Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Rechtsbijstand auto Fix en Full

Waarom Rechtsbijstand?

 • komt tussen bij juridische geschillen in verband met je voertuig
 • 2 formules naar keuze
 • bijkomende waarborg bij de verzekeringen: Comfort Auto - BA, Omnium, Omnium 24+ en Mini-Omnium

De schadegevallen in verband met rechtsbijstand worden beheerd door Legal Village, een onafhankelijke verzekeraar gespecialiseerd in die materie.

Wat dekt de rechtsbijstand?

Verdediging van je belangen

​Beeld je in dat je betrokken bent bij een verkeersongeval. Het is niet altijd gemakkelijk om te bepalen wie verantwoordelijk is. En als de partijen niet overeenkomen, kan het conflict snel escaleren. Soms zelfs tot in de rechtbank. Dankzij je Rechtsbijstand kan je op beide oren slapen:

  • verdediging van je belangen in het kader van een juridisch geschil in verband met je voertuig
  • dekking van de kosten van je gerechtelijke verdediging: van de administratieve briefwisseling, over de honoraria van de advocaat van je keuze, tot en met de gerechtskosten

Een formule die bij je past

​Kies je formule voor Rechtsbijstand op basis van je noden en jebudget:

De gekozen formule wordt opgenomen in je contract Comfort Auto.

Wens je niet alleen Rechtsbijstand voor juridische geschillen in verband met je wagen? Legal Village biedt ook een Legal Village Family.

Infolijn ter beschikking

​Wat is jouw verantwoordelijkheid? Wat zijn je rechten? Juridische geschillen kunnen zeer ingewikkeld zijn en het gebruikte jargon is soms onbegrijpelijk. Als je een juridische vraag hebt, staat er een telefoonnummer ter beschikking:

  • Legal Village Info: telefonische service voor gratis juridische ondersteuning: 078 15 15 55
  • voor al je vragen van juridische aard over eventuele geschillen in verband met je voertuig

De basisformule, Fix

Lees de algemene voorwaarden om te ontdekken hoe uitgebreid deze verzekering is en om de beperkingen en uitsluitingen na te lezen.

Weigert de tegenpartij in fout haar verantwoordelijkheid te erkennen? Word je vervolgd voor een overtreding van het verkeersreglement? Raak je als passagier van een verzekerde wagen gewond bij een verkeersongeval? De Rechtsbijstand Fix helpt je in al deze situaties.

Fix, de basisformule van onze rechtsbijstand, biedt je al een ruime waaier van diensten:

  • Legal Village Info: juridische ondersteuning via het nummer 078 15 15 55
  • strafrechtelijke verdediging: verdediging van je belangen voor de strafrechter
  • burgerlijk verhaal: je schade wordt verhaald op de aansprakelijke derde
  • geschil in verband met douanerechten
  • onvermogen van derden: betaling van de vergoeding als de aansprakelijke partij onvermogend is
  • tegenexpertise van stoffelijke schade
  • ...

De formule all-in, Full

Een geschil in verband met een technische controle of een verkeersbelasting? Een contractueel geschil over de aankoop van je voertuig? Een voorschot nodig bij een ongeval? Je Rechtsbijstand Full komt in al deze en talrijke andere gevallen tussen. Logisch, want in een formule all-in is alles wat niet is uitgesloten, automatisch gedekt. Je geniet dus een maximale bescherming. De verzekerde kapitalen bedragen 125 000, de hoogste op de markt.

Full is een echte verkeerspolis. Je bent uiteraard gedekt als bestuurder of passagier van een voertuig, maar ook als voetganger, fietser, passagier van een boot of een vliegtuig, enzovoort.

Bovenop de basisdekkingen van de formule Fix biedt de uitgebreide formule voor Rechtsbijstand Full de volgende extra diensten:

  • burgerlijke verdediging
  • arbeidsongevallen
  • administratieve geschillen (belastingen, technische controle,...)
  • contractuele geschillen met garagehouder, koper, verkoper, verzekeraar
  • voorschot op vergoedingen (tot € 10 000)
  • tijdelijke intrekking van het rijbewijs 
  • psychologische assistentie
  • strafrechtelijke borgstelling: tussenkomst in de borgsom die door de overheid wordt geëist indien je in het buitenland in voorlopige hechtenis wordt genomen als gevolg van een verkeersongeval
  • bemiddeling
  • ...

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke waarborg heeft zijn dekkingsbeperkingen, tegemoetkomingsdrempels, vrijstellingen en uitsluitingen.

Alle details kan je terugvinden in de Algemene Voorwaarden en de betreffende IPID-productfiche.

De belangrijkste uitsluitingen voor dit verzekeringsproduct zijn:

 • Voor de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid: het lichamelijk letsel van de aansprakelijke bestuurder en de schade aan het verzekerde voertuig, …
 • Voor de waarborg materiële schade: de schade voortvloeiend uit een gebrek aan onderhoud van het voertuig, …
 • Voor de waarborg rechtsbijstand: de boetes als gevolg van een overtreding, …
 • In de meeste waarborgen: schade voortvloeiend uit een opzettelijke daad gepleegd door verzekerde, een zware fout van de verzekerde (zoals dronkenschap of weddenschap), …

De overeenkomst wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. Comfort auto werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen aan het Belgisch recht.

Een ongeval? Hulp nodig? AXA helpt je stap voor stap

 1. Bel AXA Assistance +32 (2) 550 05 55.
 2. Neem foto’s
 3. Doe de aangifte online of via jouw makelaar
 4. Volg jouw dossier op in MyAXA

Jouw makelaar helpt je graag verder

 • Vrijblijvend advies
 • Persoonlijk gesprek
 • Een offerte overhandigen

Altijd bij jou in de buurt

Makelaar vinden

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).