste blijft van de verzekerde)

Alle details kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche. Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Het product Talensia Machinebreuk is een schadeverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt onderschreven voor een minimale duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing.

Nuttige link: MiFiD regelgeving voor verzekeringen

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

Breng ons, bij voorkeur, op de hoogte via het online klachtformulier van Customer Protection.
U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

VUL HET KLACHTFORMULIER IN

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.
Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of via www.ombudsman.as
Brocom