Ga naar de hoofdinhoud
Axa Verzekeringen, homepagina
Klantenzone

Gezondheidszorg

De dekking van medische zorgen, zowel preventief als curatief, en van de risico's op ziekte en ongeval wordt erg gewaardeerd. Uw medewerkers aanmoedigen om tijdig medische hulp in te roepen, is eveneens een gebaar dat zeer op prijs wordt gesteld.

Oplossingen in hospitalisatie

 • Tenlasteneming van de hospitalisatiekosten en de uitgaven in verband met de zware ziekten van uw agenten, ambtenaren, mandatarissen en contractuelen en hun gezinsleden en gepensioneerden
 • Voor de grote nationale instellingen, de gewestelijke en lokale entiteiten
 • Vrije keuze van ziekenhuis, artsen en kamer
 • Dekking zonder medische formaliteiten
 • Ambulante zorgen ten laste genomen tot drie maanden voor en zes maanden na de hospitalisatie
 • Individuele voortzetting op het ogenblik van het vertrek of het pensioen om gelijkaardige dekkingen te behouden

Oplossingen in ambulante zorg

Pakket Tandzorg

 • Dekking preventieve en curatieve tandzorg: controlebezoek, tandsteenverwijdering, radiografie, parodontologie …
 • Terugbetaling van de orthodontiekosten voor wie jonger is dan 25, prothesen, enz.

Volledig pakket: pakket Tandzorg aangevuld met een dekking Oogzorg en andere ambulante zorgen.

Voorbeelden:

 • Terugbetaling van de kosten van brilglazen en -montuur
 • Hoorapparaten
 • Tegemoetkoming in de medische en paramedische zorgen: verpleging, kine, fysiotherapeut, homeopaat ...

Extra bij AXA

 • Online een dokter of een psycholoog raadplegen: dankzij Doctors Online by AXA kan u 24 uur per dag en zeven dagen per week, zowel in België als in het buitenland, binnen de 30 minuten of wanneer het u past een online videoconsultatie met een dokter of een psycholoog aanvragen. Op MyAXA Healthcare kunnen uw medewerkers nagaan of deze online consultatie is inbegrepen in hun verzekering.
 • Uw symptomen snel evalueren: een beginnende verkoudheid? Een kleine allergie? In enkele klikken evalueert SymptomZoom de symptomen van uw medewerkers en verwijst hen indien nodig snel door naar de aangewezen medische diensten. Op MyAXA Healthcare kunnen uw medewerkers nagaan of deze dienst is inbegrepen in hun verzekering.
 • Een tweede medisch advies krijgen: dankzij de tweede medisch advies kunnen u en uw werknemers gemakkelijk een bijkomend advies krijgen van een gespecialiseerde arts (cardioloog, oncoloog, dermatoloog, enz.) over een diagnose, prognose of medische behandeling van een eerste gespecialiseerde arts.
 • Uitgebreide en gevarieerde dekking: voorbeelden van de talrijke gedekte kosten: geneesmiddelen, keuze van de kamer, onmiddellijke verzekering pasgeborene, verblijf van een ouder in het ziekenhuis bij een gehospitaliseerd kind, alternatieve therapieën, thuisdiensten tijdens en na de hospitalisatie (huishoudelijke hulp, kinderopvang, vervoer naar het ziekenhuis ...), palliatieve zorgen...
 • Wereldwijde bijstand: medisch transport van de patiënt en de familie, repatriëring van de patiënt en de reisgenoten en van zijn voertuig, verzending van geneesmiddelen, taal- en psychologische bijstand, ...
 • Assurpharma: de verzekerde vindt de Assurpharma-barcode op MyAXA Healthcare, hij slaat ze op in zijn smartphone of drukt ze af en toont ze in de apotheek. Op die manier worden zijn apotheekkosten heel eenvoudig terugbetaald.
 • Mercurius vereenvoudigt uw beheer: facturen worden op een gestructureerde elektronische wijze uitgegeven, doorgestuurd, ontvangen en verwerkt, voor een 100% geautomatiseerde verwerking.
 • Handleidingen voor uw medewerkers: AXA stelt aan uw medewerkers online handleidingen ter beschikking om hen te helpen in geval van hospitalisatie, zware ziekte of ambulante zorgen.

Digitale oplossingen

Een online tool voor onze klanten

Dail Healthcare: nuttige info over het contract raadplegen, de premies en de dekkingen bekijken, de stand van uw account volgen, de populatie van aangeslotenen beheren, de vervaldagberichten, een verzekeringsattest/dekkingsattest en de lijst van aangeslotenen en hun premies downloaden.

En de aangeslotenen hebben hun persoonlijke platform

MyAXA Healthcare: de dekkingen en tegemoetkomingsgrenzen raadplegen, een hospitalisatie plannen, medische kosten versturen en de terugbetaling ervan opvolgen, de aangesloten gezinsleden weergeven, de nodige documenten downloaden, toegang krijgen tot verschillende online diensten (Doctors Online, Doctors Online Psy, SymptomZoom).

Neem contact met ons op

Wist u dat?

 • In de Federatie Wallonië Brussel zien vier op tien personen af van gezondheidszorg om financiële redenen
 • De gemiddelde kosten ten laste van de patiënt voor ambulante zorgen buiten hospitalisatie bedraagt jaarlijks € 775 per persoon
 • Meer dan één Belg op vier van 15 jaar en ouder verklaart met een chronische ziekte te leven